foto1
Világvége Magazin (VVM)
foto1
Nemzetközi hírek
foto1
Magyarországgal kapcsolatos témák
foto1
Társadalmi problémák és megoldások
foto1
Pártatlan, független szerkesztőség
Napjainkban lejátszódó események. A végső időkkel foglalkozó cikkek, videók, találgatások, feltételezések, tények és jelenségek. Valós hírek a nagyvilágból. A te magazinod és hírportálod! A látogatók által beküldött anyagokat is leközöljük, ha azt fontosnak, valósnak vagy érdekesnek ítéljük meg. Eva777.com

Egymilliárd lélek a célkeresztben  

FIGYELEM! OLVASD VÉGIG A CIKKET, MERT A VÉGÉRE BONTAKOZNAK KI OLYAN DOLGOK, AMELYEK EDDIG NEM VOLTAK ENNYIRE KÉPBE HOZVA. 

Majdnem nyolcmilliárdan vagyunk a földön.Ez a tömeg fel van osztva kisebb és nagyobb csoportokra, ami lehet politikai, társadalmi, kulturális vagy akár vallási alapon történő szétágazódás vagy rétegeződés. Minden csoportnak vannak fő és mellék ágazatai.
A politikai megosztásnak általában két fő sodra van, a jobb és a baloldal.
A vallási megosztottságnak már több, példák erre: keresztény, zsidó, hindu, mohamedán, buddhista stb... és ezek mellékágazatai.
A társadalmi megosztottság már bonyolultabb, ezt inkább kihagyjuk most.
És most jön a mi területünk: a kulturális rétegeződés.
A kulturális rétegeződés a művészetekben lesz igazán kitapintható. Vannak vizuális és nem vizuális művészetek.
Hogy ne vesszünk el a művészetek rengetegében, válasszuk ki azokat, amelyek minket is erőteljesen foglalkoztatnak és amelyek a legnagyobb tömegeket tartják a vonzásukban.
A két legnagyobb minden kétséget kizárva a film és a zene.
Olyan zenei klipek vannak fenn a Youtube-on (VEVO), amelyek relatív rövid idő alatt (1-2 év) 2-3 milliárd (2-3 ezer millió) néző figyelmét keltették fel. Ami azt jelenti, hogy napi többmillióan nézték és nézik meg világviszonylatban. Példa: KATE PERRY egyik klipje.  


Rihanna, a félrevezetés egyik leglátványosabb eszköztárával rendelkező és a modern audió-vizualitás egyik legsikeresebb papnője. Youtube videói milliárdos nézettségeket hoznak rövid idő alatt. Azt lehetne talán állítani, hogy a kereszténység kiadványainak összességének nincsenek akkora látogatottságuk, mint amit Rihanna egyik sikeres klipje hoz. Persze... a széles úton mindig hatalmas a tömeg, de ez nem jelenti azt, hogy mi nem foghatunk sok halat egy szolid kiadvánnyal akár.


Tehát ezeknek az audió-vizuális termékeknek és irányzatnak többmilliárdos tábora van (Rihanna, Kate Perry stb...).
A keresztények persze felismerték ezt (Magyarországon sajnos csak 20-40 éves késéssel) és elkezdtek ugyanilyen termékeket gyártani, amelyek ha nem is milliárdokban, de tíz vagy százmilliós nézettségben mérhetőek (klipenként), ami már elég komoly eredmény. A keresztény filmek viszont azért nem ennyire sikeresek, mert a mozikba már eleve nem kerülnek premierre (persze van kivétel) és csak a keresztény online DVD eladások által lehet megszerezni őket. Hogy mekkora éhség van rájuk a nem-hívők között is, azt a "Mi lenne ha..." című film tudná érzékeltetni (Kevin Sorbó a főszerepben), amit már kb. 2.2 millióan néztek meg a Youtube-on (magyar feliratos, tehát 2 millió magyar nézőről van szó).
És.... most jön a lényeg, most kapaszkodj meg!
Van egy harmadik művészeti ágazat, ami jelenleg legalább egy milliárd embert kapott el, és ez a komputeres játék.
Hogy miért hívjuk ezt is művészetnek? Mert az előző kettő (film, zene) leképződése, ami ráadásul túl is megy a vizualitás és a hang világán, mert ez már a virtuális térben játszódik, ahol lényegében te tartod a kezedben a főszereplő minden megnyilvánulását, még azt is, hogy az hogyan nézzen ki. Tőled függ, hogy a karakter, ami által beléptél a virtuális valóságba, egy erős, ügyes, tettrekész, minden viszontagságot legyőző valakivé válik vagy sem.


Hellblade (Pokolpenge - világi RPG játék), amit kis csapat, vagyis 10 játékprogramozó készített (normálisan ez 50-100 ember munkája és 2-4 évig tart) és toplistára jutott. A lány a pokolig megy, hogy visszaszerezze kedvesének a lelkét Hela kezéből. A történet milliókat vezet mellékvágányra Istennel kapcsolatban. Lényegében csak a sztorin kellene változtatni egy kicsit (mert maga a grafika és a programozás döbbenetesen jóra sikeredett), hogy keresztény üzenetté váljon, és elérjen ugyancsak milliókhoz. Olyan eszköz lenne a kezünkben, amiről a legelőlállóbb evangélisták is csak álmodozni tudnak. Ja... és egy ilyen eszköz autómatikusan belövi magát abba a célcsoportba, amit becéloztál magadnak a játék tervezése közben.

Tehát a valóságban egy olyan filmet látsz (kreálsz), ahol a te képességeid mutatkoznak meg a főszereplőn és minden egyes alkalommal más és más történik. Hatalmas hírnévre tehetsz szert - csak a játékon belül persze -  és általában a sokezer résztvevő között (ennyien játsszák a játékot általában egyidőben, ha MMORPG-ről van szó) olyan csapatokba kapsz meghívást, amiről más csak álmodozik. A játékban összehozhatsz különféle fegyvereket, páncélzatokat, skilleket (képességek a harchoz) ruhatárat, lakásokat és az élet minden területén valamit. Tehát élhetsz egy olyan életet, amit a való világban soha nem tudnál összehozni.
Nos... a keresztények ezt a (milliárdos) célcsoportot magukra hagyták.
2012-ben a Christian Games Developers (Keresztény Játék Programozók) konferencián kimondták, hogy  keresztény játékok nem tartalmazhatnak erőszakos (harcos) jeleneteket és evvel megfojtották ezt az egyik legkézenfekvőbb evangelizálási módszert. Teljesen hátat fordítottak a bibliának, és nem vették komolyan Jézus szavait:
     
Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek. Lk 10:19    
Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mt 10:34
Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
 Ef. 6:11-12


Természetesen ez szellemi harc, nem fizikai, mert aki (fizikai) fegyvert fog, fegyver által vész el (Mt 26:52).
De amint az ótestamentumi harcok is fizikai harcok voltak, és amelyek az ótestamentumban a szellemi harcot szimbolizálják, ugyanígy a szellemi harcot is csak látható fegyverek általi harccal lehet művészileg kiábrázolni, hogy érthető legyen a hétköznapi ember számára. Különben az angyalok fegyverei nagyon is valóságosak, amit már a biblia első fejezetében is megmutatott nekünk az Úr:    
És kiűzé az embert, és oda helyezteté az Éden kertjének keleti oldala felől a Kerúbokat és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját (1Móz 3,24).
Elizeus próféta pedig bemutatta nekünk az egész talpig felfegyverkezett angyali sereget, hogy ne legyenek kétségeink affelől, hogy milyen hatalmas, mindent elsöpörni kész hadsereg áll az oldalunkon:
Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája, kiméne, és ímé seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És monda neki az ő szolgája: Jaj, jaj, édes uram! mit cselekedjünk? Felele ő: Ne félj. Mert többen vannak, a kik velünk vannak, mint a kik ő velük. És imádkozott Elizeus: Óh Uram! nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az Úr a szolga szemeit és láta, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal (felfegyverkezett mennyei angyalokkal) és szekerekkel Elizeus körül (2Kir 6:15-17).


Általunk (az egyik KMA vezető külön projektje) készített videójáték: a láthatatlan ellenség. A budget (saját zsebből) itt a tízezred része sem volt annak, amit egy világi játékra költenek.
 

A komputeres játék az egyik legalkalmasabb eszköz arra, hogy ezt a harcot kiábrázold. Mert akkor is, ha ez szellemi harc (Dávid is látszólag a fizikai síkon harcolt), Jézus a fejedelemségeket a valóságban győzte le. Ez nem egy álom volt, nem egy mese vagy egy látomás. Ő vért izzadt és rettegett a haláltól (Zsolt. 22:16) de kitartott a kereszten (is) és Isten minden ellenségét a lába alá vetette, és nem maradt semmi alávetetlenül (Zsid 2:8).
Nem mi kerültünk a lába alá, hanem azok a szellemi hatalmasságok (bukott angyalok, démonok), akik ellene fordultak. Mi éppen hogy fel lettünk emelve, és Jézus mellett a trónon kaptunk helyet (Ef. 1:20 és 2:6). A megváltottak, vagyis Isten gyermekei.

A Christian Games Developers (Keresztény Játék Programozók) konferencián (2012-ben) egy olyan döntést hoztak, ami a keresztény játékkészítést elfojtotta a csírájában, és az addig sokmillió dolláros befektetéseket elapasztotta szinte nullára. Mára már csak egy nevetséges játékkészítés folyik a gyülekezetek falai között. Keresztények készítenek nevetséges játékokat (sokszor drágán), ami talán 10-20 éve felkeltette volna a figyelmet, de mára már elavult és tartalmatlan lett (mi már meg sem lepődünk ezen). A sátánnak ismét sikerült a keresztény megmozdulásokat bevinni a gyülekezet falai közé. Keresztény imádkozik a keresztény érdekében, a keresztény gyógyítja a keresztényt, a keresztény szabadítja a keresztényt, drága stadionokat bérelnek evangelizáció leple alatt ahol 95%-ban ismét csak keresztények gyűlnek össze. Mindig oda torlódnak, ahol fosztogatni lehet, ahol meg tudnak ragadni valamit maguknak. Dávid hőse egyedül ment neki sokezer filiszteusnak. Valószínűleg hívott sokakat a harcba, de nem jött senki. Nem volt sztárprédikátor az Usa-ból, nem vol stadion, nem volt kierősítés drága hangszerekkel, hanem egy senki által nem látott harc volt. Izzadság volt és vér (nem lehetett valami esztétikus látvány), ami által a kezéhez ragadt a kard (Isten igéje). És amikor az ellenség megfutamodott, akkor jöttek a "keresztények" fosztogatni (2Sám. 23:10). Dicsőség az Úrnak, ez a bibliai minta (sajnos).

A keresztény játéknak tehát a megváltás tényét kell előtérbe helyezni. Az újjászületést, az örök életet, a Királyok Királyát: Jézust és az általa legyőzött ellenséget. Ha ez nem történik meg, akkor csak a Sátán statisztái leszünk egy szakadékba rohanó világban, ahol nem merjük elmondani Jézus valódi üzenetét, ami nagyon egyszerű:    
Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Mk 16:16
Van a békesség evangéliuma (ez a fő üzenet) és a figyelmeztetés.
Rettentéssel (is) mentsetek (ha erre van szükség). Júd 1:23

A KMA vezetői elkezdtek modern kinézetű játékokat előállítani. Körülnéztünk a keresztény játékgyártás terén, és elég drágán előállított játékokat találtunk (de nem hatékonyak). A mi játékaink pár száz dollárból készültek és ingyenesen letölthetőek. A világ minden tájáról jönnek érdeklődők, Ázsiából, Afrikából, EU, Amerika....
Láttunk egy videót arról, hogy az afrikai migránsok fellázadtak egy menekült táborban, mert nem kaptak PlayStation-t (játékkonzol). Ekkora az éhség a játékok iránt. A világ pedig ontja magából ezeket, már ezerszámra (hamis üzenetekkel). Arra kérünk, hogy imádkozzatok ezért, ha a szíveden viseled ezt a minimum 1 milliárd ember sorsát (ami napi többszázezerrel növekszik). Szóval ez egy olyan tenger, ahol rengeteg a hal. Csak erős hajók kellenének, hogy oda bejussunk.

Forrás:  https://www.kma-hu.com/evangelizacio/507-egymilliard-lelek-a-celkeresztben777 Jézus a Mátrixban - Keresztény RPG (szerepjáték) magyarul!

Egy játék, ami a való világban is egy evangélistává tehet!MŰVÉSZVÁROS
Virtuális közeg, ahol kiállíthatod a keresztény művészeti alkotásaidat


AZ ÖRDÖG ÉS A LÓA lovat az oszlophoz kötötték, de jött az ördög és elengedte.
A ló a paraszt mezejére jött, és elkezdte taposni a vetést.
A paraszt dühös lett, fogott egy puskát és megölte a lovat.
Aztán a ló gazdája is dühös lett, fogta a puskáját, és bosszúból megölte a parasztot.
Az asszony ezt látta és megölte a ló tulajdonosát.
Aztán a ló tulajdonosának fia megharagudott, és megölte a paraszt feleségét.
A szomszédok megölték ezt a fickót és felgyújtották a házát...
Az emberek megkérdezték az ördögöt:
- Miért csináltad mindezt?
Az ördög azt válaszolta: semmi rosszat nem tettem, csak elengedtem a lovat.
--------------------------
Az ördög csak ilyen egyszerű és ártatlan dolgokat csinál, a többit meg mi magunk csináljuk. Tudja, hogy a gonosz a szívünkben van.
Ezért kell jól gondolkodnod, mielőtt cselekszel.
Ne feledd: a szónak ereje van, gondolkodj, mielőtt cselekszel és gondolkodj, mielőtt beszélsz.


JOHN MULINDE:  EURÓPA KELETI KAPUJAMulinde prófétikus szavai 2011-ben:

Minden egyes nemzetnek van elhívása Istentől. Egy nemzet tagjait összetartja közös identitásuk, közös rendeltetésük. Nemzet a Biblia alapján: közös nyelv, közös terület, egy vérvonal: 1Móz 10,20.
Magyarország! Te egy nemzet vagy az Úr szemében: meghatározott identitásotok van, rendelkeztek egy Istentől kapott nemzeti elhívással.
*Minden nemzetet Isten teremtett (Apcs 17,26.). Ő határozta meg a nemzetek rendeltetési idejét. Minden egyes nemzetnek megvan a maga ideje, időzítése Istenben. [Kairosz ideje: küldetése beteljesítésére szolgáló adott történelmi időszakasz.] *
Imádkoztunk Ugandában, és Isten szólt hozzánk – nemrégiben – Európának ezzel a részével kapcsolatban, az itt élő nemzetekkel kapcsolatban: Európa reménysége Európa keleti kapujában van. Európa keleti kapujának egyik nemzete Magyarország. Ma, Ugandában, vannak emberek, akik minden nap imádkoznak és böjtölnek Magyarországért, Szlovéniáért, Horvátországért. Ezért a térségért, mert ezt a térséget mutatta nekünk Isten. S tudjuk, hogy Európa számára a reménység az, hogy Isten ezen a kapun keresztül tudjon betörni Európába.
Akkori (2011-es) átélésem a helyszínen:
Ott voltam a helyszínen, amikor elhangzott ez az üzenet, és éreztem rendkívüli, történelmi kenetét, átéreztem annak a súlyát, hogy „Magyarország ideje” most jött el. Azért küldettünk a Kárpát-medencébe több mint ezer évvel ezelőtt, mert most itt, a 21. században szüksége van Istennek ránk. Azért álltunk itt őrt több mint ezer éven át, hogy most betöltsük Isten tervét.
Nem vagyunk rokona egyik környezetünkben élő nemzetnek sem, idegenek számunkra az Európában kibontakozó „korszerű” szabadságjogok. Ragaszkodunk valami régi – örök – igazsághoz, amit talán még mi sem értünk teljességében, de Isten tökéletesen tudja, hogy mit csinál, bízik bennünk. Rendkívüli megtiszteltetés, hogy Isten számít ránk.
Mai gondolatok:
A prófécia beteljesedése már elkezdődött, és haladunk csúcspontja: Isten tervének és a világ által ajánlott „nagy Európa-terv”-nek a nyílt összeütközése felé. Szellemi összecsapásról van szó elsősorban, de nem hanyagolható el a látható világban megjelenő vetülete sem. Lelkek tízmillióinak a megváltásáról, szabadulásáról van szó.
A prófécia 2011-ben hangzott el, az idő tájt kezdődött el Európa és Magyarország szembenállása; pontosabban Európa megvédése azzal a mennyei kenettel, amit nemzetünk (is) kapott. (Nem elvitatva más nemzetek kenetét.) Itt most nem politikai kérdésről van szó. Csupán fizikai erővel egyetlen magyarországi politikai erő sem lenne képes ellenállni egy Európa-mértékű birodalomnak, ha Isten elhívása – a hozzá kapott ajándékokkal, erővel – meg nem tartana bennünket.
A (számunkra is félelmetes tekintélyű) mennyei muníció birtokában viszont nem gondolkozhatunk kompromisszumokon, átlagos megoldásokon. Nem vállalhatunk kisebb felelősségű pozíciót Európáért, mint amibe helyeztettünk.
A NÉV kötelez. A NÉV: JÉZUS.
Jézus a körülmények és a történelem fölött áll,
Ő Magyarország és Európa Ura, Ő az Ura a mindenségnek!
Talán sikerült érzékeltetnem (nagyszerű) felelősségünk (gyönyörűséges) terhét.
John Mulinde 2011 májusában itt járt Magyarországon az Élő Ige Gyülekezet vendégeként. Üzenete akkor hangzott el.
Kép: John Mulinde 
Forrás: Hegedűs László (facebook)

Kapcsolódó cikk:
Prófécia Magyarországról
https://eva777.com/vilagvegemagazin/100-profecia-magyarorszagrol 
Harc az égi szférákban
https://www.eva777.com/vilagvegemagazin/15-harc-az-egi-szferakban 
AMERIKA FORRONG - SOK MAGZAT MEGMENEKÜLT


A Legfelsőbb Bíróság (USA) eltörölte (5-4 arányban) az abortuszt legalizáló Roe kontra Wade-el cimkézett törvényt, így mostantól a tagállamok betilthatják az abortuszt. A döntés után sok városban bezártak több abortuszklinikát, valamint tüntetők ezrei vonultak az utcákra.
A bezárt klinikák hazaküldték még a műtőasztalon fekvő nőket is, nem beszélve az időpontra meglelent páciensekről, és a tízezrével előjegyzett, és törölt foglalásokról. Tehát rengeteg halálra ítélt magzat-bébi menekült meg egy csapásra (legyenek az Úr, az Életnek a hirdetői)!


Ez persze nem jelenti azt, hogy megtiltanák a magzatelhajtást, hanem hogy a kérdés eldöntését a szövetségi államokra bízzák. Ezzel a konzervatívok régi vágya is teljesül: kevesebb központi hatalmat, nagyobb önállóságot a tagállamoknak.

Joe Biden elnök (sok ezer celeb hisztérikus kánonjával kísérve) elítélte a legfelsőbb bíróság döntését.

Sok államban azonnal betiltották a terhességmegszakítást, amint a bíróság közölte döntését. A személyzet telefonon tájékoztatta a nőket, hogy időpontjukat törölniük kellett (szabadok vagytok).Az amerikai nagyvárosokban hatalmas tüntetések voltak, ahol autóval hajtottak a tüntetők közé. A New York-i tiltakozásokat koordináló közösségi médiacsoportok nem számoltak be letartóztatásokról. Az arizonai Phoenixben a rendőrség könnygázt vetett be, miután abortuszpárti tüntetők dörömböltek az állami főváros ajtajain és ablakain.
A legfelsőbb bíróság abortuszról szóló döntése miatti „düh éjszakájára” szóló felhívások pénteken kezdtek el terjedni a közösségi médiában. A jelentősebb abortuszpárti csoportok és szervezetek elutasították az ilyen felhívásokat, hangsúlyozva a tiltakozások békésségének fenntartását.

Taylor Swiftet megrémítette a döntés: Kifejezetten megrémít az, hogy itt tartunk – hogy az emberek megannyi éven át küzdöttek azért, hogy a nőknek joguk legyen a saját testük birtoklásához, a mai döntéssel pedig megfosztottak minket ettől – olvasható az énekesnő bejegyzésében.

Összesen húsz állam korlátozná az abortuszt valamilyen formában, közülük tizenhárom a bírói döntés után azonnal intézkedik. A konzervatív déli Mississippi állam például 15 hét után tiltaná meg a beavatkozást, kivéve, ha az anya életveszélyben van vagy erőszakos közösülés során esett teherbe. Az északi Idaho az „első szívdobbanás” után tiltja meg a magzatelhajtást.A LIBERÁLIS NAGY ÁLLAMOKAT, MINT KALIFORNIA, NEW YORK, MASSACHUSETTS MINDEZ NEM ÉRINTI, OTT TOVÁBBRA IS ZÖLD UTAT KAP AZ ABORTUSZ.

Nem tudni, hogy mindez milyen pereskedési cunamit indít majd el. Bűntettnek minősül-e, ha valaki a megszorítások elől menekülve lakóhelyétől távol kíván jogaival élni.

Ritka az az ország, amelyik akár határozatban, akár törvényben bele mer avatkozni egy intim problémába, egy nehéz morális döntésbe. Szinte hihetetlen, hogy a liberális demokrácia fellegvára ezt meg meri tenni. Nem véletlen, hogy évente rendeznek March for Life (Séta az életért) néven tüntetést, a melyeken emlékeztetnek az elmúlt fél évszázad 63 millió abortuszáldozatára.
A magzatvédelem kontra abortusz kérdés jegyében folyó szenvedélyes harc több évtizedes múltra nyúlik vissza. És nem egyszer torkollott erőszakba, orvosok meggyilkolásába, abortuszklinika felrobbantásába.

Az élet védelméért harcolók „magzatgyilkos gyárnak” tekintik a Planned Parenthood nevű, 600 kórházból álló láncolatot, amely szegény nők orvosi ellátása mellett abortuszt végez. Egy 2019-es kis költségvetésű, meglehetősen sematikus film, az Unplanned szokatlan nagy közönségsikert aratott az életvédő keresztények között. A történet valós alapja szerint Abby Johnson, a Planned Parenthood kórház egyik vezetője megcsömörlik a kegyetlen beavatkozásoktól, és magzatvédő harcos lesz.https://filmnet7.com/fn1/216-nem-tervezett-2019  (feliratos)
http://sentfilm.hu/play/nem_tervezett_unplanned_teljes_film   (szinkronizált)

Az abortuszpártiak szerint a legfelsőbb bíróság döntésével csak a legális magzatelhajtás fog csökkenni, az illegális beavatkozások száma nő. Az én testem, én választom meg, mit akarok vele kezdeni – olvasható a tiltakozó táblákon, hangsúlyozva, hogy senki ne avatkozzon bele a nők döntésébe. Ugyanakkor tudomásul kellene venniük, hogy nem mindenki ostoba, elmaradott, aki minden körülmények között meg akarja tartani a gyermekét.

Pénteken országos tüntetés kezdődött Washingtontól Los Angelesig közel 70 városban. A következő napok eldöntik, nagyobb ellenállásba, ideológiai csatába ütközik-e az abortuszhatározat, vagy csak pillanatnyi fellángolásról van szó.

JOE BIDEN ELNÖK MINDENESETRE KÖZLEMÉNYBEN ÍTÉLTE EL A DÖNTÉST, BIZTOSÍTOTTA A LAKOSSÁGOT, HOGY NEM EZ LESZ AZ UTOLSÓ SZÓ EBBEN A KÉRDÉSBEN. DE RÉSZLETEKBE NEM BOCSÁTKOZOTT.


A Kongresszus elnöke, a San Franciscó-i demokratapárti Nancy Pelosi is felháborodottan szólalt meg. Mondhatta volna, hogy a törvényhozás minden eszközével – sürgősségi törvényjavaslattal – harcolnak majd a nők jogaiért, hiszen mind a képviselőházban, mind a szenátusban demokratapárti többség van. De egyetlen kockázatos lépést sem vállalt. Ehelyett bejelentette, hogy a novemberi törvényhozói választásokon majd ezzel a problémával is kampányolnak.

Világvége Magazin (VVM) - Eva777.com  - Az INDEX.HU cikkeit is felhasználtuk

 

 

DAVID WILKERSON: FIGYELMEZTESD AMERIKÁT!

Amerikaiak, figyelem!
Hatalmas válság közelít felétek, bűnözési hullámokkal, zavargásokkal és éhezéssel!
A Mindenható Isten elrendelte ítéletét Amerika felett! Amerika hamarosan térdre hull egy olyan válság által, ami sokkal rosszabb lesz, mint bármi, amit valaha is láttam. Ellentétben a legutóbbi 1929-es válsággal, Amerika most megtelik féktelen erőszakkal, zavargásokkal és utcai garázdálkodásokkal. A katonai közigazgatás fogja átvenni a vezetést az elkövetkező években, de a városok és kerületek kiesnek majd az ellenőrzés és a hatósági védelem alól, mert a  sürgősségi szolgálatok teljesen túlterheltté válnak!Nem adnánk ki ezt a figyelmeztetést sok ima és a Mindenható Isten jóváhagyása nélkül.
Ahogy Isten figyelmeztette akkoriban Noét, hogy építsen egy bárkát az elkövetkező ítélet miatt, most is Isten mondja meg népének, mit kell tenni. Azokat, akik ezt elmulasztják, nagy meglepetések érik.
Amikor beköszönt az általános éhezés, fosztogatások és zavargások kezdődnek, már túl késő lesz, hogy számoljunk ezzel a figyelmeztetéssel!
A féktelen kapzsiság, erkölcstelenség, egyneműek közötti kapcsolat, pornográfia, gyermekek bántalmazása és 50 millió magzat meggyilkolása miatt sújtja Amerikát Isten ítélete. Mert Amerika nem különb az Ábrahám és Lót korabeli Szodománál és Gomorránál.
2007-ben Isten már figyelmeztetett engem, hogy nagyon nehéz idők jönnek Amerikára, és szükség lesz arra, hogy Isten népe élelmiszereket raktározzon el a túléléshez.
Abban az időben fogtam bele én is az élelmiszerek tárolásába, csirkéket neveltem és a veteményeskertet hoztam létre.
Aztán 2008 szeptemberében szólt az Úr, hogy most egy nagyon súlyos válság jön.Elkezdtem tanítani a Máté 24. és a Jelenések 6. fejezete szerint, amely éhínségekről, betegségekről, erőszakról szól, amely szerint pestis fogja ellepni a Földet.
Amikor az Úr közölte velem, hogy a négy lovas az Apokalipszisből (Jelenések 6:2-8) már a kilovaglás előkészületeivel foglalatoskodik, kirázott a hideg.
A hétéves nagy nyomorúság időszaka még nem kezdődött el, de a négy lovas az Antikrisztus megjelenése előtt fog kilovagolni.
Az Antikrisztus úgy bukkan fel, mint Adolf Hitler az 1930-as években. Békét és jólétet fog Európára és a világra hozni, mint ahogy Hitler is tette kezdetben, de hamarosan visszaél a hatalmával, és megköveteli majd, hogy istenként imádják.
Az Antikrisztus erőszakkal terjeszti ki világuralmi törekvéseit. Bűnözéssel és gyilkosságokkal építi birodalmát, de nem fog megjelenni addig, amíg a fent említett négy lovas el nem végzi a munkáját.
"És láttam: íme, egy fehér ló, a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön."

Az Egyesült Államok és más nagy nemzetek túlságosan megtörtek lesznek, elgyengíti őket a gazdasági összeomlás, és a zavargásokat a rendőrség nem fogja tudni kezelni többé. Így háborúskodások törnek ki mindenütt.
Nemzetek fognak küzdeni a Föld alapvető erőforrásaiért, mint az élelmiszer és az olaj. Izrael hamarosan megtámadja az ellenségeit, ami globális üzemanyag-hiányhoz vezet, és az olaj ára az egekbe szökik majd!
"És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek; és nagy kard adatott neki. "
Miben különbözik a második lovas az elsőtől? Az első világszerte háborúkat okozott a nemzetek között. Ez megfelel Jézus jövendölésének, miszerint "nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen."
De a második lovas hatására széles körben terjed az erőszak és pánik az országokon belül, és mindenütt fel fog borulni a polgári rend. Tehát erőszak, fosztogatás és zavargások lesznek mindenütt, világszerte.
Számos nagyobb város porig ég! Ily módon szűnik meg a békesség a Földön. Az élelmiszerárak az egekbe szöknek, és nagy éhezés köszönt ránk világszerte.
". . . És láttam: íme, egy fekete ló, a rajta ülőnek mérleg volt a kezében. És hallottam, hogy egy hang szól a négy élőlény között a középen: Egy mérce búza egy dénár, és három mérce árpa egy dénár, de az olajat és a bort ne bántsd."
Egy teljes napi munkabér csak egy liter búzára vagy vagy három kiló árpára lesz elegendő Amerikában. Olaj és bor: Jézus Krisztus felkent követőit jelentik.
Az igaz egyház persze védett, hiszen megkapta a figyelmeztetést és megtette a szükséges óvintézkedéseket. De a Föld lakosságának egynegyede meg fog halni.
"...íme, egy fakó ló, a rajta ülőnek neve Halál, és a Pokol követte őt; és hatalom adatott nekik a föld negyedrészén, hogy öljenek karddal, éhínséggel és döghalállal, és a föld vadállatai által."

Az elkövetkezendő években a világ népességének egynegyede fog elpusztulni, a háborúk, zavargások, betegség és éhezés által.
Az emberiség történelmének legborzasztóbb eseményei előtt állunk. Akik nem készülnek erre fel most, nem lesz több idejük. Mert Amerika és az egész világ a Bíró ítélete alá kerül.
Amerika hozta ezt az ítéletet magára kapzsiságával, büszkeségével, hitetlenségével és mindent átható erkölcstelenségével. Ezt a figyelmeztetést először a saját gyülekezetemnek adtam le, de aztán úgy éreztem, hogy az üzenetet át kell adnom mindenkinek, a hitvalló keresztényeknek és a nem keresztényeknek egyaránt.
Az Úr adott néhány súlyos prófétai üzenetet is a helyi apostoli gyülekezetünkben. Íme néhány figyelmeztetés, amit Isten adott nekünk:
"Az én népemnek menekülnie kell a városokból, menjetek hát vidékre. Termesszetek saját élelmiszert, kerüljétek a dél-nyugati és a közép-síksági államokat (USA). Maradjatok közel a partokhoz, az tavakhoz. A folyók ki fognak száradni.  A városokban emberek fognak tömegével elpusztulni. A törvény megbízhatatlan lesz. Az emberek harcolni fognak egymás ellen. Zűrzavar és anarchia lesz mindenhol. Menjetek és figyelmeztessetek mindenkit! Mondjátok el mindenkinek, hogy az ítéletem vihara már elérkezett Amerikába..."
Polgári engedetlenség, igazságtalanság, gyilkosság, nemi erőszak és bűncselekmények már erősen burjánzanak, de ez ösztönözni fogja azokat, akik felkészültek és imádságban vannak.

Az ítélet próféciái az amerikaiak számára:
"Nyakas és makacs emberek. Büszkék, ó milyen büszkék. A gazdagság és a dicsőség tőlem jött, és most visszaveszem őket. Jaj annak, aki nem törődik semmivel. A lovasaim már készenlétben vannak. Menjetek, siessetek!
Az én juhaim túl fogják élni. Az én juhaim nem szűkölködnek. Pedig az élelmiszert aranyban fogják mérni. A világ nevetni fog a dolláron. Az amerikai sas szárnyai meg lesznek kopasztva! Izrael az én földem, ti mégis igyekeztetek megosztani azt. Nincs tovább!
Támogatod Izrael ellenségeit, és azt hiszed, hogy a büntetés elmarad? Meg akarod osztani a földemet (Izraelt), osszam meg én most a tiédet? Az én juhaim meghallják a hangom. Ébredj, kelj fel, légy önálló! Eljött az idő, a megtorlás ideje.
Amerikát Egyiptomhoz hasonlóan büntetem meg. Fordulj hozzám, tégy bűnbánatot, amíg nem késő! Kopár a föld, nem terem gyümölcsöt. A kenyeres kosarak kiürülnek. Az emberek azt mondják majd, hogy nemrégen mindenből bőven volt.
Pánik uralkodik. Hol van a büszkeséged? Mire jó most a vagyon? Az étel árát vérben mérik. Amerika éléskamrája kopár sivataggá válik. A termékeny talaj nem terem többé. Zavargások emésztik fel városaidat, erőszak uralja az egész világot.
Amerika hamarosan elveszíti felsőbbrendűségét. Járványok, éhínségek és járványok szedik majd áldozataikat a hitetlenek között. Földrengések lesznek az eddig érintetlen területeken is. Politikusok meglapulnak, a föld pedig megremeg. Vulkánok és árvizek pusztítanak mindenkit, de én a népemet megkímélem."

Felfigyeltem az egyik testvér által mondott próféciára a gyülekezetben, akinek elhívása van a prófétai szolgálatra. Ezért az interneten kezdtem el keresgélni más testvérek után is, akik esetleg hasonló jellegű figyelmeztetéseket adtak le.
Nem tartott sokáig, amíg rájöttem, hogy egy nagy tiszteletben álló Pünkösdi lelkész is kapott kinyilatkoztatást, és hogy ez nem  válság, hanem valóban Isten ítélete Amerika ellen. És ez alól New York City sem lesz kivétel. Isten megerősítette, hogy ugyanazt az üzenetet kaptuk, amit a többi próféta. Azok, akik kigúnyolják a próféciát vagy nevetnek ezen a figyelmeztetésen, nem fognak sokáig nevetni.

Sokan találják magukat majd védelem nélkül, és a tömegek tehetetlenek lesznek az erőszakos rablók és fosztogatók ellen. A városokban túl veszélyes lesz az élet.
Azok, akik megtagadják és figyelmen kívül hagyják ezt a figyelmeztetést, később meg fogják bánni! Az USA elszegényedett nemzet lesz.
Istennek még mindig vannak prófétái a földön, és egyértelmű figyelmeztetést is adott a prófétákkal kapcsolatban:
"Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak." Ámós 3:7
Az Úr azt mondta nekem, hogy ki fogja rántani Amerika pénzügyei alól a talajt. Azt is mondta nekem, hogy megítélte Amerikát, mert Amerika túl messzire ment a gonoszságban, annyira, hogy már nem volt lehetséges meggondolnia magát.
Isten megmutatta nekem a fővárost is, Obama elnök állt előtte. Egy hatalmas angyal is állt a főváros mögött, lángoló karddal a kezében, készen arra, hogy lesújtson.
Isten lesújt Amerikára keményen, még Obama elnöksége alatt! Láttam egy másik jelenséget is, hatalmas temetővel, ahonnan  embertömegek emelkedtek ki sírjaikból.

Isten megmutatta nekem, hogy a szerencsétlenségek után Amerika is felébred, és sok amerikai fog megváltásért folyamodni.
Akik addig halottak voltak bűneik miatt, az új életben akarnak járni.
De Isten haragja így is ki fog áradni az országra, és ez egyre súlyosabb lesz. Az emberek nagy része és sok hitvalló keresztény továbbra is megtagadja majd, hogy Jézus Krisztus teljes evangéliumának engedelmeskedjék.
Az Isten Szelleme ugyanezeket a dolgokat kijelentette egy másik testvérnek is a gyülekezetben, mert kértem Istent, hogy adjon további megerősítést ezekkel a próféciákkal kapcsolatban. Ez az ítélet Amerika felett túl nagy és túl ijesztő ahhoz, hogy csak egyedül én kapjam meg az üzenetet. 100%-ig biztos akartam lenni abban, hogy ez az Úr hamisítatlan üzenete mindenki számára.
Biztos akartam lenni abban, hogy ezek Isten szavai, aki figyelmezteti az egyházat 2009-ben. Közben féltem attól, hogy a gyülekezetünk hamis prófétáknak fog titulálni minket az üzenet miatt. De Isten irgalmas volt, és megerősítést kaptunk, hogy ezek a próféciákat valóban igazak, és visszatükrözik Isten szavait.

További keresgéléseim során rátaláltam Isten egy emberére, aki ugyancsak hasonló kijelentéseket kapott, mint mi.
Tom Deckard:
Ez a nemzet (az Amerikai Egyesült Államok) bűzzé vált Isten orrában, de már túl késő visszavonni az ítéletet. Isten Szelleme többé nem hajlandó bajlódni Amerikával, és Amerika most minden rosszra felkészülhet. Tudom, hogy ez nem az, amit az emberek hallani akarnak, de ez az Úr üzenete.

Amerika, készítsd fel magad Isten ítéletére!
A föld kövérségét adtam neked, és erőt arra, hogy legyőzhess nemzeteket és királyságokat. De most már azt hiszed, hogy mindezt a magad erejéből tetted.
Jaj nektek és a harcosaitoknak! Mert én, az Úr, megszüntetem az erőtöket, és ellenállásotok képességét elveszem. Mert én vagyok az Úr, az Isten, aki királyokat nevez ki a nemzetek fölé, és én vagyok az, aki eltörli őket.
És te most utálatossá váltál számomra. A papjaid és a látnokaid megtagadták, hogy bűnbánatot tartsanak, hogy keressenek engem teljes szívvel. A minisztereknek saját haszonszerzés a céljuk. Én, az Úr, semmivé teszem őket, elfordulok tőlük, hogy higgyenek a megtévesztésnek.
Gyakori viharokat, földrengéseket és áradásokat hozok rájuk. Kardot küldök ellenük és családok fognak hadilábon állni egymással, öldökölve és egymást legyilkolva. Káosz lesz az egész ország, és az utcákon fog folyni a vér.
Éhínséget küldök a földre, és végig fogjátok nézni, amint a gyermekeitek a kimerültségtől holtan esnek össze. Próbáltam én szót érteni veletek, újra és újra, de elutasítottatok engem.
Saját magatok istenei lettetek, mentsd meg hát most saját magad és a népedet! Nevetni fogok rajtatok, és "ostoba nemzet" lesz a beceneved. Elhagytad az élő Istent, és Ő most elhagyott téged. A végén meg fogod tudni, hogy én vagyok Ábrahám Istene, Izsák és Jákob Istene. Amint a kezdetnél ott voltam, ott leszek a végnél is.

Ezek nem olyan dolgok, amelyek egyik napról a másikra történnek. Sokszor lassan történnek, sokszor úgy tetszik, mintha semmi sem történt volna. Mert ez a nemzet már megszokta a viharokat, földrengéseket, tüzeket, árvizeket és minden mást, amit az Úr küldött, hogy felkeltse a figyelmüket és az egyház szavára figyeljenek.
Nagyon nehéz idők állnak előttünk. Az egyház egyre mélyebben és mélyebben merül kómába, amelyből csak egy kis maradék fog felébredni. Ez a kis maradvány fogja csak kihasználni ezeket az utolsó napokat.

Ahogy hangosan olvastam ezeket a szavakat a feleségem és kétéves kisfiam előtt, elkezdtem sírni és remegni. Az egész testem rázkódott a hitetlenségemre rátelepedő Isten jelenlététől. A szavak jelentése annyira megráztak, mint még soha. Isten jelenléte megfeddte bennem a visszaigazolás utáni vágyaimat. Már nem volt többé szükség a megerősítésre. Ezek a próféciák igazak, és be fognak teljesedni.

Amerika meg fogja tapasztalni Isten haragját, amint az engedetlen Izraeliták is megtapasztalták. Azok, akik bűnbánatot tartanak, biztonságban és védve lesznek,  de azok, akik nem vették komolyan ezt a figyelmeztetést, szenvedni fognak, de nagyon, mert nem vették komolyan az élő Isten szavait.

Miért higgyünk Tom Deckard próféciáinak?
Tom Deckard 31 éves szolgálati múltra tekinthet vissza, 100%-os prófétálási pontossággal.

Felsorolunk pár próféciáját:
ő jövendölte meg az AIDS-járvány eljövetelét, 2 évvel a kitörés előtt.
Ő jövendölte meg, hogy a barbadosi miniszterelnök lemond hivataláról.
Megjövendölte a hidegháború végét és a berlini fal leomlását, 1 évvel a történtek előtt.
Ő jövendölte meg, hogy a tornádó tevékenység Amerikában lesz a legnagyobb, rekordot fog felállítani.
Ő jövendölte meg a Mississippi folyó kiöntését, 6 hónappal az áradás előtt.
Ő jövendölte meg az első iraki háborút, és hogy Amerika vissza fog térni, befejezni a munkát.
Megjövendölte az Európai Közös Piac törekvéseit és hogy azok meg is fognak valósulni.
Megjövendölte a szeptember 11-i terrortámadásokat, öt évvel a történtek előtt.

Tom Deckard a csodák és jelek szolgálatában állt.
Az egyik afrikai összejövetelén 800 ember gyógyult meg az AIDS-ből, orvosilag igazoltan.
Mivel ez a próféta már 100%-os pontosságú proféciákat adott le a múltban, biztosak lehetünk abban, hogy Amerika most meg fogja tapasztalni a  megjövendölt éhínséget és az erőszakot.
Az emberek ölni fogják egymást, és az utcákon folyni fog a vér! Jaj azoknak a hitvalló keresztényeknek Amerikában, akik nem vették komolyan Isten figyelmeztetését!
Ugyanaz a csapás fog jönni mindazokra, akik semmibe veszik Isten hangját. Azok, akik nevettek és gúnyolták Lótot és Noét, saját gonoszságukban pusztultak el.
Vedd komolyan ezt a figyelmeztetést, és megmaradsz. Azok, akik figyelmen kívül hagyják Isten hangját, szenvedni fognak ugyanúgy, mint a gonoszok!

"Mert pártütő nép ez, apát megtagadó fiak, fiak, kik nem akarják hallani az Úr törvényét; Kik ezt mondják a látóknak: Ne lássatok; és a prófétáknak: Ne prófétáljatok nékünk igazat,  beszéljetek kedvünk szerint valókat, prófétáljatok csalárdságokat!" Ézsaiás 30:9,10

Még ma is sok a lázadó, akik kereszténynek nevezik magukat, elfordítják füleiket az igaz próféták szavai elől, és inkább úgy döntenek, hogy a "sima dolgokat", a hamis prédikátorok szavait hallgatják, akik félrevezető dolgokat prófétálnak. Arra számítanak, hogy a nagy nyomorúság előtt lesznek elragadtatva. Így nem lesznek tehát felkészülve a közelgő megpróbáltatásokra, amelyek hamarosan befolyásolják majd az egész Földet.
Azok, akik a városi és külvárosi területeken élnek, imádkozzanak, és adják el a házukat, bármilyen árat kapnak érte, és költözzenek vidékre. Keveset fognak kapni érte, de jelenleg a vidéki ingatlanok is olcsók. Biztos vagyok benne, hogy nem volt könnyű elhagyni Lótnak Sodomát, amikor az Úr szólt hozzá hogy meneküljenek. Nem volt könnyű Noénak és családjának sem, hogy bárkát és tárolókat építsenek, élelmiszert halmozzanak fel. Hasonlóképpen ez is nagyon nehéz lesz.

Ez a figyelmeztetés talán ugyanolyan nevetségesnek tűnhet, mint amikor angyalok jelentek meg, hogy figyelmeztessék Lótot és családját, vagy amikor Noé elkezdte építeni a hegyen a bárkát. De ennek ellenére figyelmeztess mindenkit, hogy vonuljanak ki a lakott területekről, és kezdjenek el élelmiszert raktározni. Ha szeretnéd, hogy te és családod túléljétek az elkövetkezendő éveket, fel kell rá készülni már most. Az élelmiszerárak az egekbe fognak szökni, és akkor már késő lesz a beszerzéshez.

Társulni kell majd más keresztényekkel és szomszédokkal, és gondoskodni a kölcsönös védelemről. Mivel a rendvédelmi szervek teljesen túlterheltek lesznek, nem lesz, aki megvédene bárkit is. Szomszédok, akik közel laknak egymáshoz, egymás segítségére siethetnek.
Több keresztény csoportot össze lehet vonni az épületekben, a mezőgazdasági területek körül. Házőrző kutyákat kell tartani a szabadban, hogy figyelmeztessenek a betolakodókra. Tárházakat kell felhúzni és élelmiszereket felhalmozni pár hónapra. Kukorica, rizs, árpa, bab, lencse, borsó, stb. - ezek legyenek száraz helyen. Palackozott víz, tejpor, baby tápszerek, vitaminok, fűszerek, cukor, befőttek és zöldség. Gyertyák, lámpák, tüzelőfa (olaj nem lesz elérhető, vagy drága lesz megvenni). Egészségügyi szükségletek és az orvosi ellátáshoz szükséges kötszerek, stb.... Mindent vásárolj meg,  mielőtt zavargások törnek ki. Ha már elkezdődött, túl késő lesz, hogy vásárolni menj! Termessz saját élelmiszert. Ha lehetséges, össze kell gyűjteni a növényi magvakat és elvetni őket, akár a konyhakertben.
Imádkozzatok, hogy legyenek nevelésre való csirkék, tejelő kecskék, nyulak. A korai Amerikai telepesek elég jól éltek Amerikában anélkül, hogy lettek volna élelmiszerboltok vagy bevásárlóközpontok. Lesz tehát sok amerikai, akik újra megtanulják, hogyan kell élni a földből. A túlélésed múlhat rajta! Ezek mellett persze imádkozzatok, és olvassátok naponta a Bibliát. Isten keze lesz védelme azoknak, akik imádkoznak és engedelmeskednek a szavainak.
"...Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát." ApCsel. 2:38

"És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek." Lk. 21:25,26

David Wilkerson
2009. március

Fordította: KMA Online TV, 2012
http://kma-hu.com/onlinetv