foto1
Világvége Magazin (VVM)
foto1
Nemzetközi hírek
foto1
Magyarországgal kapcsolatos témák
foto1
Társadalmi problémák és megoldások
foto1
Pártatlan, független szerkesztőség
Napjainkban lejátszódó események. A végső időkkel foglalkozó cikkek, videók, találgatások, feltételezések, tények és jelenségek. Valós hírek a nagyvilágból. A te magazinod és hírportálod! A látogatók által beküldött anyagokat is leközöljük, ha azt fontosnak, valósnak vagy érdekesnek ítéljük meg. Eva777.com

Az életünk célja

 

Megkérdeztünk egy keresztény nőt, hogy mi az élete célja.
Azt mondta, hogy felnevelni a gyerekeit.
Nos, ez szépen hangzik, de nem elég semmire.
Gyerekeket felnevelni az egy adott dolog, egy kötelesség szinte (a hitetlen is megteszi). Semmiképpen nem az életünk célja.
Olyan ez, mintha megkérdeznénk egy futót, hogy mi a célja, és azt mondaná, hogy a futás.
Nem, a mi célunk a célbaérés, az örök élet megtalálása, a mennyországba való bejutás.
Ez a startvonallal kezdődik, ami nem más, mint Jézus keresztje. A megtéréssel kezdődik, az új emberünk feltámadásával.
Az újjászületett ember áll a startvonalhoz és kezd el futni a cél felé, ami a Mennyország.
A Krisztus általi megtérés, a kereszttel való találkozás nem biztosíték a megérkezésre, hiszen:    
Szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.  Mt 7,14    
...Légy hív mind halálig, és neked adom az életnek koronáját. Jel 2,10    
A ki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből... Jel 3,5

Tehát mi a megoldás?
Pál apostolnak szinte mindenre van válasza:
...a kik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat (a mennyországot, Isten Országát, az örök életet). Úgy fussatok, hogy elvegyétek (ne az ördög vegye el tőled).  Mindaz pedig a ki pályafutásban tusakodik, mindenben önmegtartóztató; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint a ki nem levegőt vagdos.  1Kor 9,24-26    

Konklúzió:
Úgy fuss, hogy célba érj. Ne képzelj be magadnak hamis célt, mert a cél a Mennyország.

Ajánlott film: A zarándok útja
(vesszőfutás a Mennyországért)


Zarándok Útja (újratöltve!) - első rész from Faithmachine2 on Vimeo.

Zarándok Útja (újratöltve!) - második rész from Faithmachine on Vimeo