foto1
Világvége Magazin (VVM)
foto1
Nemzetközi hírek
foto1
Magyarországgal kapcsolatos témák
foto1
Társadalmi problémák és megoldások
foto1
Pártatlan, független szerkesztőség
Napjainkban lejátszódó események. A végső időkkel foglalkozó cikkek, videók, találgatások, feltételezések, tények és jelenségek. Valós hírek a nagyvilágból. A te magazinod és hírportálod! A látogatók által beküldött anyagokat is leközöljük, ha azt fontosnak, valósnak vagy érdekesnek ítéljük meg. Eva777.com

KEGYELEM - IGAZSÁG #aftmmagazinA kegyelem az az ellenlábasa az igazságnak.
A kegyelem megbocsátja, elengedi azt a vétket és bűnt, amit az igazságosság megtorolna. Tehát ha két keresztény hajba kap valamin, és azt imádkozzák, hogy az Úr tegyen igazságot közöttük, az nem fog megtörténni. Mert akkor Istennek az egyiket meg kellene büntetnie, a másikat pedig megjutalmaznia.
E-helyett azt kéri tőlünk az Úr, hogy viseljük el egymást szeretetben (Ef 4:2), és mások vétkeit engedjük el, bármi legyen is az (Lk 6:37).
És ha ezt meg tudod tenni, ha ugyanazt a kegyelmet tudod gyakorolni, amit Isten gyakorolt feléd, akkor leszel igazán győztes.
Akkor állsz bele Isten akaratába, és ez lesz a te jutalmad.
Azok, akik azt várják, hogy Isten a másikat büntesse meg, és haraggal a szívükben imádkoznak tovább, nem bocsátva meg a másik vétkeit, azokra Isten hóhérokat (démonokat) küld, amíg meg nem térnek (Mt 18:34).
Amikor viszont letelik a kegyelem korszaka, Isten mint bíró fog
megjelenni, és az igazság pálcája lesz a kezében (Zsid. 1:8).
Akkor már nem a kegyelmet fogja gyakorolni, hanem elítél mindenkit a cselekedetei szerint, akiknek neve nincsen beírva az Élet Könyvébe (Jak 5:9).
Tehát az összes ellened elkövetett vétket bocsássad meg, mindenkinek, bármi legyen is az, bármennyi legyen is az (Mt 18:22).

https://www.facebook.com/aftmmagazin 

MÁTKA VAGY TESTVÉREK?Sokan azt hiszik, hogy ők, egyenként, mind Jézus mátkái.

Pedig az egyén, aki újjá van születve Krisztusban, az nem más, mint Jézus testvére. Mert nincsenek mátkák (többes számban). Mátka az egy van. Eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet (egyes számban) állítsalak a Krisztus elé. 2Kor 11:2 Ha mennybe megyünk, Jézus nem fog külön házasságot kötni a Tóth Julcsival, a Bíró Icával és a Szentkirályi Jucival. Bármilyen csábító is lenne első pillantásra. Mert mátka az csak egy van, aki nem más, mint Isten Egyházának teljessége, és úgy fel lesz ékesítve, mint a Szent Város, az Új Jeruzsálem (Jel 21:2). Viszont testvérből sok van. Mindenki Jézus testvére, aki elfogadta a megváltást. Jézus az elsőszülött, aki elsőnek támadt fel a halálból. A keresztre-feszítésnél nyíltan ki is mondja: Kitárta tanítványai felé karját, és így szólt: „Ezek az én testvéreim"! Aki teljesíti Atyám akaratát, az nekem mind testvérem... Mt 12:49-50

És hogy valami nagyon, de nagyon gyönyörű végkifejletet adjunk a témának: Mint királynő fog a menyasszony Jézus melett ülni a trónon: ...együtt ültetett (bennünket, mint menyasszonyt) a mennyekben, Krisztus Jézusban. Ef. 2:6

Összegezve: te mint személy, Jézus testvére vagy. Az egyházban viszont egy része az egésznek - egy élő kő a sok közül (1Pt 2:5).

https://www.facebook.com/keresztenygrafika 

ÖT CENTIRE VAGY A CSODÁTÓLKépzeld el az apostolokat a csónakban. (Mt 14:24-33)
Péter kilép a tengerre, és elkezd járni, de a többi nem követi őt.
Látjuk a csodát, ismerjük az igét.
Tehát tudjuk azt, hogy csodák akkor fognak történni, ha elhagyjuk a csónakot (a gyülekezet falait), és hitben kilépve elkezdjük hirdetni az Úr hatalmas tetteit. De ez helyett elkezdünk tanakodni, és arra a következtetésre jutunk, hogy magát a csónakot kell az emberek szemében vonzóvá tenni, és akkor mindenki oda fog tódulni anélkül, hogy el kellene hagynunk ezt a biztos menedéket.
Jönnek tehát a különféle ötletek: teadélutánok, vetítések, gyülekezeti táborok, zsúrok, karácsonyfák és mikulások, születésnapi torok, zenés összejövetelek... minden ami egy csónakba belefér.
Az apostolok csónakja napjainkban már hatalmas tengerjáró parti-hajóvá lett sok helyen, ahova már csak szórakozni járunk, gondosan elkerülve a világiakat.
Az apostolok egész éjjel halásztak, de nem fogtak semmit, pedig halászok voltak! Akkor Jézus azt ajánlotta nekik, hogy a csónak másik felére dobják ki a hálóikat, és láss csodát: a hálót nem bírták kihúzni a halak sokasága miatt (Jn 21,6).
Miképpen lehetséges úgy halászni, hogy a csónak egyik felén nincsen hal, a másik felén pedig nyüzsög? A természetben szinte lehetetlen lenne megtalálnunk egy ilyen hot-spotot, tehát az egészet szimbolikusan kell értelmeznünk. Hol lehet a mi életünkben egy olyan válaszfal, ahol az egyik oldalon nincsenek megtéretlenek, a másikon pedig nyüzsögnek? Hát igen, ez a választófal a gyülekezet falai. A csónak a gyülekezet (ahonnan Péter is kilépett a tengerre), és a falakon kívüli rész az, ahová Jézus kivezényelt bennünket. De ha jól megnézed, mindenki a csónakban szorong, azt lehetne mondani, hogy minden tucat keresztényre csak egy olyan jut, aki bevállalja a csónakon kívüli térséget is.
A megoldás itt az, hogy ki kell lépni a falakon túlra. Nem a falat kell lebontani, hahó! A csónak (a gyülekezet) az fontos funkciót tölt be az életünkben: ott erősödünk és oda gyűjtjük a kifogott halakat.
Ki a példaképed? Egy evangélista mint Bonnke, vagy egy divatprédikátor, aki soha nem volt még kint az utcán?
Mert a kettő öt centire állnak egymástól.

Forrás:   https://www.facebook.com/aftmmagazin 

BEÁTA BIZONYSÁGTÉTELE

Még középiskolás éveim alatt megismerkedtem egy főiskolás lánnyal.
Keresztény lány volt ő is, egy gyülekezetbe jártunk. Mesélte, hogy a családjában halmozottan fordulnak elő erőszakos, nem természetes halálesetek. Pl. balesetek, öngyilkosságok, gyilkosságok (nem szándékos). Elmesélte legtitkosabb vágyát is, amit rajtam kívül csak az Úrnak mondott el..Ekkoriban egy magyarországi kisvárosban dolgozott apukám és mi követtük őt ide. Tehát vidéken jártam középiskolába és a lány is vidéki főiskolára járt. Jól összebarátkoztunk és elmesélte nekem legtitkosabb vágyát is, amit rajtam kívül csak az Úrnak mondott el. 
Elmondta, hogy legfőbb vágya egy aranynyaklánc, de a családját nagyon megterheli az ő és bátyja tanulmányainak a költségei..Szóval a nyaklánc esélye egyenlő vagy még inkább mínuszban volt a nullával.Egyszer édesapám jelezte, hogy konferenciára indulunk Budapestre és még egy személy befér hozzánk. Kapásból megkérdeztem édesapámat nem jöhetne e Györgyi (nevezzük így). Igent mondott. Akkor még a BS-ben voltak az istentiszteletek..Akik már ekkor is meg voltatok térve, talán emlékeztek az istentiszteletek rendjére..Dicséret, ima, tanítás, szabadítószolgálatok...Persze volt, hogy a Szent Szellem ezt felülírta.
A szabadítószolgálatkor odakísértem az egyik pásztorhoz, hogy imádkozzanak érte, mert éjszakánként rémálmok gyötörték és nagyon félt a jövőtől, hogy vele is rossz dolgok fognak történni, és ez a félelem gyötréssé erősődött már.
A pásztor elkezdett imádkozni érte..Egy magas, jó erőben lévő férfi volt a feleségével, a barátnőm, egy nem túl magas, vékonyka leányzó volt..Amikor megnevezték a halál szellemét benne, hat testvérnő vigyázott rá folyamatosan, és igen megizzasztotta őket, minket. Félelmetes erő nyilvánult meg ezen a vékonyka lányon keresztül.
A hangról, ami kísérte, nem is beszélve..Egyszerűen nem tudnám leírni..De egy idő után a barátnőm lenyugodott..Olyan volt, mintha minden elcsendesedett volna körülöttünk..Béke volt..Este sokat beszélgettünk..Elmondta, hogy hosszú évek után most érez először békességet. A konferencia után visszamentünk a városkába.
Pár hónap elteltével egy vidéki városba került sor a konferencia megrendezésére..Én nem tudtam egy iskolai rendezvény miatt elmenni, de Györgyi elment. Utána való héten, mikor találkoztunk a gyüliben, láttam megcsillanni egy nyakláncot a nyakában..Tüntetőlegesen viselte, hogy lássam..
- Mindent tudni akarok! Miért nem hívtál fel, hogy kaptál nyakláncot!-incselkedtem vele.
Személyesen akartam, hogy lásd és hallgasd meg a történetét.
A d-i konferencián a két Istentisztelet között odajött hozzám egy testvérnő, a kezembe nyomott egy kisméretű ékszeres dobozt és ezt mondta: Szólt nekem az Úr, hogy nagyon vágysz egy arany nyakláncra..Mikor megláttalak, azonnal tudtam, hogy te vagy az, akinek vásároltam ezt a nyakláncot. Tessék a tiéd! - nyújtotta át mosolyogva. Nem hittem sem a szememnek, sem a fülemnek. Még meg sem tudtam köszönni, mert annyi ideig álltam ott levegőt kapkodva, hogy mire észhez tértem már sehol nem láttam a testvérnőt..-mesélte könnyeivel küszködve a barinőm. Mondanom sem kell én is elkeztem sírni..Olyan erővel szállt ránk a hála és szeretet szelleme, hogy a legközelebb állók is betöltekeztek vele. Hát igen..Ez az, mikor a számon sincs a szó, te már egészen érted azt Uram.
Forrás: facebook, Farkasné Rita


KI MEGY BE A MENNYEK ORSZÁGÁBA?Az egyszerű válasz erre: kevesen. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt (Mt 7:14). Aki a menny felé menetel, az tudatában van ennek. Érzi magán a szentséget. Érzi magán a megváltást, a Szent Szellem jelenlétét, amint nap mint nap munkálkodik rajta. Átéli a teljes szabadulást (Jn 8:36), mert aki nem szabad, az még rabszolga. A bűn rabszolgája, és egy rabszolga nem tud bejutni a mennybe (meg sem találja az utat). Nem sokat beszélek már veletek (mondta Jézus), mert jön a világ fejedelme, és nincsen bennem semmije (Jn 14:30). Aki nem szabad, az a sötétség bilincseit és láncait viseli magán:
bujálkodók, bálványimádók, bűbájosok-varázslók, dicsekedők, dobzódók, dölyfösek, ellenségeskedők, engedetlenek, engesztelhetetlenek, (nem avval a kegyelemmel fizetnek, amit ők is kaptak), fajtalanok, felfuvalkodottak, gyilkosok, gyávák, gyűlölködők, haragvók, harácsolók, hazugok, hitetlenek, háládatlanok, házasságtörők, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. irgalmatlanok (Isten hóhérokat küld erre, Mt 18:34), irigykedők, istengyűlölők, kegyetlenek, kevélyek, káromkodók, kérkedők, kérlelhetetlenek, mértéktelenek, paráznák, patvarkodók, pletykások, pártoskodók, pénzsóvárgók, rosszban mesterkedők, rágalmazók, részegesek, szavukat visszavonók, szeretet nélkül valók, szidalmazók, telhetetlenek, tisztátalanok, tolvajok, utálatosok, vakmerők, varázsolók, árulók, önmagukat szeretők, összeférhetetlenek, és ezekhez hasonlók... Rm 1:30-32, Jel 21:8, 1Kor 6:9-10, 2Tim. 3:3-4, Gal 5:19-21 (összevont lista)

Akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből... Jel 3:5 Az megy be a mennyek Országába, aki meg van váltva. Rajtunk áll, hogy elfogadjuk-e Jézus megváltását. Rajtunk áll, hogy megtaláljuk a keskeny utat és végigmenjünk rajta.