foto1
Világvége Magazin (VVM)
foto1
Nemzetközi hírek
foto1
Magyarországgal kapcsolatos témák
foto1
Társadalmi problémák és megoldások
foto1
Pártatlan, független szerkesztőség
Napjainkban lejátszódó események. A végső időkkel foglalkozó cikkek, videók, találgatások, feltételezések, tények és jelenségek. Valós hírek a nagyvilágból. A te magazinod és hírportálod! A látogatók által beküldött anyagokat is leközöljük, ha azt fontosnak, valósnak vagy érdekesnek ítéljük meg. Eva777.com

Előszó
Ez a cikk nem azért született, hogy a Shepherding (Pásztorló Mozgalom) mozgalom dolgait boncolgassa. Mi valós problémákba botlottunk bele, amin nem lehet csak úgy átlépni. És ezek a problémák kísértetiesen hasonlítanak az említett mozgalom káros hatásaira. Aki felismeri vétkességét az alábbiakban, reméljük, tudni fogja, mit kell tennie (sokan megtértek ebből, köztük Derek Prince és Bob Mumford).
Az egész jelenségnek a lényegét ebben a mondatban lehetne körülírni: emberek, főleg gyülekezeti vezetők veszik át a Szent Szellem (Szentlélek) munkáját, olyan módszereket alkalmazva, amelyek teljesen biblikusnak tűnnek a tagok számára, de ha egy kívülálló vizsgálja meg ezeket a gyakorlatokat, vagy gyülekezeti látásnak elnevezett szokásokat, akkor hamarosan kiderül, hogy semmi bibliai nincsen bennük, sőt.....
Ezeket a "Shepherding" mozgalommal azonosított szellemi túlkapásokat úgy ismerheted fel, hogy megvizsgálod azt a gyülekezetet, ahová jársz (akkor is, ha ez tilosnak állították be eddig, sőt... akkor mindenképpen).
Fő vonalakban ez a három dolog jöhet a felszínre: a Szentírás elferdítése***; zsarnoki, egyeduralmi vezetés; elszigetelődés; További jellegzetességek: kontroll-beállítottságú vezetés; elzárkózó magatartás; szellemi elitizmus; életmódmerevség; eltérő vélemény helytelenítése, rosszallása; fájdalmas távozás.

*** Annyira közel állnak általában az igei igazsághoz, és a hiba annyira hajszálnyi és szövevényes, hogy amikor valaki meg akarja fogni a problémát, nagy nehézségek árán tudja megfoghatóvá tenni a dolgokat.
 

A Shepherding Movement ("Pásztorló" vagy "Tanítványi Mozgalom")

A Pásztorló Mozgalom befolyásos és ellentmondásos mozgalom volt brit és amerikai karizmatikus gyülekezeteken belül. A mozgalom alapelmélete erőteljesen kihangsúlyozta a mentori kapcsolatokat, amelyek a 2. Timóteus levélben vannak leírva.
Akkor kezdődött, amikor négy ismert karizmatikus tanár, Bob Mumford, Derek Prince, Charles Simpson, és Don Basham egy dél-floridai karizmatius gyülekezetben esett morális kudarcra reagált. Ern Baxter később csatlakozott a vezetőség magjához, és a "Fort Lauderdale-i Ötök" néven váltak ismertté.


A mozgalom alapítói

Hamarosan házicsoportok hálózatai alakultak ki. A tagok egy "pásztorlónak" voltak alárendelve, aki ugyancsak alá volt rendelve az Ötök közül egynek, vagy az egyik beosztottjuknak. Sok karizmatikus pásztort a CGM (Christian Growth Ministries) vezetői elkezdtek "pásztorolni".  Körülbelül 100 000 hívük volt csak az Egyesült Államokban.  
A mozgalom arról a káros befolyásról lett híres, ami különleges hangsúlyt fektetett a saját pásztornak való feltétlen engedelmességre. Sok esetben a pásztorlónak való engedetlenséget egyenlőnek találták Istennek való engedetlenséggel.
De az ügy komolysága tapasztalható volt egy nyílvánossá tett levél által, amit 1975-ben írt Pat Robertson Bob Mumfordnak. Robertson azt mondta, a Louisville/Kentucky-ba tett látogatása során olyan bibliai fogalmakat elferdítő kifejezéseket vett észre, mint "alávetettséget" gyülekezetek helyett, "pásztorlókat" pásztorok helyett, "kapcsolatokat" Jézus helyett. Pat Robertson azzal vádolta a vezetőket, hogy a személyes kijelentést (Rhema) egyenlővé teszik az írott Igével. Így idézett egy követőjüktől: "Ha maga Isten szólt volna hozzám, és biztosra tudtam volna, hogy Isten szólt, és a pásztorlóm az ellenkezőjére utasított volna engem, akkor a pásztorlómnak engedelmeskedtem volna." 
Tehát Pat Robertson menesztette a CGM vezetőket, és kitörölt minden hanganyagot a szalagokról, ami tőlük származott. A Shepherding mozgalmat pedig varázslásnak bélyegezte. Kathryn Kuhlman is visszautasított több fellépést, amin CGM vezetők is részt vettek volna. Demos Shakarian kijelentette, hogy a CGM vezetők "nemkívánt személyek". A Kereszténység leghíresebbjei emelték fel a hangjukat a mozgalom ellen.
A "Fort Lauderdale-i Ötök" végül is szétesett.
Derek Prince és Bob Mumford mindketten nyilvánosan elhatárolták magukat a tanításoktól. Derek Prince 1983-ban lépett ki, beismervén, hogy  "beleestünk a galatai hibába: amit Szellemben kezdtünk el, gyorsan átvittük a testbe." (Gal 3:3) Bob Mumford benyújtott egy "Hivatalos Megtérő Nyilatkozatot Krisztus Testének" 1989 novemberében. Idézet: "Megtérek. Bocsánatot kérek."
Ugyanabban a cikkben Mumford elismerte a rombolást, amit az ő tanítása okozott az alávetettségről, engedelmességről. Elismerte, hogy felállított egy rendszert, ami által  olyan sok ember károsult a tekintéllyel való visszaélések miatt. "Voltak családok, melyek felbomlottak, széthullottak, életek mentek tönkre" - mondta Mumford. "Több család a mai napig sem tudott újra egyesülni. Ez a mozgalom egy romlott és nem Biblikus engedelmességre vezette az embereket a vezetők iránt" - fűzte még a cikkhez Mumford.
"Nyilatkozatában Mumford elismerte, nem hallgatott a figyelmeztetésekre a tanítás helytelenségéről, Hayford és két másik  ember részéről. "Nem az volt a szándékom, hogy önfejű legyek" - mondta - "de nem vettem tudomást a véleményükről, a saját magam és mások kárára." Mumford felvállalta ezt a romboló tevékenységet, mondván, az gyakran az ő vezetése alatt történt."


A Tanítványság másik oldala (részletek)
Írta: Lawrence A. Pile
A Ministries Today 1990 januári / februári számának borítóján feltűnően fekete betűkkel ez állt, éles előtérbe helyezve a szavakat: "A tanítványság téves volt. Megtérek. Bocsánatot kérek. - Bob Mumford." Azoknak, akiknek ismerős Bob Mumford és a nevéhez kötődő mozgalom, ez egy elég megdöbbentő bejelentés volt. Akiknek kevésbé ismerős Bob Mumford, kétség kívül kérdések merültek fel benne: "Micsoda!? A tanítványság téves? Ez meg hogy lehet? Miért kell megtérni a tanítványságról való tanításból?"
Ez a  mozgalom 1974-ben indult, Derek Prince, Don Basham, Ern Baxter és Charles Simpson karizmatikus vezetők által. Hivatalosan "Christian Growth Ministries"-nek hívták őket, de a köznyelv "pásztorló" vagy "tanítványság" mozgalomként emlegette. Ez a vezetők által kihangsúlyozott elvek miatt volt, melyek szerint a keresztények életében nagy hangsúlyt kell fektetni a hívők élete alávetésének egy tekintéllyel bíró "pásztor" alá, hogy a hívő "tanítvánnyá" váljon keresztény életében.
Bár ez biblikusnak tűnik, ám a CGM gyülekezetekben egy rosszfajta, visszaélésekkel teli tekintélyrend alakult ki, ami végül sokakat megfosztott Krisztusban lévő szabadságuktól és autonomitásuktól.
Olyanokkal is dolgoztam együtt, akik ilyen szervezetek tagjai voltak, ám elvileg egyik sem volt mondható "tévelygőnek" abban az értelemben, ahogy azt a  legtöbb keresztény magyarázná, mivel ezek a mozgalmak és gyülekezetek mind olyan fundamentális tanításokra alapultak, amelyeket konzervatív és evangéliumi keresztények mind alapvetőnek tartottak az üdvösséghez. Mindezek ellenére a volt tagok és aggódó kívülálló megfigyelők ezeket a szervezeteket szellemi visszaéléssel és nagy károk okozásával vádolták.  
Milyen formákat ölthet ez a szellemi visszaélés? Ronald M. Enroth jelentős segítséget adott a tanítványképzés e másik oldala veszélyeinek felismeréséhez.

Hét fő jellegzetességet ismert fel a csoportokban és gyülekezetekben, ahol ezek a visszaélések megnyilvánultak. "Gyülekezetek a határvonalon" című cikke alapján ezek a jellegzetességek a következők:
- A Szentírás elferdítése
- Zsarnoki, egyeduralmi vezetés
- Elszigetelődés
- Szellemi Elitizmus
- Az élet parancsok alá vetése
- Más vélemény tiltása
- Nyomasztó emlékű távozás

Ezekkel a jellemvonásokkal bíró csoportok megpróbálják kontroll alatt tartani a tagok életének majdnem minden területét. Annyira közel állnak általában az igei igazsághoz, és a hiba annyira hajszálnyi (szövevényes), hogy amikor valaki meg akarja fogni a problémát, nagy nehézségek árán tudja megfoghatóvá tenni a dolgokat. Ezek a dolgok világossá válnak, ha közelebbről megvizsgálunk néhány szembetűnő pontot.1, A Szentírás elferdítése (sok ilyen van, most egyet említünk)
Pál Apostol ezt írja Az 1Kor. 10:23-ban: "Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de nem minden épít." Ami legelőször az ember eszébe jut: "mik azok a dolgok, amik nem használnak és nem építenek?" Pál itt ezt nem írja, de ahhoz, hogy ezen alapelv szerint tudjunk cselekedni, tudnunk kell, mik ezek a dolgok. Totalista "pásztorok" örömmel elmondják nekünk, mik ezek a dolgok, ám ha Isten ezeket a dolgokat a Bibliában nem tiltja, ez a "pásztor" saját véleménye. minden hívőnek szükséges megtanulni egyenesen Istenhez menni imában, és az Ige tanulmányozásában, hogy megkapja a választ bármilyen egyéni helyzetben. Semmilyen gyülekezeti vezetőnek nincs joga törvényt alkotni, ahol a Biblia nem teszi. A legtöbb, amit tehetnek, az, hogy felajánlják segítségüket és tanácsolnak (ha valaki kikéri a tanácsukat, persze), ám ennek segítségnek és tanácsnak is kell maradia, nem erőltetésnek.

2. Zsarnoki, egyeduralmi vezetés (kontroll-beállítottságú vezetés)
Pásztorkodó-tanítványi csoportoknál nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a "bárány" alávesse magát a "pásztornak", szavának megkérdőjelezése nélkül. Ez főleg így van, mikor nagy döntéseket kell hozni, mint  például: ház, autó, nagyobb dolog vásárlása, eladása; állás vagy iskolaváltás; vakációk tervezése; másik városba való költözés; párválasztás; gyereknevelés és fegyelmezés. A vezetőség tekintélye sok esetben mindennapos, és kis dolgokban is mérvadó. A tagok eljutnak addig a pontig, hogy már kis dolgokban sem mernek saját döntéseket hozni.
Ahogy Chuck Smith írta: A pásztorok totális tekintélyre törekszenek életed felett... alá kell rendelned a pásztornak életed minden területét, amit ők fontosnak és szükségesnek tartanak. Ha valaki ezt nem teszi, lázadónak pecsételik meg. Ezt a tekintélyelvűséget rendszeresen támasztják alá Bibliaszövegek által, mint például a Zsidókhoz írt levél 13:17 ("Engedelmeskedjetek előljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt örömmel míveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem használ.")
Ennek a következménye az, hogy a csoport tagjai minden kritika nélkül elfogadják, mit mond a vezetőjük, és elveszítik azt a képességüket (ha volt nekik), hogy egyenesen Istenhez forduljanak bölcsességért és vezetésért.


3.Elszigetelődés (elzárkózó magatartás).
Ezeknek a csoportoknak a tagjai különböző mértékben el vannak különítve a csoportjukon kívüli világtól, látszólag azért, hogy elkerüljék a világ általi beszennyeződést. Ám elgondolkodtató, amit Ron Enroth is felvet, hogy ez az elszigetelődés vajon nem egy  kísérlet-e annak megakadályozására, hogy az emberek helyes kiegészítő tanításokhoz jussanak, amelyek több okból is versenyképesek vagy akár fenyegetőek is lehetnek. Sok volt pásztorlási csoport tagja megerősíti ezt.
A csoportok tagjainak azt ajánlják, hogy csak "jóváhagyott" keresztény szerzők könyveit olvassák, s ezeket sokszor maga a csoport hozza létre.
A tagokat lebeszélik más gyülekezetbeli bibliatanárok hallgatásától is, mert ők nem látták Isten Szavának teljes igazságát, különben "hozzánk tartoznának". A világi irodalomra rosszallóan néznek, még a klasszikusokra is, mondván, azok "nem szellemiek" és időpazarlás.
Ez az elszigetelődés az emberek magánéletére is kihat, mivel azt a tanácsot kapják, hogy szakítsanak meg minden közeli barátságot nem keresztény személyekkel, sőt, keresztényekkel is, akik nem az ő csoportjuk tagjai. Figyelmeztetik őket, hogy nem megtért családtagok nem fogják megérteni és helyeselni vágyukat Isten szolgálatára úgy, mint a csoport tagja, s még  keresztény rokonok is ellenségeikké válhatnak. Külső elfoglaltságokban való részvétel, mint például klubokba járás, más szervezetbe való eljárás tiltva lehet, vagy erősen lebeszélik őket róla, mivel ez eltávolítja a tagot eredeti céljától (elhívásától) - ez a tiltás kiterjedhet más keresztény szervezetekre is. A másik nemmel való érintkezés ugyancsak erősen korlátozott, sok csoport ellenzi, vagy egyenesen tiltja a másik nemmel való találkát. Ugyanakkor a legtöbb csoportnak félig-meddig titokzatos tanítása van természetfeletti párválasztásról, a pároktól elvárják, hogy engedélyt kérjenek a vezetőktől a házasságra, de van olyan csoport is, ahol általuk szervezett házasságok, sőt kényszerházasságok vannak.


4. Szellemi Elitizmus
A csoportokra tipikusan jellemző, hogy saját magukat az Újszövetség elvei leghitelesebb követőinek tartják. Isten Különleges Alakulatának tartják magukat, különleges elhívással. Ron Enroth egy ilyen csoporttagtól így idéz: "Bár nem mondtuk ki hangosan, mégis szívünk mélyén mindannyian úgy éreztük, az egész világon nincs hasonló hely a mi gyülekezetünkhöz... Arra gondoltunk, a kereszténység többi csoportja csak szórakozik, míg mi tesszük az igazi munkát."
Ez az elitizmus a fent említett elszigetelődéshez hozzásegít, főleg egyházi befelé fordulás formájában, mikor is a tagokat elriasztják más csoportokhoz tartozó keresztényekkel való kapcsolattól, főleg máshova tartozó prédikátoroktól, tanítóktól, íróktól óvják őket. Végső soron minden Bibliatanítás a mozgalom vagy csoport kifinomult légköréből származik, mivel félnek attól, hogy kívülállók ellentétes eszmékkel "megmérgezik az elméjét" azoknak a tagoknak, akik befolyásolhatóak.
Az ilyen csoportok úgy látják magukat, hogy egy magasabb elhívású életük van, mint más gyülekezeteknek. Az állandó kísértés ezeknél a megújító mozgalmaknál az, hogy önigazultak és önelégültek lesznek, ezáltal immunissá téve magukat más keresztények kritikáira.


5. Az élet parancsok alá vetése (életmódmerevség)
Hogy egy magas szintű, Krisztusnak való odaszántságot érjenek el, valamint "igazi tanítványságot" és szent életet (ami lényegében ugyanazt fejezi ki), ezek a csoportok egy "györsnövesztő" környezetet alakítanak ki, hogy "kikényszerítsék" a tanítvánnyá válást.
Krisztusban való hited megmentett téged, ám hogy szellemileg felnőtt lehess, minden kérdés nélkül való engedelmességet kell bemutatnod felénk, és megtenned, bármit mondunk neked. Ám Pál szavai ma is ugyanolyan igazak és hangosak, mint amikor leírta őket: "Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával." (Gal 5:1)6. Más vélemény tiltása (eltérő vélemény helytelenítése, rosszallása)
A csoportok e jellegzetessége ugyancsak kapcsolódik az elszigeteltség hajlamához. Az elszigeteltség egyik fő oka, hogy a tagokat arra késztessék, hogy csak a saját vezetőjükhöz forduljanak útmutatásért és vezetésért. Mondanunk sem kell tehát, hogy az elsőnek a második felé engedelmességben való elfogadással kell lennie, engedelmesen elnyomva minden kérdést vagy ellenvéleményt, ami a csoport tanításait vagy tevékenységeit érinti.
Ez kizárja a lehetőségét annak, hogy valakinek más véleménye vagy egyéni gondolkodása legyen bizonyos területen, ami sok evangéliumi gyülekezetben megengedett.
A legtöbb csoportnál a más vélemény és egyet nem értés tiltása kiterjed mindenre, amire azt lehet értelmezni, hogy "aláássa a tekintélyét" a pásztornak, vezetőnek - és ez legfőképp arra vonatkozik, hogy ne javítsa ki a vezetőt senki nyilvánosan. Még a magánjellegű kísérletek is rosszul sülnek el arra nézve, aki van olyan bátor, hogy megpróbálja. Enroth mesélt egy olyan emberről, akit kirúgtak, mert "túl sokat kérdezett". A fiatalember elmondta, hogy a csoport alapítója néha "imádkozott az önálló gondolkodás penésze ellen".
Ahelyett, hogy a kérdező aggodalmát bármennyire is elismerjék, a vezető jellemző módon azt fogja megerősíteni, hogy az egyetlen probléma a kérdezővel van - világos, mondja majd, hogy az adott személynek "lázadó szelleme" van, "rossz a szívállapota" és "ha alávetné magát", meglátná a tanítás vagy tevékenység helyességét, amit most kérdőjelez. Ha tovább folytatja az effajta kérdezést, főleg, ha a kérdező megosztja kételyeit és ellenvetéseit a tagokkal is a vezetőségen kívül, távoznia kell.


 
7. Nyomasztó emlékű távozás
Volt olyan csoport, ahol a vezetők állítólag bekényszerítették magukat más véleményen levő tagok otthonába, hogy szembesítsék őket a "bűnnel" és "lázadással". Ezek általában hosszú, éjszakai látogatások voltak. Ezek a taktikák, eljárásmódok sokszor eredményt érnek el, legalábbis ideiglenesen. A késő éjszakai "látogatás" élménye legtöbb esetben olyan traumatikus, nyomasztó, hogy a célba vett egyén gyakran inkább beleegyezik mindenbe, amit mondanak neki, csak hogy elkerüljön még egy ilyen élményt. Egy idő után talán inkább úgy dönt, hogy elhagyja a csoportot, mint hogy elfojtsa ellenvetéseit, vagy hogy még egy hasonló "találkozáson" menjen keresztül.
Attól függetlenül, hogy a más véleményen levő tag hogyan hagyja el a csoportot, az majdnem mindig egy fájdalmas folyamat. Akár önkéntesen megy el, akár nyomás alatt, akár kitiltják, kiközösítik, a volt tag ott találja magát elválasztva az összes, vagy majdnem összes közeli barátjától (néha családtagoktól), akik a csoportban maradnak. Gyakran más lakhelyet kell keresnie magának, mivel közösségi lakóhelyen lakott (gyakran használt módszer, hogy a tagokat érzelmileg is egymáshoz kössék), vagy közösen bérelt szobát egy vagy több taggal. Voltak esetek, amikor a volt tagnak más állást kellett keresnie, mert nem érezték jól magukat, amikor továbbra is együtt dolgoztak volt gyülekezetük, társaságuk tagjaival vagy tagjainak. Még házasságok is összetörtek, mikor az egyik tag annyira elkeseredett volt, hogy szükségesnek érezte nemcsak a csoporttól való menekülést, hanem annak hatása alól való menekülést is, és úgy érezte, inkább feladja házasságát, ha ehhez az kell.
Miután egy barátját követte egy lány a csoportból, így írta le lelki és érzelmi állapotát: "Mikor elmentem onnan, tudtam, hogy valami nem stimmel, de azt hittem, velem nincs rendben valami. Azt hittem, nekik van igazuk, olyannyira, hogy azt hittem, ha elhagyom őket, Istent hagyom el. Annyira elkeseredett voltam, hogy még azt a lépést is megtettem volna a menekvéshez... úgy éreztem, az életemért futok."
Világos, hogy semmilyen Istenfélő, Jézust dicsőítő, Isten Igéjét követő gyülekezetnek vagy keresztény csoportnak nem kellene tolerálnia ezt a légkört, nemhogy ilyet kreáljon. Ez bármilyen tagot annyira elkeseredetté tesz, hogy még Istentől is elfutna, csakhogy megnyugvást találjon. Sajnos túl sok egyház és keresztény szervezet teszi ezt. Mégis a vezetők az ilyen egyházakban és szervezetekben feddhetetlenek. Az a komoly vágy van bennük, hogy lelkeket mentsenek meg, és tanítványokat képezzenek az Úr Jézusnak, és kidolgoznak egy rendszert, módszert, amely megítélésük szerint a leggyorsabban fogja elérni e dicséretes célokat. Úgy vélik, hogy a hatalmuk és közeli felügyeletük - és a tagok megfelelő alávetettsége - nélkül a tanítványképzési folyamat nem lehet sikeres. Szóval, ahogy már említettük, az általuk létrehozott "spirituális melegházat" és módszereket alkalmaznak, olyan magatartásokat sulykolnak, ami gyakran ellentétes a Szentírással, az Igével. Ez a folyamat kihathat a Szent Szellem munkájára is, nem engedvén Neki, hogy a saját munkáját a maga módján és a maga idejében végezze. Nagyon gyakran megtörténik ezekben a csoportokban az, hogy a Szent Szellem helyét gyakorlatilag minden szempontból átveszi  a csoport, a vezető és tanításai - még a karizmatikus csoportoknál is, ahol minden hangsúlyt a Szent Szellem ajándékaira fektetnek. Ha van egy lista jóváhagyott és letiltott tevékenységekről az élet minden területére, akkor hogyan vezesse a tagokat a Szent szellem? Isten nem azt akarja, hogy csupán vezetőkre és iránymutatásokra támaszkodjunk szellemi vezetésül, Ő azt akarja, hogy az Ő vezetésére és az Ő Igéjére támaszkodjunk elsősorban. Azért adta a tanárokat és pásztorokat, hogy segítsenek nekünk a megfelelő döntések meghozatalában, és el tudjuk választani az igazságot a hamisságtól; és nem azért adja őket, hogy elfoglalják az Ő helyét az életünkben.
Pál "más evangéliumnak" hívja a keresztény törvényeskedést, és azt mondja, Krisztus evangéliumának az elferdítése (Gal 1:6-8).Jézus nem azért adta az életét a kereszten, kifizetve a váltságdíjat bűneinkért, hogy felcseréljük az egyik bilincset a másikra. Ő meghalt, hogy megszabadítson a bűntől és a rabszolgaságtól. Szégyent hozunk rá, ha átadjuk magunkat bármiféle (rab)szolgaságnak, beleértve próbálkozásokat önmagunk tökéletessé tételére. A megszentelődésben és a megigazulásban semmilyen emberi erőfeszítésnek nem szabad lennie, semminek, amivel dicsekedhetnénk.Ismét Pál Apostol fejezte ki ezt a legjobban: "Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak" (Gal. 6:14).

 

Utószó:
A cikk azért született, hogy szabad légy olyan igáktól, amit emberek tetted rád.
Mert több magyar egyházban egy elfojtó gépezet működik, ami szinte teljesen visszaszorítja a kreatív gondolkodást a tagokban.
Az egyik ilyen gyülekezetben kijelentették: semmi saját ambíciód nem lehet Krisztusban.
Sőt még magánvéleményed sem. Hanem az ő biblikusnak hitt gyülekezeti látásukat kell követned, ellenvetés nélkül.
Szinte minden művészeti próbálkozást elfojtanak az ilyen gyülekezetekben (vagy nem támogatják, jobbik esetben).
Ebből légy szabad, Jézus nevében.
És ne feledd: a vezetők dolga tanítványokat nevelni.
Tehát olyan keresztényekre van szükség, akik döntéseket tudnak hozni, maguktól.
Arra vannak rávezetve, hogy ne mások hite szerint járjanak, hanem saját hitbeli cselekedeteik legyenek.
Ha elvették a hitedet (és más hite szerint jársz), akkor elvették a kereszténységedet is. Jézus hiába halt meg érted.
Mert ha az Úr visszajön, a hitet fogja elsőnek keresni a Lk 18:8 szerint, (ami viszont szeretet nélkül nem sokat ér).   

Ha többet akarsz olvasni (angolul) a Sheperding Mozgalomról, Googlézd ezt: shepherding movement


Utólagos bejegyzések a hozzászólók részéről.

A tagok, akik távoznak, vagy távozniuk kell, nagy szellemi nyomás alá kerülnek a gyülekezet részéről. Diszkreditálják őket mindenki előtt, lázadónak, árulónak kiáltják ki őket. Vallásoskodó emberek, akiknek az élete hamarosan tönkre fog menni, mert elhagyták az Istentől rendelt helyüket. Ha nem térnek vissza pár napon belül, elkezdődik a nyilvános megszégyenítés. Olyan (mindenre képes) egyedeket küldenek utánuk, akik nyilvánosan kezdik el kiteregetni a "menekülők" vélt vagy valós dolgait, ezáltal beleesve Noé átkába.

----------------------------------------------------------------------------------

Figyelem: ez a cikk elvihet téged az ellenkező irányba is. Tehát nem az a cél, hogy működőképes szolgálatok meg legyenek hamisan vádolva (senki ne legyen megvádolva), olyan egyének által, akik sehol nem találják meg a helyüket, senki nem tudja őket helyükre tenni. Ha problémád van valakivel a gyülekezetben, vele beszéld meg ezt először, és az Úrral. Ha félelem van benned a szolgálatok felé, akkor azt beszéld meg velük legelsőnek. És ha több olyan ember van a gyülekezetedben, aki nyomás alá vannak helyezve, de nem értetek el célt a megbeszélések által, lehet az ügyet a gyülekezet elé vinni. Ha az sem hoz változást, akkor talán jobb egy másik gyülekezet pásztora elé vinni a dolgot, akiben megbíztok. Ha nem ismersz ilyet, mert olyan nagy az elszigetelődésed a kereszténység többi részétől, írjál nekünk, és mi megpróbálunk neked egy olyan pásztort keresni, aki szívesen foglalkozna az üggyel.


A világ sóvárogva várja Isten fiait, de azok a gyülekezet falain belül hallelújáznak és ezt nem hallja szinte senki. A világ beteg, megszállott a démonok millióitól, és olyan átok alá helyezte magát, ami eddig még nem fordult elő a történelemben Noé óta. Tehát elkezdik keresni Isten Fiait és belebotlanak az okkultistákba, boszorkányokba, jövendőmondókba, hamis egyházak képviselőibe.

Gomba módra szaporodnak az okkultista tv és rádió adások, ahol úgymond meggyógyulnak az emberek. Boszorkányok és jövendőmondók határozzák meg az emberek életét, mert amit ők kimondanak valakire, az általában be is teljesül. Erről az ördög gondoskodik, hogy a prófétáinak üzenete valósággá váljon, és ezáltal hatalmas tömegeket hálózzon be.

De hol vannak a keresztények?
Az emberiség meg lett váltva, ha mindenki megtérne ma, valószínűleg már holnap eljönne Isten ama nagy napja. De az emberek nem tudják sem befogadni, sem elfogadni egy olyan kereszténység üzenetét, ami nem szavahihető. Tehát el kell kezdenünk a munkát és olyan értékeket felmutatni, ami valós, ami igei, ami élő és ható.


Pál apostol végigjárta az athéni (hamis isteneknek felállított) szentélyeket, mielőtt felszólalt volna az összegyűltek előtt.  Csel 17,23  Tehát megismerte előbb azt a közeget, amihez szólni akart, és ráhangolta a mondanivalóját arra a világra, ami akkor éppen körülvette őt.

Mert nincs más üzenetünk, csak a megfeszített (és feltámadott) Krisztus, de ezt úgy kell hirdetnünk, hogy az emberek meg is értsék. A görögnek görögül, a zsidóknak zsidóul, a törvényen kívülieknek pedig az ő saját kultúrájuk nyelvezete szerint.

Nem hirdethetjük tehát saját magunkat, ítélkezve a bűnös ember felett, mert akkor már az elején elvesztettük a harcot az ördög ellen. Le kell szállni a magas lóról és megalázni magunkat. A világ szemetévé kell néha válnunk:  Ha gyaláztatunk, könyörgünk: szinte a világ szemetjévé lettünk, mindeneknek söpredékévé egész mostanig.  1Kor 4,13

Kapcsolódó videók:
Boszorkánykanyar - Egy volt fekete-boszorkánykirálynő vallomása
Boszorkány voltam 

Jóslás - jövendőmondás

A jövendőmondóknak fel kell ismerni, hogy Isten szabad akaratot adott nekünk, tehát minden a döntéseinktől függ (a jövőnk is). Sátán persze tudja ezt, és el akarja hitetni, hogy a sorsod már el van döntve (az ő prófétái által) és te ne hozz többet fontos döntéseket. Ezáltal kiveheti a kezedből az életed irányítását és démoni erők kezdik el irányítani az életedet.

Igazából csak Isten ismerheti a jövőnket, de Ő szabad akaratot és választást adott nekünk, mindenben. Ezért kizárólag Istenben kell bízni, nem azokban a lényekben, akik ilyen jövendőmondásokkal vagy varázslatokkal jönnek, mert ezek nem istenek, hanem Isten ellenségei. És Isten annyira szeret mindenkit, hogy megszabadított tőlük, akkor is, ha a boszorkányságban utazol, vagy bármi másban. Csak merj hitben kilépni abból az igából, ami rád van téve és elfogadni Jézus áldozatát.

A csinos jósnő (manapság divat lett a jóslás)

Kedves jósolgatni szerető felebarátunk-barátnőnk. Ha esetleg olyan adottságokkal rendelkezel, hogy el tudod mondani az emberek jövőjét, akkor lényegében ismerned kellene a saját jövődet is. És Isten kinyilatkoztatott igéje szerint a Krisztus nélküli jövő poklot jelent minden ember számára (Mk 16:16). Ebbe születtünk bele, vagyis a teljes pusztulásba és kárhozatba. És a te kedvtellésed vagy hivatásod is ezen átok egyik terméke (és erről te nem tehetsz és mi sem kárhoztatunk semmiért). Ezért kérünk tehát, hogy értékeld át az életedet és hozzál olyan döntéseket, amelyek az áldás felé terelik az életedet (az ige szerint vannak hozva). Mert az életünket nem élhetjük újra. Pedig ez most milliárdok sóhaja ott lent a mélyben (Abbys).

Mert egyetlen értelme van a létezésünknek, és ez megtalálni Krisztust.
És nincsen senki másban örök élet: mert nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.  Csel 4,12

 

Boszorkányság

A boszorkányság lényegében nem más, mint a Krisztus utáni vágy.
Érzi az ember, hogy egy természetfeletti világ is létezik körülötte, és megpróbál vele kapcsolatot teremteni.


Kristine McGuire egy démonvadász volt, aki keverte a kereszténységet  az okkultizmussal.
Addig, amíg átadta életét az igaz Istennek.  Cikk itt, angolul


És mivel nincs tisztában a minket körülvevő szellemi világgal, olyan hatalmasságok kezébe kerül, akiket Isten ellenségeinek hívnak. Levegőbeli hatalmasságoknak is hívják őket. Ezek a hatalmasságok nem estek a fejükre, és nagyon intelligensek. Összetűztek Istennel, és a teremtésben látták meg azokat az eszközöket, ahol vágyaikat beteljesíthetik. Amikor kiragadták Isten kezéből a teremtést (hitetés által), a világ átok alá került, mert a teremtett világ kiesett Isten jelenlétéből, tehát megszűnt a szentség.


Egy bukott angyal - a szentség eltűnt róla, mert kikerült Isten jelenlétéből.

És mint a bukott angyalok, akik szépek voltak régen, ronda és tisztátalan lett minden.
A bukott angyalok a föld lányaival kezdtek el közösülni, és akkor zsenik és óriások születtek a földön.
Ez a világ elpusztult persze az özönvíz által, de megmaradt az emberek emlékezetében és a feljegyzésekben. Az emberiség tovább szaporodott tehát, de a szellemi hatalmasságok még mindig jelen voltak, és elkezdte a gonoszság ismét leuralni a földet. Az embereknek vágyaik voltak, amiket be kellett valahogy tölteni. A teremtő utáni vágyat nem lehetett kiölni az emberek szívéből, és így van ez a mai napig.
Megjelentek tehát a hamis istenek az emberek életében. A bukott angyalok istenként mutatkoztak be az embereknek, és áldozatokat kívántak.
Minden emberi vágyakozásra egy "istenség" lett előhívva, amit lényegében bálványoknak nevez a Biblia. Minden korszaknak megvoltak a népszerű "istenei", úgy mint háború, jólét, művészet vagy akár gonoszság.


A Mammon imádata

A jelenlegi világ a tudás, a tudomány, ismeret, jólét, szabadság, szex, perverzitás, pénz (mammon) stb... istenségek szolgálatában áll. És ez alól nincs menekvés, nem tehetsz semmit ellene. Mert a világot kezében tartó fejedelemségeknek olyan nagy a hatalmuk, hogy egy ember semmi hozzájuk képest. Az ember csupán egy test, egy lélek (itt az érzelemre gondolunk) és szellem, ami lényegében halott, az Édenből való kiűzetés óta. Tehát az ember a mai állapotában még egy kutyával sem igen tudja felvenni a harcot fegyverek nélkül. És akkor el is érkeztünk a lényeghez: fegyverek.
Szellemi hatalmasságokat kizárólag szellemi fegyverekkel lehet legyőzni. És mivel ezek a szellemi hatalmasságok a mennyországban Isten után következtek hatalomban, csak Isten tudja legyőzni őket. És mivel Isten nem hagyott magunkra, akkor sem, ha az ellenkezőjét tapasztaltuk egész életünkön keresztül, Ő az, aki fegyvereket tud adni e szellemi fejedelemségek ellen. Isten fegyvereinek hívják őket, és sok van belőle. Vannak védekező és támadó fegyverek, és ezek a fegyverek erősek és hatásosak.
A másik fele a dolognak, hogy Isten lefegyverezte e szellemi hatalmasságokat, és közszemlére tette őket a világnak
(Kol2:15).
És azokat, akik Krisztusban vannak, nevezett ki arra, hogy végrehajtsák rajtuk a megírott ítéletet
(Zsolt. 149).Mit kell tennem most? - kérdezed.
Add át az életedet az Úrnak.
Sokan nem tudják ezt a lépést megtenni, akkora átok van az életükben, és le vannak bénítva szellemiségek által.
Néha ezt az átkot kell előbb megtörni a fejed felett, hogy szabadon tudjál gondolkodni és lélegezni (kérj segítséget újjászületett keresztényektől).
Isten szeret, bármit is tettél, nincs akkora bűn, amit nem bocsájtana meg.


Légy áldott, minden Isten felé vezető lépésedben.


Prófécia 1968-ból - ami valósággá lett!

Egy 90 éves keresztény nő, aki Norvégiában, Valdres-ben lakott, 1968-ban kapott egy látást Istentől. Akkoriban az evangélista szolgálatban álló Emmanuel Minos-nak voltak pont azon a helyen alkalmai. Ő ott találkozott ezzel a hölggyel, aki elmondta neki mindazt, amit látott. Minos le is írta, de annyira hihetetlennek tartotta akkoriban mindezt, hogy elrakta a próféciát a fiókjába.

Most, mintegy 30 évvel később már látja, hogy itt az ideje megosztani ezt az üzenetet másokkal is. Ez a valdres-i testvérnő nagyon figyelem teljes, megbízható és hiteles keresztény volt, keresztény ismerősei körében jó bizonyságnak örvendett mindenhol. Ez volt tehát, amit látott:
 
„Láttam a Jézus visszajövetele előtti időt, és a harmadik világháború kitörését.Az eseményeket a természetes szememmel láttam. Úgy láttam a világot, mint egy bolygót, és láttam Európát, országról országra. Láttam Skandináviát. Láttam Norvégiát. Láttam, ahogy bizonyos dolgok megtörténnek közvetlenül Jézus visszajövetele és az utolsó csapás (nyomorúság) megtörténte előtt ─ ami pedig egy olyan nyomorúság lesz majd, amelyhez hasonlót még soha azelőtt nem láttunk, sem nem tapasztaltunk. A testvérnő 4 hullámot említett: 1. „Először is, Jézus visszajövetele és a harmadik világháború kitörése előtt egy olyan nyugalmi (enyhülési) időszak lesz, melyet azelőtt soha nem tapasztaltunk.A keleti és nyugati szuperhatalmak között béke lesz, hosszú ideig tartó béke (ez napjainkban fog megszűnni). Ebben a békeidőszakban sok országban fegyverzetcsökkentést fognak végrehajtani, Norvégiában is, és így nem leszünk felkészültek akkor, amikor az (a háború) bekövetkezik. A harmadik világháború oly módon tör majd ki, ahogy senki sem gondolta volna ─ és egy váratlan helyről indul majd.”
2. „Egy addig páratlan, nagyfokú langyosság fogja eluralni a keresztényeket, egy nagyfokú elhajlás az igaz, élő kereszténységtől. A keresztények nem lesznek nyitottak a szívbe hatoló prédikálás iránt.A korábbi időktől eltérő módon már nem akarnak majd hallani bűnről és kegyelemről, törvényről és evangéliumról, megtérésről és helyreállásról. Mindezek helyett egy helyettesítő, pót-üzenet jön: a bővölködő (boldogság) kereszténység.”


Jézus KIFIZETETT mindent.

„A keresztényeknek az lesz a fontos, hogy sikeresek legyenek, hogy „valakik” legyenek, hogy anyagi javaik legyenek, olyan dolgaik, amelyeket Isten ily módon soha nem ígért meg nekünk. A templomok és imaházak egyre üresebbek lesznek.A prédikálás helyett ─ amihez pedig generációk óta hozzá vagyunk szokva, mint pl. ‘Vedd fel a keresztedet és kövesd Jézust’ ─ a szórakozás, művészet és kultúra fog egyre nagyobb mértékben bejönni a gyülekezetekbe, ahol pedig megtérésre és ébredésre kellene összegyülekezni. Mindez egyre nagyon mértékben fog majd jelentkezni közvetlenül Jézus visszajövetele előtt.”
3. „Norvégiában egy olyan nagymértékű morális hanyatlás következik be, melyhez hasonlót az ország még nem látott. Az emberek úgy élnek majd együtt, mintha házasok lennének ─ csak éppen házasság nélkül. 


Fotó: ahol házasság van szerelem nélkül, ott szerelem is lesz házasság nélkül.

Megnövekszik a házasság előtti erkölcsi tisztátalanságok száma, és a nagyfokú házastársi hűtlenség lesz a természetes (a megszokott), melyet majd megpróbálnak mindenféle szemszögből igazolni. Ez még a keresztény körökbe is befurakszik, és a keresztények megtűrik majd ─ még a természet ellen is vétkeznek majd. Mielőtt Jézus visszajön, olyan TV programok lesznek majd, amelyeket soha még csak nem is láttunk azelőtt.”
„A TV megtelik majd szörnyű erőszakkal, olyannal, ami megtanítja az embereket arra, hogyan gyilkolják és pusztítsák el egymást.Az utcáink sem lesznek már biztonságosak. Az emberek azt fogják utánozni, amit látnak. Nemcsak egy csatorna  lesz majd a TV-ben, hanem csatornák tömkelege. A TV olyan lesz majd, mint a rádió, ahol sok állomás fogható, és megtelik erőszakkal. Az emberek a TV-t szórakozásra használják majd. Szörnyű gyilkolásos jeleneteket látunk majd, és azt, hogy az emberek hogyan pusztítják egymást, s ez fog majd elterjedni a társadalomban. Szex-jeleneteket is mutatnak majd a képernyőn ─ mindazt a szexuális bensőségességet, amely csak történik egy házasságban.”
Aztán az idős testvérnő azt mondta: „De ez igenis meg fog történni, és meg fogod látni. Minden korábbi dolgunk (i.e. a jogi gátak) leomlik, és a legtisztátalanabb dolgok fognak majd a szemünk előtt lezajlódni.”
4. „A szegény országokból az emberek Európába fognak majd áramlani. Skandináviába is sokan jönnek majd, és Norvégiába is. Annyira sokan, hogy az ott élő emberek már nem szeretik majd őket, és keményen fognak velük bánni.Majdnem úgy, mint ahogy a zsidókkal bántak a második világháború előtt. Aztán betelik a bűneink teljes mértéke.” [Az immigráció témájánál némileg ellenkeztem. Akkoriban ezt még nem értettem meg. - E. Minos] Könnyek gördültek le az idős hölgy arcán. „Én már nem látom meg ezeket, de te meg fogod látni. Aztán hirtelen Jézus visszajön, és a harmadik világháború kitör. Rövid háború lesz majd.”

„Ehhez a háborúhoz képest mindaz, amit én korábban a háborúkból láttam, pusztán gyerekjátéknak tűnik majd. Ez a háború egy nukleáris atombombával ér majd véget.A levegő olyan szennyezett lesz, hogy alig lehet majd lélegzetet venni. Ez teljesen befed majd több kontinenst is, Amerikát, Japánt, Ausztráliát, és a gazdag államokat. A víz is megromlik (szennyezett lesz?). A földet nem tudjuk megművelni. Mindennek az eredménye az lesz, hogy csak egy maradék marad majd meg. A gazdag államokból életben maradtak megpróbálnak majd a szegényebb országokba menekülni, de azok annyira kemények lesznek majd, mint amennyire mi voltunk velük.”
„Annak nagyon örülök, hogy én ezt már nem látom majd meg, de amikor eljön az idő, bátornak kell lenned, és el kell mondanod ezt majd másoknak. Ezt a látást Istentől kaptam, és nincs benne semmi olyan sem, ami ne egyezne meg azzal, amit az Ige mond.”
„Azok, akiknek a bűneiket Isten már megbocsátotta, és Jézus az Ura és Megváltója, biztonságban vannak.”Forrás: Andrew Strom, RevivalSchool.com
 

Ha ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérik.  Lk 11,13
 

Részletek a wikipédiából:
A karácsony egy keresztény ünnep, amelyen Jézus Krisztus születésére emlékeznek. Minden év december 25-én tartják világszerte, habár nem ezt a dátumot tartják számon Jézus születésének. Az ünneppel együtt jár az ajándékozás, a karácsonyi zene, templomi ünneplések, karácsonyi ebéd, karácsonyfa állítás, stb...
Miután a kereszténység államvallássá vált (4. század), hamarosan hivatalos ünneppé nyilvánították Jézus születését. Ezt az eseményt a 4. századtól kezdték ünnepelni, január 6-án epifánia néven, a vízkereszt ünnepén. Karácsony ünnepe 325-ben került át december 25-re. A karácsony időpontjának kiválasztása nagy valószínűség szerint azért esett december 25-re, a téli napforduló közelébe, mert a római birodalom két korábbi államvallásának ünnepe is ekkor volt: 25-én végződtek a római szaturnáliák, és aznap volt a Dies Natalis Solis Invicti, a Napisten születésének napja.
A kutatók többsége egyetért abban, hogy december 25. nem Jézus születésének időpontja. A korai keresztények nem ünnepelték Jézus születését, és nem is próbálták meghatározni az időpontját; az ünneplés legkorábbi ismert példája Egyiptom, ahol Jézus születését tavaszra tették.
Egyes keresztények úgy hitték, hogy Gábriel arkangyal megjelenése Zakariás előtt, amikor közölte vele, hogy Keresztelő Szent János apja lesz, Jóm kippur idejére esett. Ez azon a hiten alapult  (Luk 1) , hogy Zakariás főpap volt, és az angyal akkor jelent meg neki, amikor a Szentek Szentjébe ment (a jeruzsálemi Szentély ezen termébe csak a főpap és csak évente egyszer, Jom Kippur alkalmával léphetett be). Eszerint János fogantatása valamikor szeptember végén, és a születése június végén történhetett (a hagyomány a dátumot június 24-ére teszi). Az evangéliumok szerint az angyal három hónappal János fogantatása előtt jelent meg Máriának (a hagyomány szerint március 25-én). Innen kilenc hónapot számolva december 25. adódik.
Dave Reneke és ausztrál csillagász kollégái egy számítógépes programmal arra jutottak, hogy olyan objektum, ami megfelelne a Bibliában említett csillagnak, ami a napkeleti bölcseket elvezette Jézushoz, valójában nem karácsonykor, hanem nyáron volt megfigyelhető Betlehem éjszakai égboltján: a Vénusz és a Jupiter került látszólag olyan közel egymáshoz, hogy a fényük összeolvadt, és egy látványos, nagyméretű csillagnak tűnhetett a Földről. Jézus születésének időpontját ennek nyomán június 17-ére teszik.
A nem vallásos, de keresztény kultúrkörbe tartozók számára a karácsony általában a szeretetet, a családi együttlétet jelképezi. Karácsonykor elterjedt szokássá vált megajándékozni szeretteinket. Az üzletek és áruházak a szentestét megelőző hetekben igyekeznek kihasználni az ajándékozás szokását, és reklámdömpinggel próbálják bevételüket többszörözni – ezzel sokszor pusztán fogyasztási lázzá torzítva az ünnep hagyományos és valódi lényegét.
Wikipedia

Az a feltevés, hogy a pásztorok nem lehettek kint a mezőn a téli hideg miatt, nem állja meg a helyét, mert rákérdeztünk, és Izraelben az év ezen időszakában viszonylag meleg van (15-20 fok).
A másik feltevés szerint valami nagy ünnep lehetett Jeruzsálemben, és emiatt nem kapott a fiatal házaspár szobát. Nagy ünnepségek viszont nem voltak decemberben Izraelben. Tehát ebből következtetnek arra, hogy Jézus nem születhetett decemberben. Viszont.... népszámlálás volt (egyidejűleg mindenkinek a saját falujába kellett utaznia), és ez okozhatott olyan méretű népvándorlást, hogy Jeruzsálem telve lett emberekkel. És emiatt kényszeredhetett József és Mária a közelben fekvő Bethlehembe.

Tehát Jézus születésnapját lehetetlen beazonosítani.
Lehetett akár decemberben is, ha a Gábriel arkangyal megjelenését Zakariás előtt a Jóm Kippur idejére tesszük (ld. fent).
A csillagászok (Dave Reneke) szerint június 17-re lehetne tenni (ld. fent).

Van itt viszont egy fontos megjegyzés, ami mellett nem ajánlatos elmenni:
A korai keresztények nem ünnepelték Jézus születését, és nem is próbálták meghatározni az időpontját;
A bibliában sincs megemlítve, mert ez a megváltás szempontjából lényegtelen információ lenne.
Márk evangéliumában Jézus gyerekkora még említve sincsen!
Mert Jézus azért jött el e földre, hogy meghaljon a bűneinkért és feltámadjon dicsőségben.
Jelenleg mi is a feltámadott Krisztust ünnepeljük, mindennap az életünkben.

Ő az, aki ajándékokat adott az embereknek, de nem mint egy karácsonyi jézuska, mikulásként vagy nyúlként megjelenve, világi ajándékokat osztogatván, hanem mint Isten maga.
Ezeket az ajándékokat persze az emberek nem hajlandóak elfogadni, még a keresztények nagy része sem, hanem inkább fordulnak az okoskodáshoz, a pogány ünnepekben való részvételhez, a világgal való barátsághoz és a bűnös emberi természettel való azonosuláshoz.
Mert nem mernek szembenézni az Igében említett Jézussal, aki olyan hatalmas, hogy Pál apostol megvakult a puszta látásától is.
Olyan ajándékokat adott nekünk, ami felülmúl minden képzeletet, és semmit nem kért cserébe, csak a szívünket.
Mit is kérhet egy vőlegény a mátkájától, mint a szívét és hűségét.
Persze itt is megjelenik egy hamis menyasszony, aki teljesen torz képet vetít ki Istenről az emberek felé.
Az isteni szeretetből emberi szeretet lesz, az ajándékozásból világi, kommersz tobzódás, pompa és emberi dicsőség.
Jönnek a mikulások, jézuskák, máriák, nyulak, hamis szentek és még a halottak is előbújnak szép számmal.
Isten valódi ajándékai pedig el vannak takarva a szemek elől.
Pedig ezek természetfeletti ajándékok, amelyeknek rendkívüli rendeltetésük van.
Az, hogy van az évben egy olyan nap, amikor a gyerekek ajándékokat kapnak, rendben van.
Ez boldoggá teszi őket arra a pár napra, az emberekre is ráfér egy kis megnyugvás és szeretet.
De ez nem tudja pótolni Isten azon adományait, amelyek karnyújtásnyira vannak tőlünk, és amelyek olyan ajándékok, amik életreszóló változásokat hozhatnának az életünkbe.
És itt van az a pont, ahol a karácsony és minden más kereszténynek nevezett ünnep (ami nem egyezik az igével), elrabolja az emberektől az igazi megnyugvás és az örök élet lehetőségét.
Most csak az a kérdés, hogy te hol állsz ebben a sorban?
Beállsz a hamis emberkék körébe, leülsz velük ünnepelni, vagy követed azt, amiről az ige beszél?

A félrevezetés és szemfényvesztés tudománya:
És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez oda fordulnak.  De te józan légy mindenben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.  2Tim 4,4-5
Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét; hanem mint a kik szemlélői voltunk az ő nagyságának.  2Pt 1,16    

Nem ügyelvén () mesékre, és az igazságot megvető (Igét nem ismerő) emberek parancsolataira. Minden tiszta a tisztáknak: de a megfertőztetetteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta; hanem megfertőztetett azoknak mind elméjük, mind lelkiismeretük. Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivelhogy útálatosak és hitetlenek és minden jó cselekedetre méltatlanok. Tit 1,14-16   
Karácsony, mikulás, húsvét, halottak napja... mind pogány eredetű, félrevezető és szemfényvesztő ünnepség.
Persze ez nem jelenti azt, hogy nem lehet részt venni benne, mert a tisztának minden tiszta a Biblia szerint.
Ha tudatában vagy annak, hogy ez bálványimádás, akkor téged már nem érint a szellemi kisugárzás.
A szaloncukor, az ünnepi ételek magában finomak. Az ajándékozás sem rossz.
A szellemiség, ami ezen ünnepek mögött vannak, azok a félrevezetés és szemfényvesztés eszközei, hogy mindenkit távoltartsanak az igaz Istentől, és belevigyenek egy hamis, nem bibliai isten imádatába. Ezt kell felismerned (az Ige által), és ha ezt felismerted, az Ige viszi majd tovább az életedet, ha kitartasz a hitedben.

Isten ajándékairól szóló igék:    
A lelki ajándékokra *** nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek. Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcseségnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint; Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által; Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása; 1Kor 12,1-10
Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.  Csel 2,38     
.... a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka.  Csel 10,45     
Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljatok.  1Kor 14,1
Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;  Ef 2,8          
Fölmenvén a magasságba (Jézus) foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek.  Ef 4,8     
Meg ne vesd a kegyelemnek benned való ajándékát, a mely adatott néked prófétálás által... 1Tim 4,14    
Emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát... 2Tim 1,6 
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.  Jak 1,17  

A melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, a mely a kívánságban van e világon.  2Pt 1,4

Tehát Isten nagy és becses dolgokkal ajándékozott meg bennünket, hogy azok által az isteni természet részeseivé legyünk, kikerülvén a romlottságot, a mely a kívánságban van e világon. A karácsony szinte jelképezi ezt a kívánságot, hogy Istent ne a Bibliában, hanem inkább a Biblián kívül, vagy csak a Bibliára hivatkozva keressük.
Általában az elgyengült egyházak a legnagyobb szószólói ezeknek a pogány eredetű ünnepségeknek.
Most, hogy ezek ünneplése tette őket gyengévé vagy gyengeségükben fordulnak e pogány jellegű ünnepekhez, lényegtelen.
Az Igétől elfordult felekezeteket már csak ezek az emberek által kreált ünnepek és összejövetelek tartják össze.
Emberi struktúrák, amelyek össze fognak omlani, ha Isten jelenléte elérkezik hozzájuk.

Tehát még van idő a megtérésre, hogy igei emberekké válhassunk:
És ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat.... Mindezek pedig megfeddetvén, a világosság által napvilágra jönnek; mert minden, a mi napvilágra jön, világosság.  Ef 5,11-13   

UI ***: a "lelki ajándékok" sajnos ez egy rossz értelmezés szerint van fordítva a magyar bibliákban. Lelki ajándékok nincsenenek, szellemi ajándékok vannak. Szent Lélek sem létezik, hanem Szent Szellem van (minden más nyelv Szellemnek fordítja a magyaron kívül). De erről egyszer majd egy külön témát nyitunk.


Karácsonyi filmajánlat:
Megjövendölt esemény


József és Mária élete, egészen Jézus születéséig.
Rómaiak által sanyargatott zsidó lakosság. Mária váratlanul teherbe esik egyik útja alkalmával. A népszámlálás miatt mindenkinek vissza kell térnie a szülőfalujukba. Útközben megszületik Jézus, egy Jeruzsálem melletti faluban, Bethlehemben. Az egyik leggyönyörűbb bibliai film, amit valaha csináltak....

FIGYELEM:
 csak azokat a hozzászólásokat jelenítjük meg, amelyek előbbrelendítik a téma kibontakozását. A fő kérdés most az (igazi) ajándékokról szól és persze arról, hogy hol vannak a bibliai alapok egy ilyen világméretű ünnepséghez? Jézus tanítványait a halálig üldözték és Jézus sem ígért mást a követőinek (Jn 15,20). Láthatóan létre van hozva egy hamis kereszténység, akik teljesen el vannak telve magukkal, és azt hiszik, hogy mindenki a mennybe jut. De mit fogsz tenni, ha nem így van? Nem lenne jobb kikutatni ezt az egészet, mielőtt bármit is tennél? Jézus azt mondta, hogy: Igyekezzetek bemenni a szoros kapun: mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni és nem mehetnek. Lk 13,24