foto1
Világvége Magazin (VVM)
foto1
Nemzetközi hírek
foto1
Magyarországgal kapcsolatos témák
foto1
Társadalmi problémák és megoldások
foto1
Pártatlan, független szerkesztőség
Napjainkban lejátszódó események. A végső időkkel foglalkozó cikkek, videók, találgatások, feltételezések, tények és jelenségek. Valós hírek a nagyvilágból. A te magazinod és hírportálod! A látogatók által beküldött anyagokat is leközöljük, ha azt fontosnak, valósnak vagy érdekesnek ítéljük meg. Eva777.com

Az életünk célja

 

Megkérdeztünk egy keresztény nőt, hogy mi az élete célja.
Azt mondta, hogy felnevelni a gyerekeit.
Nos, ez szépen hangzik, de nem elég semmire.
Gyerekeket felnevelni az egy adott dolog, egy kötelesség szinte (a hitetlen is megteszi). Semmiképpen nem az életünk célja.
Olyan ez, mintha megkérdeznénk egy futót, hogy mi a célja, és azt mondaná, hogy a futás.
Nem, a mi célunk a célbaérés, az örök élet megtalálása, a mennyországba való bejutás.
Ez a startvonallal kezdődik, ami nem más, mint Jézus keresztje. A megtéréssel kezdődik, az új emberünk feltámadásával.
Az újjászületett ember áll a startvonalhoz és kezd el futni a cél felé, ami a Mennyország.
A Krisztus általi megtérés, a kereszttel való találkozás nem biztosíték a megérkezésre, hiszen:    
Szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.  Mt 7,14    
...Légy hív mind halálig, és neked adom az életnek koronáját. Jel 2,10    
A ki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből... Jel 3,5

Tehát mi a megoldás?
Pál apostolnak szinte mindenre van válasza:
...a kik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat (a mennyországot, Isten Országát, az örök életet). Úgy fussatok, hogy elvegyétek (ne az ördög vegye el tőled).  Mindaz pedig a ki pályafutásban tusakodik, mindenben önmegtartóztató; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint a ki nem levegőt vagdos.  1Kor 9,24-26    

Konklúzió:
Úgy fuss, hogy célba érj. Ne képzelj be magadnak hamis célt, mert a cél a Mennyország.

Ajánlott film: A zarándok útja
(vesszőfutás a Mennyországért)


Zarándok Útja (újratöltve!) - első rész from Faithmachine2 on Vimeo.

Zarándok Útja (újratöltve!) - második rész from Faithmachine on Vimeo

 

 

A világ egyik istennője ismét tobzódik
A világ egyik istennője (Lady Gaga) ismét tobzódik a fergetegben, a nézők visonganak a gyönyörűségtől. Te melyik utat választod?

Van a keskeny út és a széles út.
Az elsőt azt csak kevesen találják meg, és még kevesebben tudnak végigmenni rajta.A másik, a széles út viszont átvezet gyönyörökkel teli városokon.
Pénz, meztelen nők, drog, hatalom, dicsőség... minden.
Annyira szuperül néz ki, hogy még kérdéseket sem teszel fel.
És szépen tovább lépkedsz a kárhozat és a pusztulás szakadéka felé.
De Jézus pont ebből váltott meg minket.
Hatalmat adott, hogy Isten gyermekei lehessünk (Ján. 1:12)


Szórólapok KMA: https://kma-hu.com/szorolapok/

Keresztény játék: Jézus a Mátrixban


#LadyGaga #hamisistenek #jézusél #JesusInTheMatrix #ChristianGames

Nem tervezett
A "Nem tervezett" című film Abby Johnson azonos című önéletrajzi könyvének adaptációja és a legfontosabb filmek egyike, amelyet valaha láthattunk korunk vitatott kérdéseivel kapcsolatban. Függetlenül attól, hogy a kerítés melyik oldalán vagy, ezt nem hagyhatod ki. Ez egy igaz történet egy nő átalakulásáról. Abby Johnson csak a nőknek szeretett volna segíteni. Az USA  egyik "családtervező" szülői klinikájának (Planned Parenthood) igazgatójaként 22 000 abortusz lebonyolításában vett részt, és számtalan nőt tanácsolt terhességi döntésekkel kapcsolatban. Szenvedélye arra késztette, hogy a családtervező szóvivővé váljon, és küzdjön annak érdekében, hogy jogszabályok szülessenek (bébik helyett). Amíg meg nem pillantott valamit, ami mindent megváltoztatott. És ez Abby Johnsont arra késztette, hogy csatlakozzon korábbi ellenfeleihez, a 40 Days For Life-hoz, és Amerikában az egyik leglelkesebb életmód-előadóvá (Pro-Life) váljon.

Abby Johnson a Planned Parenthood abortuszszervezet egy klinikájának volt igazgatója, amikor egy abortuszműtét végignézése során élete 180 fokos fordulatot vett. Jelenleg Abby küldetésének tartja, hogy segítsen kilépni az abortusziparban dolgozóknak. Szolgálata több ezer embernek segített már otthagyni e pusztító munkát.


"TERC" című tájékoztató és tényfeltáró műsorhttps://www.youtube.com/watch?v=zxF69ZTlNng&t=492s  

A "TERC" című tájékoztató és tényfeltáró műsor döbbenetes felismerésre jut az abortusszal és a gyermekátnevelésekkel kapcsolatban. A lényeg itt az, hogy a gyermekeknek már szexuális "jogokat" tudjanak kierőszakolni. A "Planned Parenthood" ebben is élen fog járni (és már élen is jár sok olyan területen, amelyek szétzüllesztik a családokat és a morált). A 9 éves kor több helyen előtérbe kerül. Vannak vallások, ahol a 9 éves kortól a lányokat már teljes házastársi kapcsolatokra kényszerítik. Ez a rém lebeg most Európa felett is. Hiába volt a sokszázéves harc a demokráciáért, most jön egy hatalom, és megpróbálja elsöpörni azt.Álságos módon a gyerekek jogaira hivatkozva. De egy 9 éves gyermek sem tud még dönteni maga felől, ezt a szülei teszik meg helyette, 18 éves korig.

Kapcsolódó linkek:
http://mondjigentazeletre.hu/ 

 

Prófécia Magyarországról

A Vatikán szigorúan őrzött iratainak nyilvánosságra hozatala megrendítené a magyarság valós őstörténetét, történelmi küldetését nem ismerő európai és egyetemes közvéleményt és átrendezésre kényszerítené a történelem oktatását. Az iratok titkosságának feloldása ma még nem lenne megalapozott cselekedet, mert az emberiség nem érett az ismeretanyag lojális megértésére. Napjainkban még feszültségeket keltene az iratok közzététele. De el fog jönni, majd azaz idő, amikor őszinte tisztelet és csodálat fogja övezni a magyarságot.

Prófécia:
Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenve­dés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberi­ségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őr­angyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes len­ne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra! (Pio) 

A magyarság nem hiába került ide, ahol jelenleg is lakunk. Isten egy utolsó időkbeli küldetést is adott nekünk, ezt rengeteg prófécia is visszatükrözi. Ha ismersz ilyet, küld el a szerkesztőségünkbe.

Liberális kereszténység

Ha jól megnézzük a nyugati társadalmakat, egy megosztott társadalmat látunk. A megosztottságnak pedig két fő ágazata van: egy baloldali és egy jobboldali beállítottság. És ez így megy, amióta kezdtek megszűnni a királyságok, vagyis az 1800-as évek végétől kezdődően. A királyság egy olyan hatalmi és politikai rendszer volt, ami nem engedte megkérdőjelezni magát, nem engedett a befolyásolásnak, és meghozta saját (jó vagy hibás) döntéseit. De jelen van/volt egy erő is, ha lemegyünk a gyökerekhez, akkor egy szellemi erő (de  embereket használ fel céljai eléréséhez), akinek már nincs sok ideje, és nem ér rá arra, hogy szeszélyes királykák áthúzzák a számításait, és eltervezte, hogy megosztja a társadalmakat és átveszi a totális hatalmat az emberek felett. 200-250 évre rá ez már majdnem sikerült neki.

A megosztás alapjai:
Isten kétféle lényt teremtett: a férfit és a nőt, saját hasonlatosságára.
A férfit saját maga dicsőségére, a feleségét pedig a férfi dicsőségére az ige szerint (segítőtársnak, és mivel egy testté lettek, mindketten Isten dicsőségére lettek teremtve).
A férfinek egy olyan karaktert adott, ami szabályok követésére sarkallja, rendszereket követ (ő adott pl. nevet a világ összes madarának, állatának, bogarának stb...).
Az asszony viszont egy (káprázatosan gyönyörű) érzéki lény lett, akit elég könnyű volt befolyásolni (nézd pl. a kígyóval való társalgást).

A társadalom megosztása:
A társadalom megosztása ugyanúgy történik, mint Éva elcsábítása az Édenkertben.
Az érzéki lény lesz megközelítve, tehát a nép. Mivel érzelmi alapon hoznak szinte mindig döntéseket, lesz elég utánpótlás a vélemények sokszínűségére. Azt lehet mondani, hogy szinte minden egyed egy újabb verzióval vagy látással áll elő egy adott ügyben. Megkérdőjeleznek mindent, csak a maguk gyártotta igazságot fogadják el és minden eszközt bevethetnek az eszméik megvalósításához, még akár tömeges halált okozó döntéseket is (a kommunizmusnak kb. 100 millió halálos áldozata volt, ezek belső harcok áldozatai. A regnáló hatalomnak nem tetszett a hozzáállásuk az akkori "demokráciához"). Tehát most is előállnak a megmondóemberek, akik gazdag és pazarló életükből rád youtube-ozzák, hogy klíma, szolidaritás, környezetvédelem és demokrácia. Maguk mellé állíthatnak milliókat, és ha eljön esetleg az ő világuk, minden naiv idealista félre lesz söpörve egy addig láthatatlan hatalom által, és beköszönt a globális ideológiai terror, ami ellen már nem tehetsz szinte semmit. Felkerülnek a fizikai emberkék, akiknek a megalkuvás és a pozíció a lényeg, és a gondolkodó vagy álmodozó ember félre lesz söpörve.

A megosztottság alapja:
A megosztottság alapja tehát az érzelem és az ész, vagyis az elme közötti különbség.
Bal vagy jobb, anarchia vagy rend, liberális vagy konzervatív, női tulajdonságokat hordozó (nézd napjainkat) vagy férfias karakter felmutató.
Ugyanaz a démoni erő manipulálja mind a kettőt, tévedés ne essék. Pedig mindkettő fontos, de csak akkor működne igazán, ha összefognának. És ez a feladat lenne a kereszténység egyik elhívatása is: a megbékéltetés, Jézus békességének a bemutatása.

Liberalizmus a kereszténységen belül:
Mivel ezek a szellemiségek világiak, a világiakra hatnak, ott fejtik ki munkájukat, a kereszténységet nem kellene, hogy érintsék. De mivel Sátán Jézust is megkörnyékezte, így van ez az egyházzal is. Ha a kígyó az Édenkertben Ádámot próbálta volna megkörnyékezni, akkor pofára esés lett volna a vége, mert Ádám, a logikusan gondolkodó, nem tudta volna hova tenni Sátán félrevezető (igével szembemenő) szavait, és rákérdezett volna az Istennel való találkozáskor. Így történt Jézusnál is. A logikusan gondolkodó Jézus már tudta a választ (mert Ő maga Isten igéje), és egyből megadta a Sátánnak a választ. De nem így az egyház, ami köztudottan nőnemű (Jézus mátkája), és néha hagyja magát félrevezetni. Megengedi, hogy a világ szelleme besurranjon a gyülekezetekbe, ahol ez sokszor csak külsőségekben mutatkozik meg (lengén öltözött nők, Armani öltönyös férfiak BMW slusszkulccsal a kezükben), de a legsúlyosabb formája a tanításokban tükröződik. A tanítások által szegregálódnak a gyülekezetek, és hirdetik a saját maguk gyártotta igazságokat, mint ha az lenne az egyedüli üdvözítő.
Jönnek a bőségtanítások (és egyházak erre a tanokra alapítva), a kegyelem tanítások, a pásztorló mozgalmak, a csodák üldözése, a kegyelmi ajándékok működésének tagadása (vagy túlságos előtérbe helyezése), és ez mind kiöli belőlük azt az egyetlen parancsot: szeressétek egymást.
Furcsamód az Édenben is csak egy kérés volt feléjük: ne egyetek a jó és gonosz tudásának fájáról. Igaz, az egyik tiltó volt, Jézus parancsa pedig cselekvésre késztető.
Tehát az egyház két fő csoportra oszlik: az egyik a liberális szellemiség által van befolyásolva, a másik viszont erős (sokszor eltúlzott) szabályok szerint működik.

Mi a megoldás?
A megoldás Jézus parancsában rejlik: szeressétek egymást.
Hívjátok meg azokat a gyülekezeteket, akik távol vannak a ti látásmódotoktól. És szüntessétek meg azokat a látásmódokat, amelyek éket vernek közénk. Mert az ellenség addig tud manipulálni, amíg meg vagyunk osztva. Sátán azért tudta az emberiséget manipulálni, mert el lettünk választva Istentől (más látásunk lett, mint az Istené). És ez nem a mi örökségünk.A mi (egyik) örökségünk Jézus békessége, hiszen ezekkel a szavakkal fordult a tanítványaihoz:    
Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen! Jn 14:27