foto1
Világvége Magazin (VVM)
foto1
Nemzetközi hírek
foto1
Magyarországgal kapcsolatos témák
foto1
Társadalmi problémák és megoldások
foto1
Pártatlan, független szerkesztőség
Napjainkban lejátszódó események. A végső időkkel foglalkozó cikkek, videók, találgatások, feltételezések, tények és jelenségek. Valós hírek a nagyvilágból. A te magazinod és hírportálod! A látogatók által beküldött anyagokat is leközöljük, ha azt fontosnak, valósnak vagy érdekesnek ítéljük meg. Eva777.com

A világ remegve vár egy földönkívüli beavatkozásra.
Százmilliók hisznek az ufókban és abban, hogy egy intelligens lény fog beavatkozni az emberiség katasztrófákkal tarkított sorsába. Úgymond: gyermekek vagyunk, akik nem képesek irányítani saját egzisztenciájukat. Szóval van egy jó és egy rossz hírem a számotokra. A jó hír az, hogy az Űrlények már itt vannak (láthatatlanul). A rossz hír pedig az, hogy nincs semmi jó a jóhírben.Ezek a lények nagyon gonoszak, az emberiség elpusztítása a céljuk és ezt gyakorolják is. Ölik és pusztítják az emberiséget, minden másodpercben, szünet nélkül. Nincsenek senkire tekintettel, legyen az védtelen magzat, gyermek, fiatal lány, öreg ember. Nem is értem, hogy miért kell a gonoszság eredetét ennyire bizonygatnom. Elmész a Google képkeresőhöz és beütöd hogy "demon" vagy "evil". Ott vannak az orrod előtt. Ők is szeretik produkálni magukat és az elképzeléseiket.
Hogy mik az elképzeléseik? Minden, ami romlott és aljas. Gyerekek és felnőttek megrontása, megbecstelenítése, rémületben tartása, kínzása és elpusztítása. Itt zajlik az orrunk előtt az egész emberiség legyilkolása és azt mondod, hogy mese? A világban jelenleg divat lett a kisgyermekekkel való szex. 4-5 éves (kényszer)prostituáltak is vannak! Thaiföldön 30 dollárért árulják őket.
https://vimeo.com/29767336
A pedofiliát kezdik eltörölni minden országban, és generációk közötti közlekedésnek fogják hívni. És ez a szex még csak nem is emberek között lezajló esemény. Itt szellemi hatalmaságok élik ki aljas vágyaikat és törekvéseiket.

A Biblia is beszél hasonló dolgokról, amikor ezek a szellemi lények (bukott angyalok) a föld leányaival háltak és óriások születtek.
Utána jött az özönvíz. De mi van ma? Asszonyaitok ugyanúgy elkezdték a testi közösülést e lényekkel.A volt boszorkánykirálynőnek, Doreen Irvine-nek is állandó testi kapcsolata volt sátánnal.
http://www.youtube.com/watch?v=oOscERCaff8
A Sátán 5-ik menyasszonya szintén hasonló dolgokon esett át (21. perctől).

https://www.youtube.com/watch?v=ByK2btMkvxQ


Mi itt a megoldás? Jézus.
Ő azért jött, hogy lerombolja az ördög munkáit, a Biblia szerint. Legyőzte a szellemi hatalmasságokat és bátran mutogatta őket. Közszemlére tette őket. 3 napig volt a pokolban, legyőzte a halált és kiszabadította a szenteket.

Ez nem egy vallás, hanem valóság!
Ez nem a szakállas jézuska, aki vacsorázgat az apostolokkal és utána kimennek a mezőre liliomot szedni! Itt hatalmas harcokról van szó a mennyei szférákban. Te meg otthon kuksolsz és nem látsz ebből semmit. Pedig minden le van írva a Bibliában.

Ha nem lennének ezek az "Űrlények", akkor Jézusnak sem kellett volna meghalnia a kereszten. Minek? Értelmetlen lett volna, felesleges. Egyszerűen eljött volna és segített volna az embereken.

Neki meg kellett váltania az embereket az átokból, ami azért jött rájuk, mert hallgattak a fő "Űrlény" szavára:
... olyanok lésztek mint az Isten  1 Móz. 3:5
Ez az Űrlény beletaszította az emberiséget egy kilátástalanságba. Abba az állapotba, amiben ő is leledzik. És ezért jött el Jézus, hogy beleszülessen ebbe az állapotba, és magára vegye az összes ember adósságát.
Mert az Űrlény őt is el akarta kapni:
...mert jön a világ fejedelme: és én bennem nincsen semmije.  Ján. 14:30

Tehát az Űrlény le lett győzve.
...(Isten) feltámasztotta Őt (Jézust) a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.
Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon (űrlényeken, vagyis bukott angyalok) és erőn és uraságon (űrlények szolgái, a démonok) és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:

És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az egyház fejévé.  Efez. 1:20-22

Ha többet akarsz megtudni a mennyei háborúról, nézd meg ezt a filmet itt alul (Viszály a mennyben).

A magyar felirat bekapcsolandóÉs add át magad Jézusnak, mert az a lepel, ami a szemed előtt van, csak Krisztusban hullik le. És akkor meg fogod látni a körülötted lévő valós világot. Az emberek bealudtak, és eszközként szolgálnak e gonosz hatalmaknak. Hasonlít a Mátrixhoz. Melyik kapszulát választod?

 

Hát nem ez-é a bőjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek?    Izajás 58

 

Egy férfi még az anyja méhében volt,
amikor szülei rituálék sorozatával Lucifernek ajánlották.

Még csak négy éves volt, amikor természetfölötti erőt használt. A szülei is félni kezdtek tőle. Hat éves volt, amikor az apja átadta őt boszorkányoknak, hogy tovább képezzék. Tíz évesen rendkívüli dolgokat művelt a gonosz birodalmában. A többi boszorkány is tartott tőle. Még fiatal ifjú volt, de kifejezetten gonosz dolgokat művelt. 20 évesen már vérbűnök terhelték. Embereket ölt csupán az akaratával. Képes volt transzcendentális meditációval elhagyni a testét, és levitációval lebegni.

Néha meditációval elhagyta testét, és anélkül mozgott a világban, ahol csak akart.
Ezt nevezik „asztrál” utazásnak.

Ezt az embert hatalmasan használta a sátán*, hogy gyülekezeteket és pásztorokat tegyen tönkre. *(a „sátán” szót szándékosan írom kisbetűvel, mert ez a szó ugyanúgy, mint a „boszorkány” szó nem tulajdonnév – fordító megjegyzése)

Egy napon elment egy gyülekezetbe, melyet tönkre akart tenni. Mivel ebben a gyülekezetben vitatkozások és szakadások voltak, a pásztor böjtölésre szólította fel a testvéreket. A gyülekezet imádkozott, böjtölt, és bűnbánatra jutott. Az emberek összejöttek, hogy az Úr munkáját tegyék és imádkozzanak. Kérték Istent, hogy adja meg nekik azt a kegyelmet, hogy az életüket rendbe hozhassák. Ez idő alatt támadt ez a varázsló, démoni szellemekkel együtt a gyülekezet ellen. Ugyanebben az időben a gyülekezet prófétai üzenetet kapott: „keljetek fel és harcoljatok a démoni szellemek ellen, akik megtámadtak titeket!”

Egy napon ez az ember ismét asztrál utazásra kelt és elhagyta testét.

Egy hatalmas, démoni szellemekből álló sereget gyűjtött össze és e gyülekezet ellen vezette. – Ez a bizonyságtétele, amit itt elmesélek. – Ők a gyülekezet szellemi szférájában mozogtak, és megkíséreltek a szellemi atmoszférán áthatolni és ellenük támadni. Azonban az egész gyülekezet fölött egy fény „plafon /védősánc” volt. Amikor ezzel szembesültek, hirtelen egy sereg angyallal találták szemben magukat, akik ellenük támadtak. Ez a harc a „mennyei szférákban” zajlott. A démonok elmenekültek, de őt elfogták. Kik? Az angyalok! Látta amint hat angyal fogva tartja és a tetőn átkelve egyenesen az oltár elé toloncolják.

A keresztény testvérek ezalatt imába mélyedve álltak körülötte, szellemi harc által lerontva a gonosz erőket és széttörve a láncokat. A pásztor a pódiumról vezette a szellemi harc imáját, mikor az Úr Szelleme szólt hozzá: „A járom széttörve, és az áldozat előtted fekszik – segíts neki és vezesd szabadulásra!” Amint a pásztor kinyitotta a szemét, látta ezt a fiatalembert a földön fekve, teljesen összetörve. Ez az ember teljesen meglepve mondta el, hogy fogalma sincs arról, hogyan került újra a testébe, mivel azt (az asztrális utazás kezdetén) otthon hagyta, most azonban vele együtt az oltár előtt fekszik. Egyáltalán nem értette, hogyan került ide, csak azt tudta, hogy egy angyal áthozta a tetőn keresztül. A pásztor közölte a gyülekezettel, hogy az Úr Szelleme szólt hozzá és teljes nyugalomra intette a gyülekezetet.

Aztán megkérdezte a fiatalembert: „Ki vagy?” Ekkor reszketni kezdett és démonok távoztak belőle. A gyülekezet szabadító szolgálatot végzett felé és ezután mondta el élete történetét.

Ez a fiatalember most már az Úrral jár, mint evangélista szolgál és hirdeti Isten szavát, az Úr pedig hatalmas módon használja a szabadító szolgálatban.

Egy napon, mikor éppen vacsorázni mentem, valaki mesélt nekem erről a fiatalemberről és mélyen felkeltette az érdeklődésemet, annyira, hogy már szerettem volna megismerkedni vele. Így találkoztunk egy vacsoránál és amint lehetőség nyílt rá, bizonyságot tett nekem. Sok mindent elmondott, miközben a korábban elkövetett gonoszságai miatt sírt. Amint a végére ért az elbeszélésének, két dologra hívta fel a figyelmünket. Több pásztor is jelen volt és azt mondta nekik:

1. „Pásztorok! Kérlek benneteket, hogy tanítsátok az embereket imádkozni!

Azokat az embereket, akik nem imádkoznak, az ellenség mindenben le tudja győzni. Ha csak keveset imádkoznak, akkor az ellenségnek képessége van arra, hogy imáikat teljesen lefojtsa.”

Azonkívül még ezt mondta:
2. „Tanulmányozzátok a Bibliát, hogy miként tudjátok azt a szellemi védőöltözetet használni, amit Isten nektek adott!”
A későbbiekben elmesélte, hogy rendszeres expedíciókat csináltak más sátáni szolgálókkal és sok démoni szellemmel a levegőben, benyomulva a szellemi szférákba.
Neki rendszeresen ezt kellett tennie, mivel ez volt a feladata, olyan volt ez, mint egy műszak.

Aztán elmagyarázta: „Ha egy országot a sötétség takar be, akkor az égi szférákban, ezek fölött a szellemi helyek fölött sokszor olyan vastag a plafon*, mint egy szikla, mely az egész régiót befedi. *(az írásban ezt a vastag szellemi burkot fordítom plafonnak – fordító megjegyzése) A démoni szellemek és azok az emberek, akik a sátánt szolgálják, tudnak a csúcsán, a felszínén és a plafon alatt is működni.

Ebből a magasságból kormányozzák, ellenőrzik, ami lent a földön történik. Egy szövetségben vannak, ezáltal megújul az erejük. Hogyan történik ez? Azáltal, hogy az emberek áldozataikat az oltárra viszik. Sokféle áldozat van: Varázslat, emberi vagy állati véráldozat, sőt abortusz vagy háborúk is áldozatként hatnak. További áldozatnak számít: mindenféle szexuális perverzió. Ezek az áldozatok erősítik a démonokat és adnak nekik új erőt.”

Nagyon megrázott az, amit ezután mondott: „Amikor ott fent voltak ezeken a helyeken, a keresztények imádságainak három megjelenési módjával találkoztak.

1. Minden ima, mint füst szállt fel a menny felé. Némelyek ezek közül az imák közül, mint füstoszlopok jelentek meg, melyek egy kicsit ide-oda tekergőznek és utána egyszerűen eltűntek. Azoknak az embereknek – akik ilyen imákat imádkoznak – gyakran bűn van az életükben és nem készek arra, hogy elhagyják azt, ami megkötözi őket. Imáik olyan gyöngék, hogy a szél egyszerűen elfújja őket. Ezek az imák füstként oldódnak fel ebben a szellemi atmoszférában.

2. Második módja az imának: a füst, amely a plafonnak ütközik, de nem tud áthatolni rajta. Ezek olyan emberek imái, akik tényleg átadott életűek és tisztán élnek, de kevés a hitük, amikor imádkoznak. Gyakran figyelmen kívül hagyják azt a területet, amiért imádkozniuk kell.

3. Aztán van még a harmadik módja az imádságnak: Ami füstként, de már tüzes füstként jelenik meg. Amikor ez a tüzes füst felszáll, olyan forró, hogy a szikla plafon, mint a viasz kezd megolvadni. A tűzoszlop áthatol a szikla plafonon és széthasítja azt.”

Még ezt fűzte hozzá: „Gyakran van úgy, hogy az emberek elkezdik imájukat az első módon, de mialatt tovább imádkoznak, felemelkednek a második fokozatra, és ha nem lankadnak meg, hanem kitartanak benne, akkor hirtelen ez a tűz tölti el imájukat és erővel hatolnak át a plafonon.”

Továbbá azt mondta, hogy gyakran, ha észrevették, hogy megváltozik az ima, és a tűz közeleg, más szellemekkel léptek kapcsolatba a földről és megbízták őket: „Tedd tönkre azt a személyt, aki imádkozik. Abba kell hagynia az imádkozást. Vedd el a figyelmét, iktasd ki.”

Majd így folytatta: „Nagyon gyakran hagyják a keresztények, hogy a fent leírt állapot rájuk jöjjön. Van, hogy erővel imádkoznak, bűnt vallanak, akarják hogy az Ige megvizsgálja lelküket-szellemüket és hitükben növekedni akarnak és imáik egyre célzottabbak lesznek. Az ördög látja, hogy imáik egyre erősebbek lesznek, és akkor megpróbál valamilyen zavart okozni. Pl.: megszólal a telefon pont abban a pillanatban, amikor átadottan imádkozol, és azt gondolod, hogy csak úgy egyszerűen felállhatsz, hogy felvedd, majd visszajöhetsz, hogy onnan folytasd ahol abbahagytad, - de nem fogod megtenni. Amikor visszajössz, elölről kell majd kezdened.

És éppen ezt akarja az ördög. Minden lehetséges módon megzavarni téged. Odáig mehet, hogy az ellenség megérinti a testedet, hogy fájdalmat érezz, vagy egyszerűen azt sugallja, hogy éhes vagy, menj a konyhába valamit enni. Mindegy hogy mi, a célja egyszerűen az, hogy elvonjon az imádkozástól, mert akkor már le is győzött téged.”

Figyelmeztette a pásztorokat: „Tanítsátok az embereket, hogy minden nap szánjanak időt – nem egy megszokott napi kis imára –, hanem rendszeres időt arra, amikor csak az Úrra koncentrálnak és nem hagyják hogy figyelmüket bármi is megzavarja. Mert amikor az emberek szilárdan kitartanak, hogy Isten Szelleme inspirálja és mélyebbre vigye őket, akkor történik valami a szellemi világban. Ekkor tűz tör elő, felszáll a sziklához (plafon) és megolvasztja azt. Ha a szikla olvadni kezd, ez azt jelenti, hogy egy démon sem tud a közelben maradni! És az emberi szellem sem tudja elviselni, menekül, rohan onnan. Mihelyt e szellemi területen ez az áttörés megtörténik, az imaharc abbamarad. Aki így imádkozik, érzi amint imája könnyű lesz és valódi öröm tölti el. Rájöttem, hogy azon a ponton érjük el ezt az állapotot, amikor az időnek és egyéb dolognak már nincs többé jelentősége. Ez a pont az amikor mindent leteszel és egyszerűen Istennel eggyé leszel. Attól a pillanattól fogva, amikor az ima áttört, nincs többé ellenállás, semmi sem tarthatja fel az imádatot és az a személy olyan sokáig tud az imádatban maradni, ameddig csak akar.

Az ilyen imádat után az áttörés helye nyitott (nyitva) marad, és amint az imádkozó feláll és elhagyja az imahelyet, ez a nyitott plafon vele megy. Ettől fogva nincsenek már a plafon alatt, hanem minden amit tesznek, a nyitott ég alatt történik. Ebben a helyzetben az ellenség nem tehet ellenük semmit. Isten jelenléte a mennyből tartóoszlopként és védelemként jelenik meg az életükben.

Az életük olyannyira betöltött lesz mennyei erővel, hogy amikor Isten jelenlétében imádkoznak, ez más embereket is megérint. Amit az ellenség ezek ellen – a közelükbe került emberek ellen – tett, leromboltatik. A közelükben lévő emberek szintén Isten jelenlétébe kerülnek. Mindaddig, amíg Isten oszlopának jelenlétében vannak, az ellenség láncainak kötelékei egyre gyengébbek lesznek. Ha ezek az emberek, akik áttörtek, az evangéliumot hirdetik a bűnösök felé, csekély az ellenállás. Egyszerű őket Isten országába bevinni.”

„Az ördög gyűlöli ezeket az embereket” – folytatta a férfi. „Hogyha az emberek egy ilyen Isteni-jelenlétbe jönnek, bűnbánatra jutnak és keresik, hogy mit kell tenniük. Azonban ha elmarad az útmutatás és nem kapnak segítséget afelől, hogy mi módon jöhetnek ki a bűn kötelékeiből, akkor úgy fognak elmenni, hogy bilincseik és láncaik nem lettek leoldva, sőt innentől fogva még szorosabbak lesznek. Az ördög mindent el fog követni, hogy megakadályozza azt, hogy még egyszer ilyen környezetbe kerüljenek és újra eljöjjenek.”

El tudjátok képzelni, amint ott ülünk és erre az emberre figyelünk. Ő egyszerűen csak elmondta azokat a dolgokat, amiket tett és látott.

Aztán tovább folytatta: „A gonosz nem adja fel, keresi az emberek gyengéit. Ha a gyenge pont a szexuális terület, akkor ezen a ponton dolgozik. Személyeket, helyzeteket készít elő, hogy szenvedélyt keltsen. Ha az illető enged a kísértésnek, pl. fantáziavilágát megnyitja tisztátalan gondolatok előtt, amelyekkel foglalkozik, akkor nem tud többé az Isteni-jelenlétbe azaz a kenet alá jönni.

Vannak dolgok, amik nem jók, és fájdalmasan érintenek bennünket és kérdezzük: „Miért engedi meg Isten?” Ha azonban tudnánk, hogy valójában megőrzött és megmentett minket valamitől vagy valakitől, akkor hálásak lennénk. Ha megtanulnánk tényleg bízni az Úrban, akkor mindenért hálásak lennénk.”

„Minden embernek személyes angyala van. Tudjuk, hogy mit mond a Biblia az angyalokról, akik szolgáló szellemek és amikor az ember imádkozik, válasz jön az angyal kezéből. Dánielnél olvassuk, hogy egy angyal az ő imájára hozta a választ.

Az angyaloknak, akik a választ hozzák, felfegyverzettnek kell lenniük a harcra. Viszont ha a keresztényeknek nem fontos a szellemi fegyverzet, jön az angyal a válasszal, de neki ugyancsak nincs fegyverzete. Egyáltalán nincs a harcra felszerelve. Ha a keresztények nem törődnek azzal, hogy milyen gondolatok forognak a fejükben és nem harcolnak a gonosz, bűnös gondolatok ellen, akkor az angyaluk sisak nélkül érkezik. Mindegy hogy melyik fegyvert hagyod figyelmen kívül, - amelyiket elutasítod, az nem áll az angyal rendelkezésére. Amikor jön az angyal, a démonok pontosan megfigyelik, melyik területen nincs védve, és ezen a ponton kísérlik meg a támadást. Ha az angyalnak nincs sisakja, megkísérelik a fejét célba venni és eltalálni. Ha nincs mellvértje, pajzsa, megkísérlik a mellkasát eltalálni. Ha nincs felkötve a saruja, akkor tüzet vetnek a lába alá, hogy mezítláb menjen át a tűzön.”

Én csak elismételem, amit ez az ember elmondott. Természetesen megkérdeztük tőle: „Az angyalok képesek a tüzet érezni?”

Tudjátok mit válaszolt? „Ne feledjétek, ez szellemi terület. Itt szellemeknek van szellemekkel dolguk. A csata intenzív. Ha a démonok Istennek egy angyalát legyőzik, az első dolog, amit tesznek, hogy elveszik tőle azt a választ, amit hoz. Ha ezt a választ elragadják tőle, odaadják a boszorkányoknak és varázslóknak. Akkor ezek azt mondják: „A varázslásom által kaptam választ.”

Jakab levelében ezt olvassuk: „Minden jó és tökéletes adomány Istentől száll alá.” Honnan veszi az ördög azokat a dolgokat, amiket az embereknek ad? Némely asszonyok, akiknek nincs gyermekük, elmennek a varázslóhoz vagy a boszorkányhoz és egyszer csak terhesek lesznek. Honnan kapják ezt a gyermeket? A sátán tud teremteni, meg tudja ezt tenni? Nem! Ő ellopja attól, aki feladja az imaharcot. Jézus azt mondja: „Szüntelen imádkozzatok!”

Ezek a démonok nem elégednek meg azzal, hogy ellopják a válaszokat, arra igyekeznek, hogy feltartsák az angyalokat. Harcolnak ellene néha eredménnyel, mikor foglyul ejtik és megkötözik.

Ha ez megtörténik, akkor a keresztény áldozatukká lesz, akivel a démoni erők azt tesznek, amit akarnak.”

Megkérdeztük a férfitől: „Tényleg úgy gondolod, hogy az angyalokat a démoni hatalmak foglyul ejthetik?”

Bizonyságtevőnknek ebben az időben még nem sok fogalma volt a Bibliáról, még igen fiatal volt a hitben. Ő csak a tapasztalatai alapján szerezte ezeket az ismereteket a sátáni praktikákról. Így válaszolt: „Az angyalokat nem tudják sokáig fogva tartani. Ha más keresztények valahol a földön imádkoznak, akkor jön egy másik angyal erősítésként és kiszabadítja a fogoly angyalt. De ha az illető keresztény nem imádkozik kitartóan, akinek a feladata lenne, akkor megkötözve marad.

Akkor megtörténhet, hogy az ellenség elküldi követeit, mint „világosság angyala” és megcsalja ezt az embert hamis látomásokkal, hamis próféciákkal, hamis vezetéssel és hamis döntésekre vezeti. Gyakran találtatik aztán az ember abban az állapotban, amikor nyitott mindenfajta támadásra és megkötözöttségre.”

Ez után a beszélgetés után nagyon feldúlt voltam és imádkoztam: „Uram, még csak meg sem kísérelem, hogy mindezt megértsem!” Amint tíz napon át böjtöléssel kerestem az Urat, két dolgot mutatott meg:
1. Igazolta a férfi elbeszélését és megnyitotta szellememet, így még többet láthattam a szellemi helyeken történtekből, mint amit ő elbeszélt.
2. Megmutatta nekem, mit tehetünk, hogyan lehetünk győztesek az elmondott esetekben.

Három dolgot kell tudatosítanunk:
1. Tudjuk, és kell is a szellemi fegyvereinket a harcainkban használni! A Biblia „Isten fegyvereinek” nevezi! Ez nem a mi fegyverzetünk, hanem Isten fegyverzete.

2. Meg kell értenünk, hogy milyen szolgálatuk van az angyaloknak a mi szellemi életünkben, mi az, amit a szívünkben tennünk kell, amivel a szellemi szférákban védettek vagyunk.

3. A harmadik pont a Szent Szellem körül van: A Szent Szellem nem a szolgánk! Ő nem futkos állandóan az Atya és mi közöttünk ide-oda, hogy mi mondjuk neki azt amit szeretnénk! Az az angyalok dolga; hanem Ő a mi oldalunkon van, mellettünk, hogy vezessen, tanítson és segítsen, hogy a helyeset helyes módon (a jót jól) imádkozzuk! És ha valami a szellemi szférákban történik, közli velünk.

Néha felébreszt az éjszakában és mondja: „Imádkozz!”
És te azt mondod: „Nem, az időpont nem alkalmas rá.”
De Ő mondja: „Imádkozz most!” – Miért?
Mert Ő látja azt, ami a szellemi világban történik.
Néha azt mondja: „Holnap böjtölnöd kell!”
És te azt mondod: „Holnap nem, de hétfőn elkezdem.”
De a Szent Szellem az, aki érti ami éppen szükséges.
Meg kell tanulnunk a Szent Szellem felé érzékenynek lenni.
Ő vezet el minket minden igazságra és győzelemre.

„Leben in Jesus Christus” (Maria Prean)
Magyar fordítás: Katharina Becker
2000 november – Ausztria, Obsteig
John Mulinde

 

 


 

Jézus a pokolban (videóval)
Az írást egy látogató körleveléből ollóztuk. Ha mindent meg akarsz tudni a seolról és a pokolról, jó helyre jöttél.

Jézus a pokolban (Tehom, első rész) from kma on Vimeo.

 


A FÖLD FELÉPÍTÉSE

Ma egy olyan kép él az emberekben a Földről, amely teljesen ellentétben áll a Biblia kijelentésével. A legáltalánosabban elterjedt nézet szerint a Föld (és a többi bolygó) a Napból robbant ki egykor (Big Bang). A forró magma felszíne a hideg világűrben megszilárdult, de a belseje még mindig forró. Ezen a forró láván úsznak, mozognak a kőzetlemezek. Ennek az elméletnek a bizonyítására a vulkánok láváját és a mélyfúrások eredményeit hozzák fel.

De Isten Igéje mást mond a Földről. A Földet Isten teremtette, és belseje nem (csak) lávából áll. A Jób könyvében szerepel egy rész, ahol maga Isten mondja el, hogy hogyan teremtette a Földet.

Jób 38,1.4 11: Majd felelt az Úr Jóbnak a forgószélből, és mondta:...Hol voltál, amikor a Földet alapítottam? Mondd meg, ha tudsz valami okosat! Ki határozta meg mértékeit, tudod-e? Avagy ki húzta el felette a mérőzsinórt? Mire bocsátották le oszloplábait, vagy ki tette le szegletkövét; Mikor együtt örvendeztek a hajnalcsillagok, és az Isten minden fiai vigadoztak? És ki zárta el ajtókkal a tengert, amikor kitört, az anyaméhből kijött; Mikor ruházatává a felhőt tettem, takarójául pedig a sűrű homályt?
Amikor megszabtam határait, zárat és ajtókat vetettem elé; És azt mondtam: eddig jöjj és ne tovább, ez itt ellene áll habjaid kevélységének!

A Föld tehát egy alapkövön szegletkövön, sarokkövön nyugszik, ami a Föld középpontjában van. Ezt Isten alapította, tette le és egyetlen egy van belőle. Erre oszloplábakat (GI} -eden = alap, talapzat, oszlop) bocsátott le. Vannak a Bibliában más szavak is, melyeket ezekre az oszlopokra használ az Ige (vagy melyek hasonló funkciókat látnak el, mint az oszloplábak):
1./ IFYK (moszad)= alap, fundamentum
Ezekről úgy ír az Ige, mint nagyon masszív dolgokról, melyeket csak maga Isten tud megremegtetni:
Ésa. 24,18: És lesz, hogy aki fut a rettegésnek szavától (a rettenetes hírtől) verembe esik, és aki kijön a veremből, megfogatik a tőrben, mert az egek csatornái megnyílnak és megremegnek a Föld alapjai (oszlopai).
Mik. 6,2: Halljátok meg ti hegyek az Úr peres dolgát, és ti, Földnek örök alapjai! (...és ti változatlanok, ti Földnek alapjai). Tehát nagyon stabilak.
2. Sám. 22,16: És meglátszottak a tenger ágyai, s a világ alapjai a felszínre kerültek (feltakartattak), az Úrnak feddésétől, orra leheletének fúvásától. Isten haragjától és a jelenlétét körülvevő fényességtől láthatóvá váltak ezek az oszlopok és a tenger legalja.
Jer. 31,37: Ezt mondja az Úr: Ha megmérhetitek az egeket ott fent, és ha itt lent kifürkészhetitek a Föld fundamentumait, akkor én is megutálom Izraelnek minden magvát, mindazokért, amiket cselekedtek, azt mondja az Úr! Ezeket az oszlopokat lehetetlen kikutatni, csak Isten Igéjéből meríthetünk információkat róluk.
2./ IYKD (amud)= oszlop
Zsolt. 75,4: A Föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait.
Jób 9,6: Aki (Isten) kirengeti helyéből a Földet, úgy, hogy oszlopai megrepedeznek (megreszketnek).
3./ GY"K (makhon)= talapzat
Zsolt. 104,5: Talapzataira állította a Földet, hogy meg ne inogjon mindörökké.
4./ NY<K (mácuk)= oszlop
1.Sámuel 2,7: Az Úré a föld oszlopai és rájuk helyezte a világot (a földkerekséget).

Az öt héber szó tehát úgy tűnik, ugyanazokra a dolgokra vonatkozik: a Föld oszlopaira, oszloplábaira, melyek a Föld szegletkövén állnak, és melyek a kőzetlemezeket tartják. Az alapkő teremtésekor az angyalok, a mennyei teremtmények ujjongtak az örömtől, és el voltak ragadtatva a gyönyörűségtől. Jézus is ott volt ekkor, ahogy azt a Péld. 8,30-ban írja az Ige:

Kedvenc (növendék v. művész, építőmester) voltam nála (v. az Ő oldalán) és napról napra az Ő nagy gyönyörűsége voltam, játszva Őelőtte minden időben.

A hajnalcsillagok, az angyalok annak örültek, hogy Jézus, a kedvenc, az építőmester az Atya oldalán megteremtette a Földet. Miután az oszloplábakat leeresztette, az anyaméhből előtört a tenger, kijöttek a vizek. Valószínűleg ekkor teremtette Isten a vizeket. Mindez az 1. Mózes 1,1 előtt történt.
A Jób 38,16 leírja, mik vannak még a Föld belsejében: Eljutottál-e a tenger forrásaiig, bejártad-e a mélység legalját?

A tenger forrásai és a mélység legalja nem ugyanazok. A tenger forrásai a mélység (tehom) és a tengerek között vannak, a tengerek alján. Ezeken a forrásokon keresztül kapnak vizet a tengerek a tehomból. Ha alulról, a mélységből nézzük ezeket a forrásokat, akkor a mélység forrásai, mert ezeken jön fel a mélység vize. Ha felülről, a tengerek felől nézzük őket, akkor pedig a tenger forrásai, mert ezeken át kapják a vizüket a tengerek. A tengerek forrásai és a mélység forrásai ugyanazok.
A mélység feneke pedig a tehom (mélység) legalja, valahol a Föld szegletkövénél. Ez tehát egy lefelé menő kép. Ezután van szó a halál és vakhomály kapuiról. Ezek az alvilág (Seol) kapui: Megnyíltak-e neked a halál kapui, a halál árnyékának kapuit láttad-e?
A lefelé menő kép következő állomása a halál kapui. Ezek a mélység legaljánál vannak.


Egy a Jób 38,1-17-tel párhuzamos rész a Bibliában a Péld. 8,22-30:

Az Úr az Ő utai előtt (az Ő utai kezdeteként) szerzett engem, az Ő munkái előtt régen.
Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a Föld őskezdete előttől.
Még mikor semmi mélységek nem voltak születtem, még mikor semmi források vízzel teltek nem voltak.
Mielőtt a hegyek leültettek volna, a halmok előtt születtem.
Mikor még nem csinálta a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét.

Mikor készítette az egeket ott voltam, mikor felvetette a mélységek színén a kerekséget.
Mikor megerősítette a felhőket ott fent, mikor erősekké lettek a mélységek forrásai.
Mikor határt szabott a tengernek, hogy a vizek át ne hágják az Ő parancsolatát, mikor megalapította e Föld alapjait,
Mellette voltam minden nap, és gyönyörűsége voltam minden nap játszva Őelőtte minden időben.

Itt is szerepelnek a Föld belsejében található dolgok: tehom, vízzel telt források, Föld oszlopai. A 27. vsz. leírja, hogy a tehom (mélység) felszínén egy kerekséget csinált Isten. Ezek a Föld kőzetlemezei, melyek lezárják a mélységet: Jób 38,30: a mélységek teteje lezárul. Ezek a kőzetlemezek alapokon, oszlopokon nyugszanak tehát, hogy meg ne inogjon a Föld soha örökké. De mi van a kőzetlemezek és az alapkő, szegletkő között? A Biblia megadja a válasz: víz, a mélység vizei.
Zsolt.136,6: ''Aki kiterjesztette a földet a vizek fölé, mert örökkévaló a kegyelme.'' A föld itt a kőzetlemezeket jelenti. A kőzetlemezeket Isten a vizekre teremtette, tehát alattuk a nagy vizek vannak.
Zsolt.24,1-2: '' Az Úré a Föld,s annak teljessége, a Föld kereksége és annak minden népe, mert Ő alapította azt a tengereken és a folyamokon megerősítette.'' Szintén erről szól. A Föld belsejében tehát rengeteg a víz. Ezt a bibliai igazságot támasztják alá a mostani mélyfúrási eredmények: több helyen mélyfúrásoknál nagyon nagy forróvíz tárolókat találtak a föld alatt, amiből azt a következtetést vonták le, hogy a Föld belsejében sokkal több a víz, mint ahogy ezt eddig képzelték.
2.Péter 3,5:'' Mert kész akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és Föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára...'' Ezért van olyan sok víz.

Ahogy lefelé megyünk a Föld belsejébe, a hőmérséklet olyan gyorsan növekszik, hogy a kőzetlemezek megolvadnak. Ez a magma.

Az oszlopok más anyagból vannak, ezek izzanak, de nem olvadnak meg. De hogy lehet ilyen forróságban víz? A Jób 38,30 azt írja eredetiben, hogy ''mint a kő, úgy összesűrűsödnek a vizek'' a mélységben. Azaz ezek a vizek nagyon nagy nyomás alatt vannak, ami megakadályozza azt, hogy gőzzé váljanak. Minél nagyobb a nyomás, annál magasabb a víz forráspontja.
Azt, hogy a mélység vizei milyen mélyek, nem tudjuk. A Biblia azt írja, hogy a Föld szegletkövéig tart a mélység, tehát a nagy vizek. Azt azonban nem tudjuk, hogy mekkora a Föld szegletköve, lehet, hogy csak 1000 km átmérőjű, de lehet, hogy 5000. Minél kisebb a szegletkő, annál mélyebbek a mélység vizei. Ezenkívül az oszloplábak/fundamentumok vastagságáról sincs információnk: ezek is lehetnek akár többszáz km vastagok is. Ami a Biblia alapján biztos: a Föld belsejében nagyon sok víz van.


ALAPFOGALMAK

TEHOM (JYUZ): 1./ Mélység
2./ Örvény
Az Eberfelder Bibel lábjegyzete szerint a tehom egy zúgó, mély víztömeg, amely a Föld belsejében van.
Ez.26,19: ''Mert azt mondja az Úr Isten: mikor én téged elpusztult várossá teszlek, mint amely városokat nem laknak, mikor a mélység (tehom) árját felhozom rád, akkor...''
Ez.31,15: ''Így szól az Úr Isten: azon a napon, amelyen a Seolba aláment, gyászoltattam, elzártam miatta a mélység (tehom) vizeit, és megtartóztattam folyóikat, úgy, hogy a sok víz elzáratott, és meggyászoltattam őt a Libanonnal, és a mező minden fája elepedt (kiszáradt) miatta.''
Ebből az Igéből az is kiderül, hogy a folyók a tehom vizéből erednek. Ha Isten elzárja a tehom vizeit, akkor a folyók kiszáradnak, és szárazság lesz, a mező minden fája kiszárad.
A Gen. 49,25-ben is éppen ezért áldotta meg úgy Jákob Józsefet, hogy: a Mindenható ''áldjon meg az ég áldásaival onnan felülről, a mélység áldásaival, mely alant terül el, az emlők és az anyaméh áldásaival.'' Jákob tudta, hogy ''az Ő (Isten) tudománya által fakadnak ki a tehomból a vizek'' (Péld.3,20), és azt is tudta, hogy ez egy fontos áldás: ''Mert az Úr, a te Istened jó földre visz be téged, folyóknak, forrásoknak és a tehom vizeinek földjére, melyek a völgyekben és a hegyekben fakadnak'' (Deut.8,7).
A tehomnak tehát vannak kisebb-nagyobb forrásai, melyeken keresztül, a tehom vizei kijönnek a Föld felszínére. A tehom forrásai tehát nem a tehom alján vannak, nem a tehomot táplálják - hiszen az maga ''a nagy víztároló'' -, hanem a tehom tetején. Ezeket a forrásokat nyitotta meg nagyon Isten az özönvízkor:

Gen.7,11: ''Noé életének hatszázadik esztendejében, a második hónapban, e hónap tizenhetedik napján, felfakadtak ezen a napon a nagy mélység minden forrásai, és az ég csatornái megnyíltak.''
Gen. 8,2-3: ''És bezárultak a mélység forrásai és az ég csatornái, és megszűnt az eső az égből. És elmentek a vizek a földről...''.

A tehomban tehát víz van mint ahogy ezt a tehom szó másik jelentése is mutatja: örvény, örvénylő víz. A tehomot tehát nem egy csendes víztárolónak kell elképzelnünk, hanem - ahogy az óceánokban - a tehomban, a föld alatt is morajlik, örvénylik a víz.
A tehom nem egyenlő a tengerekkel. A tehom a tengerek, óceánok alatt van, közöttük van egy kőzetlemez. A tehom és a tengerek csak a forrásoknál (a mélység forrása itt = a tenger forrása) vannak érintkezésben. A tengereket, óceánokat is a tehom látja el vízzel.
Zsolt. 135,6: Mind megteszi az Úr, amit akar, az egekben és a földön, a tengerekben és minden mélységekben.
Ez itt tehát egy mélyülő kép. Ég, föld, tenger, tehom.
Az LXX a héber tehom szót abüsszosznak fordítja, így használja az ÚSZ is.
SEOL (LY}V): pokol, halottak birodalma, a szellemek átmeneti tárolóhelye az ítéletig. Gesenius héber-arám ÓSZ-i kéziszótárában így határozza meg a Seolt: ''egy csak Izraelben használt szó a halottak birodalmára, melynek etimológiája ismeretlen.'' A szó az ÓSZ-ben 63-szor fordul elő. Mit ír róla az Ige?

1./ Nagyon mélyen, a Föld belsejében van. A Biblia ezt egyértelműen kijelenti, a Seolról szóló Igék kb. 1/3-a megjelöli ezt is.

Péld. 15,24: Az életnek útja felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzon a Seoltól, ami lefelé van.
Ésa. 14,9: Lent a Seol megindul te miattad megérkezésedkor, miattad felriasztja árnyait, a föld minden hatalmasait, felkölti trónjaikról a népek minden királyait.
Num. 16,30: Ha pedig az Úr valami új dolgot tesz, és a föld megnyitja száját és elnyeli őket és mindazt, ami az övék, és elevenen szállnak le a pokolba, akkor...
Ezekből a példákból egyértelmű, hogy hol terül el a Seol. Tehát nem egy földön kívüli helyen, hanem a Föld belsejében.

2./ A Seolnak vannak kapui.
Egy nagy, többezer szintes barlangrendszernek kell elképzelni, nem olyan, mint egy földi ország, hanem van szélessége, hosszúsága és magassága is. Több milliárd ember van ott, és még mindig rengeteg a hely: Mint a sír és a Seol meg nem elégednek, úgy az embernek szemei meg nem elégednek. (Péld. 27,20) ...Tátja a száját, mint a Seol, és olyan ő, mint a halál: telhetetlen és magához ragad minden népet és magához csatol minden nemzetet (Hab. 2,5).

Állandó ''nagyüzem'' van ott, a 2. világháborúban pl. naponta átlagosan 40.000 ember halt meg, sokan jutottak ekkor a Seolba. Ezt a nagy forgalmat nem lehet egy bejáraton lebonyolítani, több kapuja van, valószínűleg jelentős távolságokra egymástól.
Jézus azt mondta, hogy az egyházon a pokol kapui sem vesznek diadalmat (Mt.16,18). Mivel a városok kapuiban is a város vezetői, előkelői szoktak ülni, valószínű, hogy Jézus itt a Seol kapuiban ülő gonosz szellemekről beszélt. Ezek szerint a Seol gonosz erői alulról, a Seol kapuiból támadják az egyházat - de soha nem tudják legyőzni.

Azt, hogy a Seol kapuiban gonosz szellemek vannak, az is alátámasztja, hogy maga a Seol szó is két valóságot jelent:
a./ Seol, pokol, mint földrajzi hely
b./ Seol, pokol, mint gonosz angyal:
Jel. 6,8: ''És láttam és íme egy sárga ló, és aki rajta ült, annak neve halál, és a pokol követte azt, és adatott azoknak hatalom a Föld negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal (talán valami járvány) és a Föld vadállatai által.''
Jel. 20,13-14: ''...a halál és a pokol is kiadták a halottakat, akik náluk voltak...A pokol pedig és a halál vettettek a tűz tavába.
Ez a második halál, a tűz tava.''
Ezek és még más Igék mutatják, hogy a Seol (pokol) és a halál, személyek. Seol gonosz angyal felelős a Seol, földrajzi helyért. A gonosz angyal nevéről nevezték el a földrajzi helyet.
Ők Sátán megbízottjai, szolgái. Ez a két fő gonosz angyal, más gonosz szellemekkel együtt, ott ül a Seol kapuiban, és néha támadják az egyházat. A Seol és a Halál között szoros együttműködés van. Viszonyuk: úgy tűnik nem alárendeltségi, inkább mellérendeltségi viszonyban állnak egymással.
Zsolt 55,16: A halál vegye őket körül, elevenen szálljanak a Seolba, mert gonoszság van lakásukban, keblükben.
Jel. 6,8 ...aki rajta ült, annak neve halál, és a pokol követte azt...
Ezek az Igék megmutatják, hogy hogyan megy le valaki a Seolba: először jön Halál, körülveszi a bűnös embert, majd miután elvette a szellemét, Seol átveszi azt és leviszi a Seolba. (Halál és Seol közötti együttműködést mutatják még a következő igék is: Zsolt. 89,49; 116,3; Ésa. 38,18; Hós. 13,14.)

3./ Az ÓSZ-ben mind az igaz, mind a gonosz emberek haláluk után oda jutottak.
Gen. 37,35 Felkeltek pedig minden fiai, és minden leányai, hogy vigasztalják őt, de nem akart vigasztalódni, hanem mondta: Sírva megyek fiamhoz a Seolba. És siratta őt az atyja (Jákob).
Gen. 44,29: Ha ezt is elviszitek szemeim elől, és veszedelem találja érni, akkor az én (Jákob) ősz fejemet keserűségtől borítva bocsátjátok alá a Seolba.
Num. 16,33: És alászálltak azok (Kóré, Dátán és Abirám) és mind az ami az övék, elevenen a Seolra, és befedezte őket a föld...
Jákob, pedig igaz ember volt, Kóré és társai pedig gonosz emberek. Ennek az a magyarázata, hogy az ÓSZ idején az igazak sem mehettek fel a mennybe, Isten jelenlétébe.
Ezért az alvilágban, a Seolban kaptak egy helyet, ez azonban nem a szenvedés helye volt. Ezt az ÚSZ Ábrahám kebelének hívja. Jézus mondott egy példázatot, amely a Seolnak erről az elkülönített helyéről szól:
Lk. 16,19-31: Volt pedig egy gazdag ember és minden nap bíborba és finom bisszuszba öltözött és minden nap dúsan és vigadozva élt. És volt egy Lázár nevű koldus, aki az ő kapujában feküdt, fekélyekkel tele.
És kívánt megelégedni a morzsalékokkal, amelyek a gazdag asztaláról hullottak, de az ebek is eljöttek és nyalták az ő sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus és vitetett az angyalok által az Ábrahám kebelébe.
Meghalt pedig a gazdag is és eltemették.
És a pokolban, ahol kínokban volt, felemelve szemeit látta Ábrahámot távol és Lázárt az ő kebelében, és kiáltott és mondta: Atyám Ábrahám könyörülj rajtam és küld el Lázárt, hogy ő az ujja hegyét vízbe mártsa és az én nyelvemet hűsítse, mert gyötrődöm ebben a lángban. Mondta pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat teljesen elvetted az életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait, most pedig ő vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel.
Ráadásul mi közöttünk és ti közöttetek egy nagy közbevetés (szakadék) van, úgy hogy azok akik innét hozzátok át akarnak menni, nem tudnak, sem azok akik onnét hozzánk akarnak átjönni. Mondta pedig az: Kérlek azért atyám, hogy küld el őt az én atyám házába, mert van öt testvérem, hogy komoly bizonyságot tegyen nekik (sürgetően figyelmeztesse őket), hogy ők is a gyötrelemnek e helyére ne jussanak. De Ábrahám mondta neki: Van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. De ő mondta: Nem, atyám Ábrahám, hanem ha valaki a halottak közül megy hozzájuk, megtérnek!
Ő pedig mondta neki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.
Ábrahám kebele és a Seol bűntető-részlegei között tehát egy nagy szakadék van. Mindhárom szereplője a történetnek megismerte egymást, tehát nem személytelen árnyak vannak a Seolban, hanem az emberek szellemei felismerhetőek. A gonoszok szellemei a Seolban szenvednek, égnek, míg az igazak szellemei Ábrahám kebelében nem. A gazdag ember látta, hogy Lázár jól érzi magát, és azt kérte, hogy csak az ujja hegyét hadd mártsa a vízbe, és azzal hűsítse meg a nyelvét. De még ez sem adatik meg egy Seolban levő elkárhozott embernek.
A földi eseményekre emlékeznek a Seol lakói is, ezért mondta Ábrahám a gazdag embernek: Fiam, emlékezzél meg...

4./ A Seolnak vannak mélységei:
Péld. 9,18: És nem tudja, hogy ott az árnyak vannak, a Seol mélységeiben vannak az ő meghívottjai.

5./ A Seol a vizek alatt van, azaz a mélység vizei alatt, a tehom alatt. (Úgy néz ki, hogy a Seol a Föld alapkövén helyezkedik el):
Jób 26,5: Az árnyak megreszketnek a vizek alatt és lakóik alatt.
A Seol tehát a vizek, és az abban lakó élőlények alatt van. Ebből a három Igéből az látszik, hogy a vizek alatt közvetlenül az Ábrahám kebele van. Azért kérte a gazdag ember Ábrahámot, hogy Lázárnak engedje meg, hogy belemártsa az újját a vízbe, mert ott voltak a vizek is Lázár közelében. Egy másik kifejezés: "felemelve (a gazdag) az ő szemeit", szintén azt mutatja, hogy az Ábrahám kebele van a Seol tetején, ui. a gazdag ember úgy látta meg Ábrahámot, hogy felnézett. Lefelé menve a Seol mélységei következnek, ahol a gazdag ember is szenvedett.

6./ Minden halott a Seol (gonosz angyal) kezében van:
Zsolt. 89,49: Melyik férfi él és nem lát halált, és szabadítja ki lelkét a Seol hatalmából?
Zsolt. 49,16:De Isten megszabadítja (megváltja) lelkemet a Seol hatalmából (kezéből), mert felemel (elvesz onnan) engem.
Jób 7,9: A felhő eltűnik és elmegy, úgy, aki leszáll a Seolba nem száll fel többé.
Ezek az Igék azt mutatják, hogy a Seol hatalmában tartja a nála levő embereket, senki sem tud onnét magától, saját akaratból feljönni. A Sátán, a Halál és a Seol uralkodtak a földön levő embereken is. De Isten megváltoztatta a helyzetet:
Hós.13,14: A Seol hatalmából megváltom, a Haláltól megszabadítom őket! Hol van a te veszedelmed, ó Halál?! Hol van a te romlásod, ó Seol?!
Jel.1,18: Nálam (Jézusnál) vannak a Seol és a Halál kulcsai.
Jézus Krisztus a feltámadása által legyőzte a Sátánt, a Halált és a Seolt, megváltotta és megszabadította tőlük az embereket, és átvette ott is a hatalmat. De az ÓSZ idején még más volt a helyzet.

7./ Istenről nem gondolkodnak a Seolban, nem dicsérik őt:
Zsolt. 6,6: Mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban ki dicsőít téged?
Ésa.38,18: Mert nem a Seol dicsőít téged, és nem a halál magasztal téged, akik a sírverembe szállnak nem várnak a Te hűségedre.
8./ A Seolban minden tevékenység megszűnik, semmit nem csinálnak az ott lévők (a gyötrődésen kívül) csak fekszenek:
Préd.9,12: Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedd, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy.
Ez. 32,21: Szólni fognak felőle a vitézek hatalmasai a Seol közepéből, együtt az ő segítőikkel: Alászálltak és itt fekszenek a körülmetéletlenek, a karddal megölöttek!
9./ A Seol az Úr előtt van, nem elrejtett előle, Isten tudja, hogy mik történnek ott:
Péld.15,11: Seol és Abaddon az Úr előtt vannak, mennyivel inkább az emberek szíve.
Jób 26,6: A Seol meztelen előtte, és nincs takarója az Abaddonnak.
10./ Egyes emberek szövetséget is kötöttek (vagy kötnek) Seol és Halál gonosz szellemekkel (talán a Seol és a Halál gonosz angyalok által használt emberekkel, szervezetekkel) Istennel szemben, így akarván védelmet szerezni Isten ítéleteivel szemben:
Ésa.28,15.18: Mert ezt mondjátok: szövetséget kötöttünk a Halállal és egy szerződést a Seollal: ha az ostorozó áradat jön, nem ér el minket, mert a hazugságot tettük meg oltalmunknak, és a rosszaságban rejtőztünk el. ... És eltöröltetik a Halállal kötött szövetségetek és a Seollal kötött szerződésetek meg nem áll, az ostorozó áradat ha eljön, eltapos titeket...
11./ Egész városok, sőt nemzetek vannak a Seolban, minden nemzetnek megvan a maga része:
Mt.11,23: Te is Kapernaum, aki az egekig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni...
Zsolt. 9,18: Seolba jutnak a gonoszok, minden nép, amely elfeledkezett Istenről.
Ez.32,22-23: Ott van Assúr és egész sokasága, körülötte sírjai, mindnyájan megölöttek, kik fegyver által hulltak el. Akik sírjai a sírgödör (Seol) hátuljában vannak, és sokasága az ő sírja körül van, mindnyájan megölöttek, fegyver által elestek, akik félelmére voltak az élők földjének.
12./ A Seolnak vannak kötelei és tőrei melyekkel az ott levőket megkötözi:

2.Sám.22,6: A Seol kötelei vettek körül és a halál tőrei estek rám.
13./ A Seolban sötét van:
Jób17,12: Ha reménykedem is, a Seol már az én házam, a sötétségben vetettem meg az ágyamat.
Jób10,21-22: Mielőtt oda megyek, ahonnét nem térhetek vissza, a sötétségnek és a halál árnyékának földjére, az éjféli homály földjére, amely olyan, mint a halál árnyékának sűrű sötétsége, ahol nincs rend és a világosság olyan, mint a sötétség.

14./ A Seolban nagy a forróság, minden izzik ott:
Lk.16,24:...gyötrettetem e lángban (a gazdag ember Lázár történetéből).

Én. 8,6:..kemény, mint a Seol a buzgó szerelem, lángjai tűznek lángjai...

15./ A Seolban az embereknek nem a teste van, hanem a szelleme, árnya (JW}AB - refaim = árnyak):
Ésa.14,9: Lent a Seol megindul temiattad megérkezésedkor, miattad felriasztja árnyait, a Föld minden hatalmasait, felkölti trónjaikról a népek minden királyait.
Ebből az Igéből az is kiderül, hogy nemcsak az emlékezetüket tartják meg az ott levők, hanem valamilyen formában a rangjukat is. Tehát akik a földön királyok voltak, azoknak a Seolban is van trónszékük.
Az árnyak nem csinálnak semmit, hiszen felriasztani csak így lehet valakit.
Ésa.26,19: Megelevenednek (életre kelnek) halottaid, és holttesteim felkelnek, ébredjetek fel és ünnepeljetek, akik a porban fekszetek! Mert harmatod a fények harmatja és visszaadja (kidobja) a föld az árnyakat!
Ez lesz az (első) feltámadás, Jézus visszajövetelekor.
Zsolt.88,11: Avagy a halottakkal teszel-e csodát? Felkelnek-e az árnyak, hogy dicsérjenek téged? Szela.
Péld.2,18: Mert a halálhoz süllyed le az ő háza, és az ő utai az árnyakhoz.
Péld.21,16: Az az ember, aki letér az értelem útjáról, az árnyak gyülekezetében fog nyugodni.
16./ A Seolban levők tudnak beszélgetni egymással. Ezt tette pl. a gazdag ember Ábrahámmal a Lk.16-ban is. Az Ez.32,21-ben a hősök hatalmasai szóltak a Seolba alászállt Egyiptomról. Az Ésa.14-ben pedig az a gúnydal van leírva, amit a Seol lakói mondanak akkor, amikor leér hozzájuk a Sátán.
17./ A Seolnak különböző részei, kamarái, cellái vannak. (Ezekben vannak a különböző nemzetek: Ez.32,17-32).

Péld.7,27: Az ő háza - Seolba vivő utak, melyek levisznek a halál kamráihoz.
Az itt használt héber szó a BIU (heder), amely sírkamrát, éléskamrát, belső szobát, hálókamrát jelent. A szó itt többesszámban áll.
Jób 17,15: A Seol reteszeihez száll le, velem együtt nyugszik majd a porban.
Az Ige itt a IP (bad) szót használja, melynek jelentése: rész, magában, külön, elkülönítve, elkülönítés, egyedül, csak. Szintén többesszámban van.
16./ A Seol egy csendes hely (de nem a nyugalom helye, hiszen nagy zűrzavar van ott -Jób10,22-):
Zsolt.115,17: Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, akik alászállanak a csendességbe.
A Seol szó ÚSZ-i megfelelője a hádész, így használja a LXX is.

SAHAT (ZUV)
Ennek a szónak több jelentése is van: 1. Tőr-verem, vadállatok megfogására; 2. posványt stb.-t tartalmazó gödör, verem; 3. sír, alvilág, Seol. Itt most csak legutolsó jelentésének előfordulási helyeit nézzük meg:
Ésa.38,17: Íme áldásul volt nekem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulás gödréből...
Ez itt egy messiási prófécia Ezékias király szájából. Jézus szavait adta a szájába a Szent Szellem. Tehát Jézus lelkét az Atya szeretettel kihúzta a Seolból, a pusztulás gödréből. A sahat szó szerepel itt, mely egyértelműen a Seolra vonatkozik. Ezek alapján a Seol egy piszkos, mocskos hely.
Ez.28,8: A sahatba szállítanak le, és meghalsz a megölöttek halálával a tengerek szívében.
A tengerek (a világ-tehom) szívében, középpontjában van ez a sahat, tehát a Seol.

BÓR (BYP) a következő szó. Ennek is több jelentése van:
1. kút, ciszterna: Gen.37,20: Most hát gyertek és öljük meg őt (Józsefet) és vessük őt a kutak egyikébe, és mondjuk azt, hogy fenevad ette meg őt és meglátjuk, mi lesz az ő álmaiból.

2. gödör: Zsolt.7,16: (a gonosz) gödröt (bór) ás és mélyre vájja azt, de beleesik a verembe (sahat), amit csinált.
3. Seol: Zsolt.28,1: Hozzád kiáltok, Uram, én szirtem! Ne fordulj el szótlanul tőlem, hogy ne legyek, ha néma maradnál a sírba (bór) szálltakhoz hasonló.
Zsolt.88,6: A legmélyebb gödörbe vetettél be engem, sötétségbe, mélységbe. Ez egy messiási zsoltár, Jézus érezte így magát a Seolban.
A Seol legmélyebb bór-jába, gödrébe, kútjába került (ZYWZRZ BYP - bór tahtijjót = legmélyebb gödör).
5. tömlöc, börtön: Gen.40,15: Mert lopva hoztak el engem (Józsefet) a héberek földjéről és itt sem tettem semmit, hogy a tömlöcbe vessenek.
Zsolt. 142,8: Vezesd ki a tömlöcből lelkemet, hogy dicsérjem nevedet!
Ésa.24,21-22:
És lesz azon a napon, megbünteti az Úr a magasság seregét a magasságban és a föld királyait a földön. És összegyűjtve összegyűjtetnek gödörbe, mint a foglyok, és bezáratnak tömlöcbe, és sok napok után meglátogattatnak. (És gödörbe zárják őket, ahogyan a foglyokat bezárják, és börtönbe zárják őket, de sok nap múlva gondolnak rájuk).
Miután előbb leírja a Jelenések könyvéből ismert ítéleteket, melyek a Földre jönnek, azt írja a Biblia, hogy a Sátán és a magasság szellemei (a területi szellemek) a bór-ba fognak kerülni.
Ez itt szintén a Seolt jelenti, a mélység tömlöcét. Ott lesznek az 1000 év alatt megkötözve, majd "sok nap után meglátogattatnak", azaz rövid időre még elengedik őket (lásd a Messiás korszaka utáni végső lázadást).

Ez a szó is jelenti tehát a Seolt, a mélység börtönét, gödrét. József, Jézus Krisztus egyik legnagyobb ÓSZ-i előképe szintén tömlöcben volt (Gen.40,15), ahogy Jézus is (Zsolt.88,7). Mindkét Igében a bór szó szerepel. Több helyen még a bór a Seol szinonimája:

Ez.26,20: Akkor ledöntelek (leszállítalak) azokhoz, akik a gödörbe szálltak, az őskor (hajdan) népéhez, és lakatlak a Föld legalsóbb helyein, múltból való romok között, azokkal, akik a gödörbe szálltak, hogy többé senki ne lakjon benned (Tiruszban).
Ott laknak a régi korok emberei, és ott vannak a régi korok romjai is. Nemsokkal ezután Ezékielhez ismét szólt az Úr, hogy prófétáljon Egyiptom ellen, hogy Egyiptom sokaságának el kell pusztulnia. Ennek kapcsán Isten elmondta Ezékielnek, hogy hogyan néz ki a Seol, ahová Egyiptom seregeinek is menniük kell:

Ez.32,17-32: És lett a tizenhetedik esztendőben, a hónap tizenötödikén, lett az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! Sírj Egyiptom sokaságán és szállítsd le őt, meg hatalmas nemzetek lányait a mélységek országába (a Föld legalsó helyeire), azokhoz, akik gödörbe szálltak! Kinél voltál kedvesebb? Szállj alá és légy a körülmetéletlenekhez fektetve!
A karddal megölöttek közé essenek le!
A fegyver átadatott, húzzátok le őt és minden sokaságát! Szólni fognak felőle a vitézek minden hatalmasai a Seol közepéből, segítőikkel együtt: leszálltak, itt fekszenek a körülmetéletlenek, a karddal megölöttek!
Ott van Assúr és egész sokasága (csapata), körülötte sírjai, mindannyian megölöttek, kard által elhullottak. Sírjai a gödör hátuljában vannak, és sokasága az ő sírja körül van. Mindannyian megölöttek, kard által elestek, akik félelmet okoztak az élők földjén.
Ott van Elám, és egész sokasága sírja körül, mindnyájan megölöttek, akik kard által estek el, akik leszálltak körülmetéletlenül a mélységek országába (a Föld legalsó részeibe), akik félelmet okoztak az élők földjén, és viselik gyalázatukat azok mellett, akik a gödörbe szálltak.
A megölöttek között vetettek neki ágyat egész sokaságával, körülötte vannak sírjai, mindnyájan megölöttek, akik kard által estek el, mert félelmet okoztak az élők földjének, és viselik gyalázatukat azok között, akik a gödörbe szálltak, a megölöttek közé fektették őket!
Ott van Mések-Tubál, és egész sokasága, körülötte vannak sírjai, mindnyájan körülmetéletlenek, kard által megölöttek, mert félelmet okoztak az élők földjének.
És nem a körülmetéletlenek hőseivel fekszenek együtt, akik hadi fegyvereikkel szálltak le a Seolba, és akik kardjait a fejük alá tették, mert vétkeik csontjaikra kerültek, mert félelmet okoztak a vitézeknek az élők földjén.
Te is (Egyiptom) a körülmetéletlenek közt fogsz megrontatni és a kard által megölötteknél fogsz feküdni. Ott van Edom, királyaival és minden fejedelmével, akik erejükben (erejük teljességében, bátorságukban) fektettek a kard által megölöttekhez, a körülmetéletlenekkel fekszenek, és azokkal, akik a gödörbe szálltak. Ott vannak észak uralkodói mindnyájan, minden szidoni akik leszálltak a megölöttekhez, és a -hatalmuk (bátorságuk) miatt tőlük levő félelem ellenére- szégyenné lettek, és fekszenek körülmetéletlenül a kard által megölöttek mellett és viselik gyalázatukat azokkal, akik a gödörbe szálltak.
Ezeket látni fogja a fáraó és megvigasztalódik minden sokasága felől, kard által ölettek meg a fáraó és minden serege, ezt mondja az Úr Isten. Mert félelmére adtam őt az élők földjének, ezért ott vetnek ágyat neki a körülmetéletlenek között, a fegyverrel megölettek mellett, a fáraónak és minden sokaságának, ezt mondja az Úr Isten.
Ez a rész tehát egy "körutazás"a Seolban. Isten bemutatta, hogy akkor milyen nemzetek feküdtek ott. Ma már más nemzetek is vannak a Seolban. Először Assurt mutatta be, akinek egész serege ott van a Seolban. Középen fekszik a király, körülötte pedig seregének fekvőhelyei, sírjai vannak. Az élők földjén (így hívják a földet, az élő embereket, mert a Seolból nézve itt mindenki és, azaz élők földje) mindenki félt tőlük, most pedig a gödör hátuljában (BYP WZ"BW - jarköté bór) vannak. Ide fog kerülni a Sátán is 1000 évre:

Ésa.14,13-15: Te pedig azt mondtad szívedben: az égbe megyek fel, Isten csillagain felül emelem trónomat és ott ülök a gyülekezet hegyén messze északon. Felmegyek a felhők fölé, hasonló leszek a Magasságoshoz! De a Seolba szállítanak le, a gödör hátuljába!
Az Ésa.14,15-ben is a jarköté bór szerepel, ugyanaz a hely, ahol az Assúrok vannak. Ott fogják neki ezt az Ésa.14-ben leírt gúnydalt mondani.
Megjegyzés: A Jel 20-ban az szerepel, hogy a Sátánt, a régi kígyót az abüsszoszba zárják 1000 évre. Az Ésa 14,13-15 alapján tehát itt (Jel20) - és valószínűleg a Jel 9,1-ben is, ahol ráadásul az abüsszosz kútjáról van szó - az abüsszosz a pokol/Seol szinonímája.
A Seol kútja lehet az Abaddon, lásd lejjebb.
A Seolban van még egész Elám is, az a perzsa provincia, melynek Szuza volt a fővárosa. Szintén a király helye körül fekszik a többi elámita. Majd Mések-Tubál, Edóm és észak királyai és fejedelmei következnek, mind azok akiknek nagy hatalmuk volt a földön.
Ezzel Isten azt mutatta meg Egyiptomnak, hogy hiába van nagy ereje, Ő már más nagy erejű népeket is leszállított a Seolba. Más népek is voltak már akkor is ott, de csak a legerősebbeket mutatja itt be az Ige.

ABADDON (GYIP}):
Egy következő szó, amit az Ige a földalatti dolgok bemutatására használ, az az Abaddon. A héber alapige, melyből ez a szó származik az ávad (IP}), melynek jelentése: tönkretenni, elpusztítani, lerombolni.
A Biblia úgy beszél az Abaddonról, mint egy olyan helyről, ami különbözik a Seoltól, de ami mégis nagyon szoros összefüggésben van vele. Az Abaddon a Haláltól is különbözik, de szinte minden esetben vagy a Seollal, vagy a Halállal fordul elő a Bibliában:
Péld.15,11: Seol és Abaddon az Úr előtt vannak, mennyivel inkább az ember fiainak szíve!
Péld.27,20: Ahogy Seol és Abaddon meg nem elégszenek, úgy az ember szemei sem elégszenek meg.
Jób26,6: A Seol mezítelen előtte és nincs takarója az Abaddonnak (sem).
Jób28,22: Abaddon és Halál mondják: csak hírét hallottuk füleinkkel (a bölcsességnek) .
A Seol és az Abaddon tehát nem szinonímák, két különböző hely ill. személy. Konkrét földrajzi helyként beszél róluk az Ige. A Jób 28,22 azt is bemutatja, hogy -ahogyan a Halál-, az Abaddon is személy (is), hiszen van füle, amivel hallott a bölcsességről, és van szája, amivel ezt el is tudta mondani. Azt, hogy Abaddon személy is, a Jel.9,1-11 is mutatja:
Jel.9,1-11: És az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égről a földre és adatott annak a mélység kútjának a kulcsa.
Megnyitotta azért a mélységnek kútját, és füst jött fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje, és meghomályosodott (elsötétedett) a nap és a levegőég a kút füstje miatt.
A füstből pedig sáskák jöttek elő a földre és adatott azoknak hatalom, amint hatalmuk van a föld skorpióinak.

És megmondatott nekik, hogy a föld füvét ne bántsák, se semmi zölde(lő)t, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek nincsen a homlokukon Isten pecsétje.
És adatott azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínoztassanak öt hónapig, és azoknak kínzása olyan, mint a skorpiók kínzása, amikor azok megmarják az embert. Ezért az emberek keresni fogják azokban a napokban a halált, de nem találják meg azt, és meg akarnak halni, de a halál elfut előlük. A sáskák formája pedig hasonló volt a harcra felkészített lovakhoz, fejükön mint koronák -aranyhoz hasonló anyagból- voltak, és arcuk olyan volt, mint az emberek arca.
És olyan hajuk volt, mint az asszonyok haja, és fogaik olyanok voltak, mint az oroszlánoknak, és olyan páncéljaik (mellvértjeik) voltak, mint a vas páncélok, és szárnyaik zúgása olyan volt, mint a sok-lovas harci kocsik zúgása, amikor a harcba száguldanak. És skorpióhoz hasonló farkuk volt és fullánkjuk, és a farkukban volt a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek öt hónapig. Királyukul pedig a mélység angyala volt fölöttük, annak neve héberül Abaddon, görögül Apollion (azaz Vesztő, Pusztító).
Egy csillag esik tehát le a földre, ami (amellett, hogy egy angyal) lehet egy meteorit, vagy valami más természeti katasztrófa, ami akkora füstöt fog előidézni a Föld belsejéből, hogy félhomály lesz a földön (vagy egy részén).
Ezzel a füsttel együtt kétszáz-millió (Jel.9,16) ilyen gonosz szellem fog előjönni, akik kínozni fogják az el nem pecsételt embereket öt hónapig. Ezek fölött a szellemek fölött vezetőül, királyul egy Abaddon nevű fő-szellem lesz, aki -a Seol földrajzi hely, Seol gonosz angyal mintájára- a föld alatti Abaddon helynek is a vezetője. Egy megállapodás lesz Halál és Abaddon között: akiket Abaddon szolgái gyötörnek, azokért nem megy el a Halál, az Igéből úgy tűnik, hogy még az öngyilkosság sem fog nekik sikerülni.
Az Igéből nagyjából ennyi derül ki Abaddonról. Más információt csak óvatos becsléssel következtethetünk ezekből ki:
A Bibliában a föld alatti fő erősségek a Seol és a Halál, így Abaddonnak is "főnöke" a Seol. Mivel "személyi szinten" ez így van, logikusnak látszik azt feltételezni, hogy "földrajzi hely-szinten" is így van, annál is inkább, mert amikor mint földrajzi helyekről beszél róluk az Ige, akkor is mindig együtt fordulnak elő, mégpedig úgy, hogy először a Seol van említve. Az Abaddon tehát a Seol egyik része, részlege lehet.
Hogy az Abaddonnak, mint földrajzi helynek mi a feladata, nincs egyértelműen kijelenve a Bibliában. (Mivel Abaddon ennek a kétszáz-millió gonosz szellemnek a királya, lehet, hogy a Föld belsejében is ez van, tehát az Abaddon e gonosz szellemek megőrzési helye lenne. De ez csak feltételezés.)

TARTAROSZ :
Egy másik szó a Tartarosz. Ez csak egyetlen helyen fordul elő a Bibliában, ott is csak igeként (tartaroó), jelentése: a tartaroszba taszítani:
2.Péter2,4: ...nem kedvezett Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván (tartatoó) a sötétség láncaira adta őket, hogy fenntartassanak az ítéletre.

A bűnbe esett angyalok tehát a mélységben vannak, meg vannak kötözve nagyon erős kötelekkel, és csak az ítéletük napján lesznek feloldozva. Erről szól a Júdás 6. is:
És azokat az angyalokat is, akik nem tartották meg a fejedelemségüket, hanem elhagyták lakhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta.
Ez tehát egy olyan hely, ahonnét nem jöhet fel egy gonosz szellem sem. (Ezek gonosz angyalok valószínűleg azok, akik lejöttek paráználkodni az emberek lányaival a Gen.6.-ban. Az özönvíz alkalmával ítélhette meg őket - pl. a kentaurokat - Isten. Ezt támasztja alá a 2.Péter 2,4 szövegkörnyezete is).
A Tartarosz (ha létezik külön ilyen) pontos helye az Ige alapján ismeretlen, csak annyit tudunk, hogy a mélységben van. (A görög mitológia alapján a Seol egyik része.)


GYEHENNA
A tűz tava, az eljövendő ítélet végső helyszíne. Már most is megvan:
Ésa 30,33: (ez a rész eddig a nagy öldklés napjáról és körülményeiről, tehát e világkorszaknak a legutolsó momentumairól szól, majd így folytatódik): mert készen van a szörnyű tűzhely régen, készen áll az már a királynak is (talán az antikrisztus), mélyen és szélesen csinálta azt, máglyájában van tűz és fa bőven, az Úr fuvallata gyújtja meg azt, mint kénköves patak.
De még nem tölti be a funkcióját, amire teremtette Isten, még üres. A Sátánnak és angyalainak készült:
Mt.25,41: Akkor szól majd a balkeze felől állóknak is: távozzatok tőlen ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készítetett.
A Sátán 1000 évig meg lesz kötözve, majd egy rövid időre ismét szabadon fogja bocsátani Isten. Sátán egy hatalmas háborút fog ekkor vezetni Jeruzsálem, az ott levő Jézus Krisztus és szentjei ellen, de Istentől tűz fog lejönni az égből és megemészti ezt a hatalmas sereget.

Ezután a Sátánt is a gyehennába, a tűz tavába fogják dobni, így az Antikrisztus és a hamis próféta után (aki már hamarabb oda kerültek a bűnös emberekkel együtt - nemzetek ítélete) ő lesz a gyehenna következő lakója örökre. Őt nemsokkal ezután a Seol és a Halál követik, majd azok az emberek, akik nincsenek beírva az élet könyvébe. Ezzel fog zárulni a mostani Föld történelme.
A Seol és a gyehenna tehát nem ugyanaz. A Seol csak egy ideiglenes tartózkodási helye a halottak szellemeinek (refaim), míg Isten saját testükben fel nem támasztja őket az 1000 éves birodalom végén, az utolsó ítéletre. Ezután a bűnös emberek a gyehennába fognak kerülni, már a feltámasztott testükben. Fontos különbség, hogy a Seollal ellentétben a gyehennában a bűnös emberek a testükben lesznek:
Mt.5,29:Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, mint hogy egész tested a gyehennára vettessék.
Mt.10,28: És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a testet, mind a lelket elvesztheti a gyehennában.
Nem ugyanaz a Seol és a gyehenna, hiszen az utolsó ítélet előtt maga a Seol gonosz angyal is a gyehennába fog vettetni. A Seol földrajzi hely ekkor elveszti funkcióját, az egész Földdel együtt megszűnik létezni, egy új Föld fog előállni. A gyehenna viszont nem fog megszűnni, sőt ekkor kezd csak el igazán működni, amikor a Seolból oda kerülnek a bűnös emberek - testben.
Mert mint az új egek és az új föld, a melyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképen megáll a ti magvatok és nevetek; És kimenvén, látni fogják azoknak holttesteit, a kik ellenem vétkeztek, mert az ő férgük meg nem hal és tüzök el nem aluszik, és minden test előtt borzadásul lesznek.  Ézs 66,22+24

Utószó: Ezek a rettenetes dolgok a gonosz erők számára lettek létrehozva, mert ők nem képesek a megtérésre, hiszen ismerték Isten dicsőségét és hatalmát, mégis azt hitték, hogy ők lehetnek az istenek. Az embereknek viszont megadatott a kiút ebből (de csak ha az életükben választanak).
 


A neten talált cikkek a témával kapcsolatban:

Mit keresett Jézus a Pokolban, ha onnan nem szabadulhatott ki senki?
Péter levelében van erre utalás: Jézusnak be kellett jelentenie, hogy megtörtént a megváltás, és lesz föltámadás. Ha nem ment volna be a Pokolnak abba a rendszerébe – mert nemcsak az igazak helyére, hanem a gonoszok helyére is lement –, akkor a Pokol továbbra is fennhatósága alatt tartotta volna az elkötözött gonosz emberek szellemeit. Mivel Jézus Krisztus lement erre a helyre is, megtörte a Pokol hatalmát, és így a gonosz emberek is föl fognak támadni, de nem az üdvösségre, hanem az örök kárhozatra. Abban a pillanatban, amikor Jézus Krisztus kiadja a parancsot a föltámadásra, ezeknek a hatalmas szellemi lényeknek, a Halálnak és a Pokolnak megszűnik a hatalma még a gonosz emberek szellemei fölött is. Jézus Krisztus megalapozta az egyetemes föltámadást, de ez nem egyetemes üdvösséget jelent. Nem szabad a kettőt összekeverni!  (HGY)
 

A halottak napja az egy ál-keresztény ünnep. Nincs semmi bibliai alapja, sőt bibliaellenes. A katolikusok november 2-án tartják, mindenszentek napját követően. Magyarországon a két egymást követő ünnephez kötődő szokások széles körben élnek a nem katolikusok között is. Ünneplése sok keresztény országban elterjedt a protestánsok és anglikánok közt is (élettelen egyházak nyíltan kimutatják hovatartozásukat). Mint említettük, a világ a jéz alá van vetve, már az édeni bűnbeesés óta. 1Móz 2:17   Ezért mondja Jézus magáról, hogy Ő az ÉletJn 14:6  

halottak napja
Félrevezető kijelentések el tudnak téged vinni az ellenkező oldalra.
Azon veszed észre magad, hogy nem az Életet ünnepled, hanem a halált.


Egyszer Jézus megkért valakit, hogy kövesse őt, de az engedélyt kér egy családtag eltemetésére. Jézus azt felelte neki, hogy temessék el a halottak a saját halottaikat. Luk. 9:60 Tehát mi ne avatkozzunk bele a Halál fennhatósága alatt lévő világba. Mert régen Isten papjai sem érinthettek meg halottakat, és az Új szövetség szerint mi, újjászületett keresztények, mindnyájan Isten papjai vagyunk. 1Pt 2:9  Tehát a történelmi egyházak kirendelt papsága sem a biblián alapszik (Jézus a közvetítő közted és Isten között, és a Szent Szellem által kommunikálsz). Mert a biblia szerint megszűnt a régi, ótestamentumi papság, a tömjénezéssel, papi ruhákkal és ceremóniákkal egyetemben (az Istennek emelt épületek is). És mi lettünk Isten temploma. 1Kor 3:16   De evvel egy másik témában fogunk foglalkozni.

Ez a cikk egy interaktív cikk
, és állandóan bővül, változik. Szóval gyere ide sűrűn, ha érdekel a téma. A hozzászólásokat lehet beküldeni, de csak igével alátámasztott állításokat (megerősítéseket vagy cáfolásokat) adunk közzé.
Van egy aggasztó jelenség bizonyos kereszténynek mondott egyházakban: imádkozás a halottakért és halottakhoz.
Ha egy ember meghalt, akkor meghozta a döntéseit, és azon nem változtathat sem ő, sem más. Tisztítótűz nincsen. Felelni fog személyesen a cselekedeteiért. A te imáid, esetleges gyötrődéseid vagy cselekedeteid nem igazíthatnak meg senkit, nem vihetnek be a mennybe senkit. Jól is néznénk ki!
A halál után már csak az ítélet jön, azokra, akik nem Krisztusban (bűnben) haltak meg.    
És amint elrendeltetett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet. Zsid 9,27


Egy érdekes történet Saulról.

Saul (Izrael királya) semmibe vette Isten parancsait, elvesztette tehát Isten jelenlétét az életében.
És amikor Saulnak nem sikerült választ kapni az Úrtól, halottaktól kezdett el kérdezősködni
(ha az Úr nem teljesíti az akaratomat, megyek az boszorkányokhoz  -hozzáállás).
Monda Saul az ő szolgáinak: Keressetek nékem egy halottidéző asszonyt, hogy elmenjek hozzá, és megkérdezzem őt. 
1Sám 28:7
Rengeteg ember jár manapság is a temetőbe beszélgetni az elhunytakkal, és ez a biblia szerint varázslás, amiből meg kell térni. Persze egy világi embernek most nem az a feladata, hogy ótestamentumi szinten mindenféle tiltásokat betartson, hanem hogy megtalálja az Istenhez vezető utat. És ez nem az ótestamentumi parancsok vagy törvények betartása által történik, hanem hit által. Hit által fogadod el Jézust a megváltódnak, hit által adod át neki az életedet, hogy örök életet nyerhess.A halottak tisztelete átmehet bálványimádásba, amikor már mint egy szentélybe

megyünk ki a temetőbe, természetfeletti érzésekkel és megtapasztalásokkal körbevéve.

KÖRKÉRDÉS: 
Mit keres egy kereszt a temetőben, halott emberek sírján?


Hozzászólások:
A Halottak napja nem valami démonisztikus megemlékezés, mindössze abból az igazságból indulunk ki, hogy mi imádkozunk elhunyt híveinkért, mert hisszük, hogyha a tisztítótűzben vannak, tudunk rajtuk segíteni (imáink, áldozataink, önmegtagadásaink, alamizsnálkodásunk, stb. révén) - Lásd a 2 Mak 12,45
(egy "lelkiatya" küldte be, név nem volt említve. A Makkabesusok könyve apokrif irat
, tehát nem elfogadott az egyetemes kereszténység által). Szórólap:

Forrás ittAz emberi gőg székhelyei, az érzék templomai
Döbbenetes, hogy az ember mi mindent össze tud hozni, hogy Isten jelenlétébe kerülhessen (de ez soha nem sikerülhet neki, csak Jézus által, az újjászületés által). Pálda rá a Hinduk és a Mohamedánok építészeti megnyilvánulásai. Vagy a katolikus katedrálisok, például.
Káin ajándékát Isten nem fogadta el, mert nem a legjobbat adta, Káin nem a szívét adta Istennek.
Építhetsz te akár városokat (Káin építette az első várost - 1Móz. 4:17), ha a szívedet nem adod, nem adtál semmit.
Üres vallás lesz az életed, testi ember leszel, szellemileg halott ember maradsz (Ef. 2:1).
Ezért mondja az Úr: Add nekem a szívedet, fiam (Péld 23:26).
Mert újjászületés nélkül nem láthatod meg a mennyek országát, mondta Jézus (Ján. 3:4).
Az Isten, a ki teremtette a világot és mindazt, a mi abban van, mivelhogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik.  Csel 17,24

 


 Istent nem lehet kézzel csinált dolgokkal felemelni. Mert a kézzel készített dolgokban ember dicsőül meg. És aki ilyen hatalmas dolgokat tud létrehozni, annak már nincsen szüksége Istenre sem. Készítőik fontos emberek voltak, építészeti zsenik, pápák, akik fürödtek az aranyban (ellentétben Jézus tanítványaival). Salamonnak sem lehetett ilyen káprázatos temploma, pedig az Isten szigorú utasításai alapján készült. Az volt akkoriban az egyetlen templom, ahol Isten lakozást vett az emberek között, de csakis azért, hogy egyszer eltörölje azt, egy végső áldozat által. És ez az áldozat nem volt más, mint Jézus a kereszten. Isten szent vére ömlött ki ebbe a világba, hogy ne kelljen többé a megfelelés kényszere alatt élnünk, hanem állandó kapcsolatban lehessünk az Atyával. Mint azt Kínában is tapasztalják a hívők manapság, ahol pincékben, városszéleken, erdőkben gyűlnek össze, hogy Istentiszteletet tartsanak. És amikor az a pincehelység megtellik Isten jelenlétével, a Mennyország lesz láthatóvá. Ezek a katedrálisok viszont hidegek, üresek, a papoknak semmi közük az élő Istenhez, mert a szívük máshol van. Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek isMt 6:21  És ez a nagy gazdagság hamarosan össze fog omlani, maga alá temetve azokat, akik nem voltak hajlandóak kijönni belőle. Nem voltak hajlandóak kijönni az érzék templomából, amit más néven Babilonnak hívnak.


A bálványimádás itt már hatalmas méreteket ölt, akár egy Hindu templomban.