foto1
Világvége Magazin (VVM)
foto1
Nemzetközi hírek
foto1
Magyarországgal kapcsolatos témák
foto1
Társadalmi problémák és megoldások
foto1
Pártatlan, független szerkesztőség
Napjainkban lejátszódó események. A végső időkkel foglalkozó cikkek, videók, találgatások, feltételezések, tények és jelenségek. Valós hírek a nagyvilágból. A te magazinod és hírportálod! A látogatók által beküldött anyagokat is leközöljük, ha azt fontosnak, valósnak vagy érdekesnek ítéljük meg. Eva777.com

AZ ÖRDÖG CÉLTÁBLÁIAz ördög azt akarja elérni, hogy az emberben lásd meg a gonoszt, vagyis az embert tedd felelőssé minden rosszért. A célja az, hogy kizárólag az ember ellen harcolj. Abban persze igaza van, hogy az emberben fészkel a romlottság, és akarva vagy akaratlanul, de végrehajtja a sötét erők célkitűzéseit, ami nem más, mint minél több embert egymás ellen ugrasztani, és ezáltal a "széles" úton tartani (ez vezet a pokolba).

De... most jön a nagy de...
Jézus ebből váltott meg bennünket.
A kereszthalál óta tudjuk, hogy nem emberek ellen van harcunk (Ef. 6:12).
Mert a keresztnél lett legyőzve Isten ősi ellensége, ott lettek lefegyverezve, és közszemlére téve a világnak. Kol. 2:15

JÁTÉKOK ALAKÍTJÁK A VILÁGUNKAT?
A videójátékok megjövendölői vagy okozói a jelenünk katasztrófáinak?A GTA1 (Grand Theft Auto - RPG játék) 1997-ben jelent meg (USA). Arról szólt, hogy eltulajdonítasz egy vagy több autót, és gyilkolás és pusztítás által kell pontokat szerezned. A cél az itt mindenképen az emberek (játékosok) átprogramozása. Hogy aztán a valós életben is bevethető bábuk legyenek. Mert az írás szerint: A tolvaj (a világ fejedelme) csak azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson (Ján. 10:10). Tehát itt is felfedezhető az írásban említett hármasság: lop (ellopja az eszközt), öl (legyilkolja az embereket), és pusztít (felrobbant, összetör mindent, ami az útjába kerül). És ahogyan ezek a játékok sok mindent megjövendöltek eddig is, az itt látott dolgok is meg fognak történni hamarosan, világszerte az utcákon. Ugyanez a szellemiség okozta világszerte azt, hogy addig normálisnak látszó emberek beültek egy (eltulajdonított!) autó vagy egy kamion kormánya mögé, és behajtottak(!) egy ünneplő tömegbe. Az egyik leg- híresebb az 2016-os nizzai támadás: a tömeggyilkosságban 84-en meg- haltak, köztük 10 gyerek. 202 személy sebesült meg. A támadót lelőtték. Szeretnénk figyelmeztetni mindenkit, hogy nem csak ez az egy játék van! Ez egy a sok ezer közül! Az életünk minden területére van már egy játék készítve, ami átprogramozza az embereket. És az életünk minden egyes területén megjelent már ez a GTA típusú rombolás, csak sokan erről nem vesznek tudomást. Hagyják a gyereket játszani mindenféle játékokkal. Ahelyett, hogy saját játékaink lennének, és sok felvilágosító kiadvány. Mert meg kell védeni a gyermekeinket ettől! Mivel 7,5 milliárd mobil telefon van használatban világszerte, kb. 2 milliárd asztali komputer és kb. 1 milliárd játékkonzolt adtak el összesen eddig (25 év alatt), hatalmas felülete van azoknak a játékoknak és applikációknak, amelyek hatékonyan befolyásolhatják az emberek gondolkozását. A keresztények sajnos ezeket a platformokat csak igen kis mértékben használják ki. Keresztény RPG játékok például alig vannak. És azok, amelyek már megjelentek, sorban elsorvadnak az érdeklődés és anyagi támogatások hiányában. Nincsenek továbbfejlesztve, mint a GTA pl. Nekünk már több játékunk van kifejlesztve (alapszinten). Köztük 4 RPG (szerep) játék is, amelyek tisztán hozzák a megváltás üzenetét. Ha ráérzel arra, hogy besegíts, akár imával, vagy anyagiakkal (az alapítványunkon keresztül), akár programozással (C, C#, C++), mindenkit szívesen látunk. A GTA-nak vannak jó részei is. Tehát ha a gyereked esetleg ezzel játszik, nem kell egyből kitépni a kezéből. Hanem le kell ülni vele játszani, és rámutatni a csapdákra. Nem mindig óvni kell a gyereket, néha jobb megtanítani a veszélyek felismerésére. És ezáltal fog rájönni arra, hogy a játékokat nem szabad így játszani. Még a GTA-ban is vannak csodálatosan felépített világok, amiket erőszakmentesen is lehet játszani. Erről is szót fogunk ejteni hamarosan. A csapdákkal kapcsolatban viszont több videót és cikket fogunk kiadni. Az Úr dicsőségére. Filmnet7.com
Amikor egy házat építesz, akkor a házad értékét az fogja meghatározni, hogy mire építed, hol építed és hogy miből építed. A szellemi háborúnál is az alapokkal kell elsősorban tisztában lenni. Ki ellen van tusakodásunk, milyen területen tesszük ezt (célcsoport), és milyen (mennyei) fegyvereket vetünk be céljaink eléréséhez. Jézust a szabadítónak is hívják, mert valójában a megváltás az a megszabadítás attól a démoni befolyásoltságtól, aminek Éva nyi- totta ki az első kapuját a jó és gonosz tudásának fájánál (1 Móz 2:17). Tehát a keresztnél Isten lefegyverezte az embereket félrevezető erőket, mindet Jézus lába alá vetette, és Jézus nevét felemelte minden név fölé (Ef 1:21). Utána pedig ránk ruházott minden hatalmat (*Lk 10:19), a trónjára ültette az egyházat és többek lettünk mint győztesek (Róm. 8:37). Tehát az abszolút alapok ezek: egy olyan ellenséggel állunk szemben, akik le lettek fegyverezve (Kol 2,15), a nevük nem jelent már semmit és az egész hadsereg az örök kárhozatra lett ítélve (Jel 20:14). Hogy miért tudnak még ma is győzedelmeskedni? Mert az embereket tudják használni (mint fegyvert) céljaik eléréséhez. Hitetéssel, hazugsággal, hitetlenséggel, félelemkeltéssel, csábítással, kényszerítéssel, okoskodással, félrevezetéssel, a test alantas kíván- ságainak felkorbácsolásával... és van még ebből sok (Gal 5,17-21). Elsősorban nem is ő ellenük kell harcolnunk, hiszen már le lettek győzve a keresztnél. A felsoroltakat kell megváltoztatni (Róm 8:13, Kol 3:5). A hitetést és hazugságot igazságra, a hitetlenséget hitre (az Úrban), a félelmet bátorságra, a csábítást igaz látásra, a kényszerítést szabad akaratra, az okoskodást a Szentlélek vezetésére, a félrevezetést az igaz útra és a test kívánságainak betöltését a belső, szellemi emberünk fel- támasztására és megerősítésére (megtérés, tanítvánnyá válás, tanúskodás)... mert senki nem mehet be a Mennyek Országába újjászületés (megszabadulás a démoni befolyásoltság alól) nélkül (Ján 3:5). *Adok nektek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat nektek. Lk 10:19

Facebook cikk:
https://www.facebook.com/aftmmagazin/photos/a.113365984486181/139126435243469/  

Denzel Washington: Éli Könyve (16+)Harminc évvel a nukleáris apokalipszis után, Éli a korábbi Egyesült Államokban vándorol nyugat felé: bibliát visz magával, amit oda szeretne eljuttatni. Útközben megmutatja rejtett túlélési és harci képességeit a vadon élő állatok levadászásával, valamint egy csapat autópályás bandita megölésével, akik megpróbálják őt csapdába ejteni.
A végén Ezalatt Éli eljut az egykor híres börtönbe, Alcatrazba, ahol találnak egy túlélő csoportot, akik próbáljak megmenteni azt, ami az emberiség kultúrájából megmaradt. Éli az ottani vezetőnek lediktálja az általa hozott bibliát, amit fejből tud, kiegészítve saját gondolataival; innen az Éli könyve cím.Denzel Washington 
 

Denzel Washington: “Mindig, mindenkor Istent tedd az első helyre.
Minden, amim van, Neki köszönhetem, minden ajándékomat Ő küldte”


Létezik tehát egy híres amerikai filmcsillag, és létezik egy hívő keresztény férfi, aki őszintén vall arról, hogy Istennel való viszonya nem volt mindig zökkenőmentes. Ez az ember pedig nem más, mint a kétszerese Oscar- és Golden Globe-díjas Denzel Washington. 

Párkapcsolati problémák megoldása
két és fél lépésben
 

Isten a kiengesztelődést nem kötötte semmihez.

Nem kellett aláírnod semmit, megígérned semmit, amikor magához ölelt.

Viszont ha elfogadod Istentől a teljes engesztelődést és bűnbocsánatot, de utána engesztelhetetlenséget és meg nem bocsátást mutatsz fel mások felé, akkor nehéz lesz bejutnod a mennybe (nézd alul az igét****).

Ha ezt házasságon belül teszed, ha a házastársadtól követelsz valamit az engesztelődés fejében, válással fenyegetőzöl esetleg, csak hogy érvényesítsd akaratodat a másikon, akkor Isten szent szövetségét ásod alá.
 Ha emberek tanácsát követed, akik mindenféle szabályokkal próbálják rendbe hozni a kapcsolatodat, de nem az egymás iránti kiengesztelődést teszed elsődlegessé (Jézus által), akkor félrecsúszhat az egész.
A másik fél nem fog tudni eleget tenni a te általad követelt szabályoknak (sem te az övének), mert kényszerből, esetleg félelemből teszi, és nem szeretetből, nem szabad akaratból. A szabályokat fogja próbálni követni és nem Isten útmutatását. A mi átváltozásunk a Szent Szellem kezében van és nem máshol.
Azokban a házasságokban, ahol súlyos nézeteltérések vannak, ott az ördög is jelen van a kapcsolatban. Tehát azt is harcképtelenné kell tenni, hiszen Jézus maga mondta, hogy előbb kötözd meg az erőset, és csak utána tudod annak rablott kincseit visszavenni.

1: Első a teljes, feltétel nélküli megengesztelődés, és annak megtartása (enélkül nem tudsz továbblépni).

2: Harcképtelenné kell tenni a fődémont az életetekben***.

2 1/2: megpróbálni betartani a szabályokat (egymás iránti elvárásokat), amit megbeszéltetek. De ez nem fog menni minden esetben, tehát vissza kell ugrani állandó jelleggel az első pontra. 
Isten a szívben lakozik.


***Nem rabolhatja el senki az erősnek kincseit, bemenvén annak házába, hanemha elébb az erőset megkötözi és azután rabolja ki 
annak házát. Márk 3:27


****Az irgalmatlan szolga:
Annakokáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, a ki számot akar vala vetni az ő szolgáival.
Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, a ki tízezer tálentommal vala adós.
Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, a mije vala, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked.
Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki.
Kimenvén pedig az a szolga, találkozék egygyel az ő szolgatársai közül, a ki száz dénárral vala néki adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem, a mivel tartozol.
Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent  megfizetek néked.
De ő nem akará; hanem elmenvén, börtönbe veté őt, mígnem megfizeti, a mivel tartozik.
Látván pedig az ő szolgatársai, a mik történtek vala, felettébb megszomorodának; és elmenvén, mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek vala. 
Akkor előhivatván őt az ő ura, monda néki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél  nékem: Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, a miképen én is könyörültem te rajtad?
És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, a mivel tartozik.
Ekképen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szivetekből meg nem bocsátjátok, kiki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket. 
Máté Evangéliuma 18:23:35