foto1
Világvége Magazin (VVM)
foto1
Nemzetközi hírek
foto1
Magyarországgal kapcsolatos témák
foto1
Társadalmi problémák és megoldások
foto1
Pártatlan, független szerkesztőség
Napjainkban lejátszódó események. A végső időkkel foglalkozó cikkek, videók, találgatások, feltételezések, tények és jelenségek. Valós hírek a nagyvilágból. A te magazinod és hírportálod! A látogatók által beküldött anyagokat is leközöljük, ha azt fontosnak, valósnak vagy érdekesnek ítéljük meg. Eva777.com

A TOTALITÁRUS ÁLLAM

A totalitárius állam mindent megtilt, vagy mindent rákényszerít polgáraira.A másik véglet azonban az, amikor az állam azt hirdeti, hogy minden szabad, amit a törvény nem tilt.
Ez a megközelítés a biblia által képviselt erkölcs kiüresedéséhez vezet, hiszen az életben sok olyan kérdés van, amelyre a törvény nem adhat megfelelő választ, ellenben a bibliai értékeken alapuló erkölcs igen. Amikor tehát a törvény Isten által létrehozott erkölccsé lesz, a törvényhozók a társadalom főpapjaivá, a bibliai erkölcs megteremtőivé válnak.
Anthony Malcolm Daniels (általunk kissé átértelmezve, a bibliára hangolva)