foto1
Világvége Magazin (VVM)
foto1
Nemzetközi hírek
foto1
Magyarországgal kapcsolatos témák
foto1
Társadalmi problémák és megoldások
foto1
Pártatlan, független szerkesztőség
Napjainkban lejátszódó események. A végső időkkel foglalkozó cikkek, videók, találgatások, feltételezések, tények és jelenségek. Valós hírek a nagyvilágból. A te magazinod és hírportálod! A látogatók által beküldött anyagokat is leközöljük, ha azt fontosnak, valósnak vagy érdekesnek ítéljük meg. Eva777.com

Kolumbiában, mélyen a dzsungelben, négyezer méter magasságban él a kogi törzs. A kogik beszéd nélkül, telepatikus úton kommunikálnak egymással. Ezt a szív hangjának nevezik. Képesek elhagyni a testüket, s tudnak mindenről, ami a világban történik, bár fizikailag soha nem hagyják el a lakóhelyüket.
A mamók a kogi társadalom vezetői. A mamónak (sámánnak) kiválasztott gyermekek sok éven át tartó beavatási folyamaton esnek át. Az anyaméh sötétsége nem szűnik meg születésükkor. Sok éven át (18 év is lehet) egyedül élnek a sötétben és megtanulják, hogyan lépjenek kapcsolatba minden szellemivel a Földön. Nem ismerik a valóságos tengert, de ismerik annak szellemét. Nem ismerik a valóságos jaguárt, de ismerik a jaguár szellemét. A tanulási időszak végeztével a tanítványát a tudás útján végigkísérő mamó elmondhatja a rituális mondatot: „Megtanultál keresztülnézni a hegyeken, keresztülnézni a férfiak szívén, megtanultál a látszat mögé nézni. Igen, most már te is mamó vagy.”

Jacinto Zarabata kogi hírvivő a kogi mamók hivatalos képviselője.

Élő internetes előadást tartottak a kogik szeptember 22.-én az Esoguru.com oldalon. Távol a világtól, Dél-Amerika magas hegyei közt él egy nemzet, amit nem érintett meg a pénz, a fogyasztás és a kapzsiság. Ők az utolsó túlélő civilizáció az inkák és az aztékok korából. Ők a kogik.

A modern világtól elrejtve Sierra Nevada de Santa Marta-ban élnek, Kolumbiában több mint 4000 méter magasságban. Teljes egészében érintetlenül hagyta őket a nyugati civilizáció. Most az emberiség történetében először ennek az érintetlen nemzetnek a képviselője meglátogatja a nyugati népeket, és beszélni fog! A nemzet most felemeli a hangját! Egy interaktív internetes előadás keretében az egész világ megtudhatja az üzenetüket.

Alapvetően a kogik meg vannak rettenve attól, amit mi csinálunk ezzel a világgal. Ugyanakkor tudják, hogy nem értjük azokat az erőket, amiket elszabadítunk. Úgy hiszik, hogy az egyetlen remény a túlélésre, ha megértjük, hogy ők miért félnek ennyire. És tudják, hogy ezt akkor fogjuk megérteni, ha a saját szemünkkel látjuk. A dalai láma előadását követő internetes közvetítésben Kogi Jacinto Zarabata, a Kogi Mamok üzenetvivője beszél majd. A Mamok azok a spirituális vezetők, akik az első 18 évüket teljes sötétségben töltik, hogy megtanuljanak kommunikálni az „ALUNA”-val, amit a kogik a világ vezérlő erejének tartanak. A szeptember 22-i internetes előadás során a kogik betekintést engednek életükbe. Ez mérföldkő a nemzet számára, mert úgy tartják, hogy ők az „emberiség vénjei” és most azért kell beszélniük, hogy elkerüljék a környezeti és klimatikus katasztrófát.
Több infó itt.
http://hu.esoguru.com/kogi-jacinto-zarabata


A Kogik az utolsó túlélői az Inka és Azték civilizációknak, településeik a mai napig érintetlenek a modern világ hatásaitól. A mamóknak nevezett spirituális vezetőik teljes sötétségben töltik életük első 18 évet, így fejlesztve azon képességeiket, hogy szót értsenek az „ALUNA”-val, amely értelmezésükben a világ vezető ereje. Ez a mamóvá (felvilágosult ember) válás útja. Sokan közülük a világtól elzárt helyeken dolgoznak, amelyeket ők „forró vidékek”-nek neveznek, ahonnan hitük szerint az életenergia szétárad a világban. Óvják magányukat és titkukat, hogy folytathassák ezt a munkát. De ma már úgy látják, hogy munkájukat ellehetetleníti a nyugati társadalom önpusztító kapzsisága, aminek következtében a Föld az apokaliptikus összeomlás szélére sodródott.

A kogik lesújtó véleményének oka, hogy őszintén hisznek abban, hogy ők felelnek az élet egyensúlyának fenntartásáért a materiális világ és a transzcendens tér között, amit ők „Aluna”-nak neveznek, és ami az élet és az intelligencia forrása. A kogik bemutatják életüket és legfrissebb üzenetüket számunkra. És ez mérföldkőnek tekinthető a Kolumbiában, a Sierra Madre Santa Mariában élő kogik részéről, akik hitük szerint az emberi civilizáció bátyjai és úgy érzik muszáj szót kérniük most, hogy megakadályozzák a világméretű környezeti és édhajlati katasztrófát. A modern világtól elrejtve élő kogikat mély tisztelet övezi az egyéb bennszülött amerikai népek részéről az Amazonastól egészen a Hudson folyóig. A guatemalai maják vezetőit gyermekkorukban a kogikhoz küldték, hogy ők képezzék őket. A Floridában élő bennszülött amerikai szeminol törzs pedig áldozati ajándékokat küldenek a kogiknak.

A kogik rettenetesen félnek attól, amit a nyugati társadalom a világgal művel, ugyanakkor tudatában vannak annak is, hogy fogalmunk sincs, milyen erőket engedünk szabadjára. Úgy hiszik, hogy az emberiség túlélésének egyetlen esélye, ha megértjük, miért vannak így megijedve, de azt is tudják, hogy csak azt hisszük el, amit saját szemünkkel látunk. A mamók megértették, hogy színre kell lépniük, ezt meg kell tenniük, mert az emberiség a profit kedvéért képes a szent helyeket is elpusztítani. Meg akarják mutatni, hogy a kaotikus kozmikus energia eredményes kitörése miért és hogyan okozza az éghajlatváltozást, az új betegségek járványait, geológiai bizonytalanságokat és a gyilkos viták drámai elszaporodását. Amennyiben a kogiknak igaza van, a modern embernek meg kell változtatnia a Földhöz való viszonyát és új módokon kell megpróbálnia a jövőt szemlélni.

A kogik szerint gondolat nélkül semmi sem létezhetne. Ez nagy gond, mert nem csupán kifosztjuk a világot, hanem le is butítjuk, elpusztítva mind a fizikai szerkezetét és a létet megalapozó gondolatot. A kogik abban hisznek, hogy életfeladatuk a világról való gondoskodás és a természetes rend működésének megőrzése, de néhány éve belátták, hogy feladatuk elvégzése lehetetlenné vált a bányászat és az erdőírtás miatt.

 

 

 

A mai időkben a profetikus megkülönböztetés adománya a legnagyobb "hiánycikk".
A próféta az egy olyan személy, aki ismeri a kort amiben él, és tudja mit akar közölni az Úr az emberekkel az adott időszakban. Hogy Isten mit akar közölni az egyházzal, attól függ, hogy az egyház milyen morális és szellemi állapotban leledzik. Vallásos vezetők akik az igét magyarázzák annélkül hogy tisztába lennének a jelenlegi körülményekkel, nem jobbak az írás és törvénytudóknál Jézus idejében, akik a törvényt pontosan magyarázzák, de fogalmuk sem volt róla, hogy mi játszódik le körülöttük, szellemi téren.Állandóan ugyanazt az étket szolgálták fel, anélkül, hogy tudtak volna róla, hogy létezik egy "korhoz viszonyuló" étek is. Az igaz próféták soha nem estek bele ebbe a tévedésbe és erejüket sem vesztegették el e módon. Kivétel nélkül adtak választ az akkori korok körülményeire.
Profetikus prédikátorokra van tehát szükség, nem prédikátorokra, akik prófétálgatnak, hanem akiknek a prófétálás adománya a birtokukban van. ....... Ha a kereszténység megújuláson akar keresztülmenni, akkor ennek egészen más eszközökkel kell megtörténnie, mint amit idáig megszoktunk.
Ha az egyház fel akar épülni azokból a sebekből amiket XX.ik század elején kapott, akkor egy egészen más típusú prédikátornak kell előállnia, mint amit idáig megszoktunk.
Ez egy zsinagóga fedhetetlen életű vezetője bizonyára nem lesz.
Sem egy pap, aki ellátja a dolgát, felveszi érte a fizetését és további kérdéseket nem tesz fel.
Sem egy lelkésztípus, aki ismeri a módját, hogy jól megválasztott szavakkal mindenki számára elfogadhatóvá tegye az evangéliumot. Ezeket a típusokat az emberiség már mind kipróbálta és hathatatlanoknak bizonyultak. Egy egészen más formátumú vezetőnek kell előállnia közülünk.
A régivágású prófétákra kell hasonlítania. Egy olyan ember, aki Isten szavát hallotta a trónról.
És ha jön - és én imádkozok hogy ne egy, hanem sok legyen - PONTOSAN AZ ELLENKEZŐJE LESZ annak, ami az elkényeztetett, önelégült kultúrembernek az ízlésébe esik.
Isten nevében fog ellentmondani, kipellengérezni és protestálni és evvel a keresztények nagy részének a gyűlöletét fogja magára vonni. Egy ilyen ember valószínüleg sovány alkat, rövid a beszédeiben és feszült kapcsolata van a világgal. Fellépésében semmi esetre sem fog hasonlítani a kultúrális ember prototípusára.
Jézust fogja szeretni mindenek felett és kész lesz érte bármikor a halálba menni.
Az embereket is szeretni fogja és kész lesz a megmentésükért az életét is kockára tenni.
Senkitől nem fog félni akinek lehellet van a szájában..
Utoljára, szeretném mégegyszer hangsúlyozni, hogy az egyháznak ismét szüksége van a Szent Szellem adományaira, főleg a próféciára.
(A. W. Tozer,
Wikipedia)

Hogyan tudod megkülönböztetni
az igazi prófétákat a hamisaktól?


Nos ez egy igen nehéz feladatnak látszik, de nem az.
Bibliai standartok után kell nézni.
A bibliában a hamisak mindig sokan voltak.
Ők voltak azok, akik erőszakosan hangoztatták a prófétaságukat és arcul csapdosták az igazit.
Az igazi prófécia az kivezeti az egyházat szorult helyzetéből.
Épít és ritkán int vagy fedd.
Tisztában van azzal, hogy Isten gyermekei Isten Szelleme által vannak vezetve, tehát nem erőszakolja saját látását a másikra.
A hamis próféták bele vannak keveredve egy hatalomharcba.
Százszámra ontják a "próféciákat" de az egyik sem teljesedik be.
A betervezett egyháztörvények módosítása után (2011 nyara)  ki fog törni a harc a lelkekért.
Általában hamis apostolokkal szövetkeznek és elkezdik rabolni a gyülekezeteket.
Olyan összejövetelről is hallottunk, ahol ráijesztettek az emberekre, hogy adják be az összes javaikat. Mert ha nem, Ananiás sorsára jutnak (ApCsel5).
Nos, ezek azok az emberek, akiket a biblia báránybőrbe öltöztetett farkasoknak hív.
Azért jöttek, hogy öljenek, lopjanak és raboljanak.
Ennek ellenére vannak/lesznek igazi próféták és apostolok magyarországon.
És egyből látni fogja rajtuk mindenki, hogy ezek Isten küldöttei.

 

... Így szól az Úr Isten: Jaj azoknak, a kik kötéseket varrogatnak minden kézcsuklóra, és takarókat készítenek akármilyen termetűek fejére, hogy lelkeket vadászszanak! Némely lelkeket elvadásztok népemtől, másokat elevenen megtartotok a magatok hasznára.
19. És megszentségtelenítetek engem népem előtt néhány marok árpáért és falat kenyérért, hogy lelkeket öljetek, melyeknek nem kellene meghalniok, és hogy lelkeket elevenen megtartsatok, melyeknek nem kellene élniök, hazudozván népemnek, a mely hazugságra hallgat.
20. Ezokáért így szól az Úr Isten: Ímé én kötéseitek ellen leszek, a melyekkel ti a lelkeket vadászszátok, mint madarakat; és leszaggatom azokat karjaitokról, s a lelkeket, melyeket ti vadásztok, szabadon bocsátom, mint madarakat.
21. És elszaggatom takaróitokat, és megszabadítom népemet kezetekből, és nem lesznek többé zsákmány a ti kezetekben, s megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
22. Mivelhogy megszomorítjátok az igaznak szívét hazugsággal, holott én őt bántani nem akartam, s megerősítitek a hitetlen kezeit, hogy meg ne térjen gonosz útjáról, hogy őt életben megtartsam.
23. Ezokáért hívságot nem láttok és jövendőt nem jövendölgettek többé, s megszabadítom népemet a ti kezetekből, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
Ezékiel próféta könyve 13. rész

A keresztény üzletember hatalmas kertet vásárolt a város szélén, hogy hasznosítsa azt.


Mindenféle szerszámot beszerzett, majd meghívta a testvéreket, hogy áldják meg a földet, hogy termékeny legyen.A testvérek meg is jelentek, és körbejárták a kertet, hadonászva és imádkozva. Eltelt az év, és jött a tavasz. A kertet csalánok és gazok kezdték benépesíteni.A keresztény csóválta a fejét, mert idáig sem gondozta senki a kertet, mégis csak fű nőtt rajta. De most.... még a zöld fű is eltűnt! A keresztény elhatározta, hogy minden reggel kijön imádkozni a termésért, mert Istennek semmi sem lehetetlen, és hatalmas termést tudna idevarázsolni, szinte pillanatok alatt. Mert meg van írva, hogy "bármit kértek az én nevemben, megadatik néktek".

Eltelt a tavasz, a gaz már mellig ért, gyümölcsnek semmi nyoma. A szomszédos kertek szinte pimasz bujasággal ontották magukból a virágokat és a termést."Uram - kesergett a keresztény -, nem vagyok rá méltó, hogy megáldj. Ezért áldod meg a világiakat, igaz? Minden, ami az ő kezükben van, kivirágzik, minden, amihez nyúlnak, nyereséges lesz. Pedig ez minket illetne, hiszen te vagy a mindenség Ura, és annak adod javaidat, akinek akarod."A szomszéd kert annyira burjánzott, hogy a körte- és almafák ágai roskadozva nyúltak át a keresztény kertjébe. Leszakított egy körtét és rá kellett jönnie, hogy ennél finomabb körtét eddig még nem evett.Elhatározta, hogy negyven napig böjtől és kieszközli az Úrnál, hogy neki is ilyen kertje lehessen. A negyven nap alatt csont sovány lett, és a bordái teljesen kilátszottak.

Beköszöntött az ősz, és a szomszédos kertből a szél hatalmas mennyiségben hordta át a lehullott faleveleket. Felvette az egyiket, és azon tünődött, milyen gyönyörű ez a falevél. A tervezés, a kivitelezés.... Tökéletes.Majd felnézett az égre. Madárcsapatok tucatjai tartottak dél felé. Hirtelen talpra ugrott, de nem találta a kifelé vezető utat, mert a gaz immár két méteressé növekedett.

A hosszú böjttől elgyengült keresztény összeesett, és nem tudott többet megmozdulni. Arra gondolt, hogy jobb lett volna meg sem születni. A távolban harang szólt.Egy lélek hagyta el e világot, és senki sem tudta megmondani e földön, merre ment. Mint a szél, nem tudod, honnan jött és merre tart. Mert Isten útjai kifürkészhetetlenek.És ha te nem teszed meg a fizikai világban azt, amit meg kellene tenned, a te utad az örökkévalóság felé is kifürkészhetetlen lesz.  Máté 25:30

 

KMA 2011
 

1941-ben a svájci Alpok egyik eldugott völgyében ástak ki egy háromszáznegyven centiméter magas csontvázat, amelyet bronzpáncél borított. A leletet további vizsgálatok céljára (és alighanem az árja szuperember-elmélet igazolása végett) Németországba szállították, ahol sajnos a háború viharai során nyoma veszett.

Megmaradtak viszont a fotókkal illusztrált jegyzőkönyvek, így bármennyire szeretnék is egyesek, ezeknek az óriásoknak a létezését sem lehet letagadni. Az anyag ma a berlini történeti múzeum raktárában kallódik, és néhány elszánt kutatón kívül senkit sem érdekel.

Dr. Wood könyvében több mint száz másik óriás csontvázáról tesz említést. Ezek feltárásáról mára csupán írásos beszámolók maradtak fenn, ám a professzorasszony ezeket a beszámolókat hitelesnek fogadja el. Vagyis megdönthetetlen bizonyítékok igazolják a tényt, hogy valaha Európa, Amerika és Afrika területén óriások éltek.

A mitikus lények utáni nyomozás következő állomása a néphagyományok, mesék, legendák elemzése volt. Mint említettük már, óriásokról szóló történetek a világ valamennyi táján léteznek, noha a régészeti leletek tanúsága szerint ezek a lények nem éltek minden kontinensen. Ezért tehát meg kellett találni a legősibb legendákat, amelyek történetét és szereplőit később távoli tájakon élő emberek is átvették és továbbmesélték. Ez rendkívül nehéz feladat volt (gyakorlatilag megoldhatatlan), ezért Dr. Wood néprajzkutatókkal és irodalomtörténészekkel konzultálva végül három mondakört vizsgált meg alaposabban.

Az ősi zsidó hagyományokon alapuló Ószövetség szerint “Isten fiai Ázázel vezetésével leküldettek a földre, hogy a tévelygő emberiség tanítói, őrzői és vezetői legyenek. Az emberi alakot öltött angyalokon azonban úrrá lett a kéjvágy, halandó asszonyokra kezdtek áhítozni, és a velük való szeretkezésekkel bemocskolták magukat. A testi szenvedély egyre inkább a földhöz láncolta őket, így végül már képtelenek voltak levetni fizikai testüket és visszanyerni szellem-alakjukat. Eleinte csak fiatal lányokkal bujálkodtak, később azonban már idős asszonyokkal, férfiakkal és állatokkal egyaránt. Ezekből a bűnös kapcsolatokból ered az óriások, más néven a Nefilim (“Bukottak”) nemzedéke, akik visszaélve félisteni hatalmukkal, szörnyű bűnket követtek el, és végül még az emberevésre is rákaptak. Ekkor határozta el Isten, hogy özönvizet zúdít a világra, és megtisztítja a földet minden mocskától.

Az antik görög mítoszokban szereplő óriások, az egyszemű Küklopszok, az ősi Titánok és a kígyólábú Gigászok is régebbi történetek megújult szereplői. Őseik közt megtaláljuk a sumér Gilgames-eposz Humbaba nevű óriását és a germán mitológia jötunjait, az istenek ősellenségeit, akik a Föld északi és keleti peremének zord, jeges vidékein élnek. Az ő történetük is gyanúsan hasonlít a Bibliában megörökített Bukottakéra.

eredet: http://csiribusz.freeblog.hu/archives/2009/03/27/Oriasok_a_tortenelem_elott/

SZELLEMI FEGYVEREK

Az Efézus 6:10-12-ben Pál apostol világosan bemutatja azt a harcot, melyhez szükségünk van mindannyiunknak fegyverzetre.

"Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az Ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak." (Ef 6:10-12)

A sátán birodalma, királysága az égi szférában van. "Belzebub" = "legyek ura" a démonok fejedelme. Máté 12:26-28 versekben Jézus a gonosz szellem kiűzésével meggyógyított egy démonok által fogva tartott férfit, aki vak és néma volt.


Jézus ezt mondja: "Ha pedig a Sátán Sátánt űzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa (urasága, királysága)? És ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek bíráitok! Ha viszont én Isten Szellemével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa (urasága, királysága).Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és vitt át minket szeretett Fiának országába."(Kol 1:12-13)​

Isten országa a világosság, a Sátáné a sötétség, (égi szféra). Ez a harc napjainkban éri el csúcspontját, ahogy közeledünk a jelen korszak lezárásához. Jób korában Sátán bemehetett a Mennybe, Isten jelenlétébe, és vádolta Jóbot. Sátán képes átváltoztatni magát a "világosság angyalává" (2Kor 11:14), és vádolja Isten népét éjjel-nappal az Atya előtt.


"Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az Ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádolója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük Igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig."(Jelenések 12:10-11)


A Sátán az emberek elméjét köti gúzsba.

"Ezeknek a gondolkodását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása." (2Kor 4:4) Győzelmünk alapja Jézus Krisztus kereszten elszenvedett halála, kiontott vére és feltámadása. Ezzel Krisztus teljes és végérvényes vereséget mért a Sátánra, minden gonosz hatalmasságára és fejedelemségére.


Sátán egyik fegyvere a bűntudat ébresztése, hogy bűnösnek érezzük magunkat.

"Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az Ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádolója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük Igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig."
(Jelenések 12:10-11) Isten befedett minket a Kolossé 2:14-15 szerint: "Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Jézus a kereszthalála által az egész világegyetem előtt bemutatta a teljes sátáni királyságon aratott győzelmét. Értünk győzött! Nem Jézusnak volt erre szüksége. De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. (2Kor 2:14) Krisztusban van a győzelmünk mindenkor és mindenütt!

Máté 28:18-20-ban Jézus kijelenti:
"Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: Nékem adatott minden hatalom Mennyen és Földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."

Jézus a pusztában, amikor a Sátán megkísértette, akkor győzött a saját életében. Miértünk győzött a kereszten. A hívő keresztények feladata, hogy bemutassuk a világnak Krisztus győzelmét. Ehhez Isten ellátott bennünket szellemi fegyverekkel. Ezek kétfélék: védelmi fegyverek és támadó fegyverek.

Védelmi fegyvereink:

"Éppen ezért vegyétek fel az Isten minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok! Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságlelkűséggel, és magatokra öltve a igazság páncélját, felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével! Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát! Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Szellem kardját, amely az Isten beszéde!"(Efezus 6:13-17)


Ez az Ige egyértelműen figyelmeztet bennünket, hogy meg kell védenünk magunkat Isten fegyverei segítségével. Ezen minden keresztény átmegy. Az apostol a képekben a római légionáriusok felszerelését vette kölcsön.

 

1. az igazlelkűség deréköve;
2. az igazság mellvasa;
3. a békesség evangéliuma;
4. a hit pajzsa;
5. az üdvösség sisakja;
6. a Szellem kardja.
Ha ezeket felöltjük, akkor mindenütt védve vagyunk, és a dicséret palástját kell még magunkra ölteni (Ézs. 61:3), hogy megállhassunk a teljes győzelemben.


1. Az igazlelkűség deréköve azt jelenti, hogy félre kell tenni a színlelést, képmutatást, vallásos közhelyeket. Csak azt mondjuk és tegyük, amit komolyan gondolunk.

2. Az igazság mellvasa a szívet védi. "Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet." (Példabeszédek 4:23) Ami a szívedben van, az határozza meg végső soron egész életed folyását. Pál apostol visszatér erre a témára, és az 1Thess 5:8-ban ezt mondja: "Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába..." Tehát nem a cselekedetek, a vallási törvények igazságára, hanem a hitből származó igazságra gondol. "És találtassam Őbenne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján." (Fil 3:9) A sikeres keresztény életben "a szeretet által munkálkodó hit" a fontos. (Gal 5:6) A szeretet soha el nem fogy, és távol tartja szívedet minden támadástól.

3. Felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével! Tanulmányozzátok az Igét, értsétek meg, és értelmesen adjátok tovább az evangélium üzenetét! Ez az evangélium hoz békességet a szívekbe és elmékbe azoknak, akik hisznek, és engedelmeskednek neki.

4. A hit pajzsa esetén egy hosszabb, téglalap alakú pajzsról beszél Pál. A Sátán támad az elménk, a szívünk, a testünk vagy az anyagi javaink területén. Szükségünk van tehát egy pajzsra, amely befedez bennünket, a családunkat, a szolgálatunkat és mindent, amit Isten ránk bízott. Megvalljuk, hogy Jézus vérébe vetett hit által kérjük a védelmet mindezekre.

5. Az üdvösség sisakja a fejünket védi, a fej pedig az elmét jelképezi. A római katonák szorosan egymás melletti sorokban harcoltak, és így védték egymás hátát. Krisztus Testében nem vagyunk egyedül. Közösen küzdünk, és meg kell védenünk egymás hátát.

6. A Szellem kardja az Isten beszéde. "Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait." (Zsid 4:12)
A Jelenések 1:16-ban, amikor János apostol látomást látott a megdicsőült Jézusról, mint a gyülekezet Uráról, látott egy kardot is, amely Jézus szájából jött elő. "Jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki..."

Jézus a pusztában megkísértésekor a Szellem kardját használta a Sátán ellen. (Mt 4:1-11)
Meg van írva...meg van írva...meg van írva ..." Jellemző az is, hogy az Ördög is képes idézni az Írást, csak éppen nem megfelelően. Vigyáznunk kell azokkal az emberekkel, akik nem megfelelően használják az Igét, és meg akarnak kísérteni, hogy helytelenül cselekedjünk. Pál apostol a a görög "rhema" szót használja Isten Igéjére. Ez a "rhema" elsősorban a kimondott és élővé tett Ige, tehát amikor idézed, akkor a Szellem kardjává válik. Nekünk kell megragadni a kardot, és akkor a Szent Szellem megadja nekünk az erőt és a bölcsességet ahhoz, hogy használni tudjuk.Támadó fegyverek: ima, dicséret, igehirdetés, bizonyságtétel

Jézus úgy mutatja be az Egyházát, mint egy támadó állásba helyezkedett szervezetet. A Máté 16:18-ban ezt mondja: "Te Péter vagy, azaz kő; és ezen a kősziklán építem fel Egyházamat, és a Pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta." A Pokol görögül Hadész, a Sátán királyságának nem látható világa. Jézus megígérte, hogy ha engedelmeskedünk Neki, mint főparancsnoknak, akkor képesek leszünk megrohamozni az Ördög magaslatait, betörni kapuin, megszabadítani a foglyait. A kapu a tanács és ítélkezés helye.Isten a kereszt által lefegyverezte a Sátán királyságát. 


Egy város ostromakor a legkézenfekvőbb támadási pont a kapu, hiszen ez a fal leggyengébb része. A kereszten Jézus nem saját magának aratott győzelmet, hanem a mi képviselőnkként nekünk. "De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt." (2Kor 2:14) Jézus azt mondta, hogy a hatalom nékem adatott, ezért menjetek el, és gyakoroljátok ezt a hatalmat a nevemben! (Máté 28:18-20)
Az ima, mint fegyver a leghatékonyabb.

"Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Szellem által!" (Ef 6:18) Az ima esetében nem számít sem idő, sem távolság. Mikor Péter a börtönben volt, a gyülekezet éjjel és nappal kitartóan imádkozott. Isten pedig elküldte angyalát, és kiszabadította Pétert. (ApCsel 12:8-11) Isten tehát természetfölötti beavatkozással válaszolt a gyülekezet imáira. A mi imáinkra van szükség ahhoz is, hogy az angyalok be tudjanak avatkozni a mi javunkra. Az angyalok szolgáló szellemek. Az ima áttör a Sátán királyságán, a magasságokon, és kivívja az angyali beavatkozást.
Adicséretet felfoghatjuk az ima egy fajtájának.

Ezt olvashatjuk 2Mózes 15:10-11-ben "Leheltél leheleteddel, s tenger borítá be őket, elmerültek, mint az ólom a nagy vizekben. Kicsoda olyan, mint Te, szentséggel dicső, félelemmel dicsérendő és csudatévő?" és a Zsoltárok 8:3-ban "A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a Te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd." A dicséret célja, hogy elnémítsa a Sátánt. A dicséret felemelkedik a magasságokig, áttör egészen Isten trónjához, és elhallgattatja Sátán ellenünk szóló vádjait.


A tisztátalan szellemeket békákhoz hasonlítja az Ige. Ezek éjjel csapnak zajt, brekegnek. A mai civilizációnk a propagandát használja. Hamis ideológiákat, gonosz vezetőket reklámoznak.


Ez ellen Isten népe dicséreteket mond, énekel az Istennek. "Szájuk Istent magasztalja, kezükben kétélű kard van. Bosszút állnak a népeken, megfenyítik a nemzeteket. Láncra verik királyaikat, vasbilincsbe előkelőkeiket. Így hajtják végre rajtuk az ítéletet, amely meg van írva. Dicső dolog lesz ez az Úr minden hívének. Dicsérjétek az Urat!" (Zsoltárok 149:6-9)


Az 1Kor 6:2-3-ban Pál azt mondja a keresztényeknek: "Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világ felett fognak ítélkezni? És ha ti ítélkeztek a világ felett, arra talán méltatlanok vagytok, hogy jelentéktelen ügyekben ítélkezzetek? Vagy nem tudjátok, hogy angyalok fölött ítélkezünk majd?" Hatalmat kaptunk tehát, hogy Isten Igéje által végrehajtsuk Isten ítéletét angyalokon, fejedelmeken, királyokon, népeken és nemzeteken. Ez óriási erőt és hatalmat jelent!

Az igehirdetés, mint fegyver:

Pál apostol megbízza Timóteust, hogy hirdesse az Igét. "Kérve kérlek, az Isten és a Krisztus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az Ő eljövetelére és országára kérlek: hirdesd az Igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak." (2Tim 4:1-4)


Isten Igéje hatékony. "...így lesz az én Igém is, mely számból kijön: nem tér vissza üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem." (Ézs 55:11) "Nem olyan-e az én Igém, mint a tűz - így szól az Úr - vagy mint a sziklazúzó pöröly?" (Jer 23:29) "Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait." (Zsid 4:12)
A prédikált Ige mellett Isten bizonyságot tesz csodákkal, jelekkel. Pál prédikációja nyomán Efezusban az egész város felett uralkodó okkult hatalom megtört. (ApCsel 19:17-19)

Abizonyságtétel azt jelenti, hogy tanúskodni, tanúnak lenni.A bizonyságtétel saját személyes tapasztalatunk elbeszélése pl. Isten gyógyításáról. "Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Szellem, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a Föld végső határáig." (ApCsel 1:8)
A mi bizonyságtételünk természetfölötti erővel történik. Jézus ezért küldte el a Szent Szellemet Pünkösd napján. A "tanúim lesztek" azt jelenti, hogy a teljes életünk tanúskodik Jézus és az evangélium igazsága mellett. Menjenek, beszéljenek emberekkel, hadd higgyenek ők is, és hadd töltekezzenek fel Szent Szellemmel, és utána ők is elmondják az evangéliumot másoknak. Jézus utolsó szavai voltak ezek itt a Földön. A Biblia azt jelzi, hogy ugyanez a fegyver fogja végül megdönteni Sátán királyságát is a magasságban.

Ezt láthatjuk a Jelenések 12:7-11-ben egy prófétikus látásban. Ezek a versek az angyalok és az emberek között zajló összecsapásról szólnak, amely a történelem záróakkordjaként kiterjed mind a Mennyre, mind a Földre.
"Ezután háború támadt a Mennyben: Mihály és angyalai harcra keltek a Sárkánnyal, és a Sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudott felülkerekedni, és azért többé nem volt maradása a Mennyben. És levettetett a hatalmas Sárkány, az ősi kígyó, akit Ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a Földre, és vele együtt az angyalai is levettettek.

 Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a Mennyben: "Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az Ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük Igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig."
A hívők bizonyságtétele Isten Igéje és Jézus vére köré összpontosul. Amikor hirdetjük, mit mond Isten Igéje arról, amit Jézus vére szerzett számunkra, akkor ezzel legyőzzük a Sátánt. Amikor gyakoroljuk az Úrvacsora vételt, akkor erről azt írja Pál apostól az 1Kor 11:26- ban "Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdetitek, amíg eljön." Tudjuk, hogy a pohár az Úr vérét jelképezi, tehát, ha Úrvacsorát veszünk, azzal folyamatosan bizonyságot teszünk, hirdetjük Jézus Krisztus halálát és feltámadását. Tudnunk kell, hogy mit mond Isten Igéje Jézus véréről. Öt fontos tényt tár fel előttünk.

Az Efezus 1:7-ben találjuk: "Őbenne van - az Ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából,..."

1. Megváltás; 2. Bűnbocsánat; 3. Megtisztítás; "Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan Ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől." (1Jn 1:7) Jézus vére által folyamatosan szellemi tisztításban lehet részünk.

4. Megigazulás;"Ha tehát már most megigazított minket az Ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól." (Róm 5:9) A megigazulás azt jelenti, mintha soha nem vétkeztem volna.

5. Megszentelődés;"Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet tulajdon vére által, a kapun kívül szenvedett." (Zsid 13:12) A megszentelődés azt jelenti, hogy szentté tesz, azaz elválaszt Isten számára. Ezek az ellátások akkor lépnek be az életünkbe, ha ezeket megvalljuk.


"Jézus vére által megigazultam, meg vagyok váltva a Sátán kezéből. Jézus vére által minden bűnöm megbocsáttatott. Jézus vére megtisztít engem minden bűntől. Jézus vére által megigazultam, úgy mintha soha nem vétkeztem volna. Jézus vére megszentelt engem, elválasztott Isten számára. Nem vagyok többé a Sátán területén."

Aszemélyes megvallás által legyőzzük a Sátánt. "Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük Igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig." Ahhoz, hogy eredményesen vívjuk meg a szellemi harcot, folyamatosan támadnunk kell azokkal a fegyverekkel, amelyeket Isten biztosított számunkra.Jézus Krisztus, Isten Báránya
"az uraknak Ura, és királyoknak Királya."

(Jelenések 17:14)