foto1
Világvége Magazin (VVM)
foto1
Nemzetközi hírek
foto1
Magyarországgal kapcsolatos témák
foto1
Társadalmi problémák és megoldások
foto1
Pártatlan, független szerkesztőség
Napjainkban lejátszódó események. A végső időkkel foglalkozó cikkek, videók, találgatások, feltételezések, tények és jelenségek. Valós hírek a nagyvilágból. A te magazinod és hírportálod! A látogatók által beküldött anyagokat is leközöljük, ha azt fontosnak, valósnak vagy érdekesnek ítéljük meg. Eva777.com

TÁMASSZ FEL AZ ÉLETRESzellemileg halottak voltunk a bűneink miatt és azért, mert a régi emberi természet uralkodott rajtunk.
Isten azonban életre keltett Krisztussal, miután meg- bocsátotta minden bűnünket. Adóslevelünket, amely felsorolta bűneinket és vétkeinket, amiket Isten ellen követtünk el, eltette az útból, odaszegezvén a keresztfára. Lefegyverezte a szellemi világ fejedelmeit és uralkodóit, Krisztus keresztje által megfosztotta hatalmuktól, és diadalmenetében felvonultatta őket, mint győztes hadvezér a foglyait. Kol. 2:13-15 alapján

Mit kell most tennem, kérdezed. Annyit kell tenned, hogy elfogadod Krisztus megváltását (a szabadulást a rabságból), és megcselekszed a beszédeit.
Ez ingyenjegyet és útmutatást ad neked a menny felé vezető úthoz, sőt... védve leszel Isten szellemi ellenségeitől is (de állandó harcban lesz részed).
Mi a válaszod?

MAGYARORSZÁG GÁZNAGYHATALOM?

Már az 1960-as évek óta közismert volt, hogy Makó mellett nagy földgázmező található.
Hátránya, hogy a gázlerakódás mélysége körülbelül 6000 méter. Az 1980-as évek végén a Világbank finanszírozott egy mélyfúrási programot Magyarországon, az amerikai geológiai hatóság vezetésével.Makó több mint 600 milliárd köbméter feltárható földgázkinccsel rendelkezik. Későbbi becslések már közel 1550 milliárd köbméter földgázkincset prog- nosztizáltak. 2009-ben a Makói-árokban a Makó M–7 kút számított Magyar- ország addigi legmélyebb fúrásának, 6085 méteres talpmélységgel. A fúrás a kristályos aljzat kőzeteiben állt meg. 2010 februárjában mind az ExxonMobil, mind a MOL feladta a kutatást a potenciális kitermelés magas fajlagos költségére hivatkozva. A Falcon Oil & Gas mindezek ellenére hisz a hosszú távon gondolkodás extraprofit ígéretében, folytatja az egyelőre veszteséges palagázkutatást, melyhez szívesen látná vállalkozótársul a magyar államot. (Wikipédia: Makói gázmező)

Ez a kanadai cég - nem tudni hogyan és mennyiért - kizárólagos jogot kapott 40 évre a magyar államtól a gázkutatásra (2005-ben), és ami elképesztő, a gáz kitermelésére és eladására is. A magyar állam szerényen csak 12 százalék bányajáradékot kér cserébe, vagyis oda adta a Falcon Oil-nak e páratlanul értékes gázkincs 88 százalékát.
Ebből a gázkincsből az utolsó fillérig ki le- hetne fizetni a teljes magyar államadósságot, ami egyúttal a magyar gazda- ság elképesztő felerősödését eredményezné, és a gazdaságot serkentő intéz- kedéseket lehetne indítani. Felfoghatatlanul sok pénz, ami a jelek szerint majdnem mind más nemzetek jólétét fogja gyarapítani, hacsak nem össze- fogunk, és imádkozunk az Úrhoz, hogy megőrizhessük azt az örökséget, amit mint nemzet kaptunk. Az övé legyen minden dicsőség!
A TOTALITÁRUS ÁLLAM

A totalitárius állam mindent megtilt, vagy mindent rákényszerít polgáraira.A másik véglet azonban az, amikor az állam azt hirdeti, hogy minden szabad, amit a törvény nem tilt.
Ez a megközelítés a biblia által képviselt erkölcs kiüresedéséhez vezet, hiszen az életben sok olyan kérdés van, amelyre a törvény nem adhat megfelelő választ, ellenben a bibliai értékeken alapuló erkölcs igen. Amikor tehát a törvény Isten által létrehozott erkölccsé lesz, a törvényhozók a társadalom főpapjaivá, a bibliai erkölcs megteremtőivé válnak.
Anthony Malcolm Daniels (általunk kissé átértelmezve, a bibliára hangolva)

MEGJÖTTEK A MESTERSÉGES ROBOT RABBIK (magyarul)

A szilikon istenek kora elérkezett. A mesterséges intelligencia bevezeti a tudatlanokat az Isten nélküli világba. Nem kell már se pap, sem pásztor, sem tanító. A GÉP fogja megmondani, mit imádkozz, mit olvass, min elmélkedj, és ki az Isten.Egy videó a mesterséges inteligenciáról a hitéletben.


 
 

 

 

Keresztény póló kollekció 2022 (divatbemutató)
New collection Christian T-Shirts 2022 (fashionshow)EVA777 új kollekció keresztény üzenetes pólók.
New collection Christian T-Shirts 2022
Facebook: https://www.facebook.com/keresztenytshirt 


ÉVA777 keresztény pólók nagy választékban!
ÉVA777 Christian T-shirts in a large selection!


Hirdesd az Urat, mindig, mindenhol és minden eszközzel. 
A merészeké a mennyek országa! 
Aki győz, az nyeri el az Élet koronáját (Jelenések 2:10). 

Az összes tervezet megrendelhető itt - webáruház, 24 órás kiszállítás, számla, garancia: 
https://www.letmicro.com/gallerymain/eva777.com   
A RENDEZÉS-nél kattints a LÉTREHOZÁS-ra, hogy a legújabbak kerüljenek előre.A pólók 15 színben, minden méretben.