foto1
Világvége Magazin (VVM)
foto1
Nemzetközi hírek
foto1
Magyarországgal kapcsolatos témák
foto1
Társadalmi problémák és megoldások
foto1
Pártatlan, független szerkesztőség
Napjainkban lejátszódó események. A végső időkkel foglalkozó cikkek, videók, találgatások, feltételezések, tények és jelenségek. Valós hírek a nagyvilágból. A te magazinod és hírportálod! A látogatók által beküldött anyagokat is leközöljük, ha azt fontosnak, valósnak vagy érdekesnek ítéljük meg. Eva777.com

Társadalom
Óvd meg a gyeremekeidet a nyilvánosságtól

Óvd meg a gyeremekeidet a nyilvánosságtól

Jelenleg sok celeb tett nyilatkozatot a témával kapcsolatban.
Marge (Batta-Zsuzsanna) ilyen szavakkal [ ... ]

Tovább...
Társadalom
A legfontosabb kérdés az emberi életről

Földi-Kovács Andrea megdönti az abortuszpártiak érveit

 

A műsorvezető rámutat, hogy a magzatgyilkosság melletti legerősebb érvek [ ... ]

Tovább...
Társadalom
Ismét együtt a nemzet! A Puskás Aréna megnyitója.

Ismét együtt a nemzet!
A Puskás Aréna megnyitója. Így szólt a "Nélküled" a nemzet stadionjában.
Csodálatos volt!
Ismét együtt [ ... ]

Tovább...
Társadalom
Kenyeret és cirkuszt

Kenyeret és cirkuszt
A római polgárok a cirkuszi játékokon kenyeret kaptak ingyen. Így elkerülhető volt a zavargás.  Jelenleg arra megy ki [ ... ]

Tovább...
Társadalom
A férfi jogai az abortuszkérdésben

A férfi jogai az abortuszkérdésben


Van egy nő és egy férfi, akik párkapcsolatban vannak egymással. Minden tulajdonukat megosszák egymással. [ ... ]

Tovább...
További cikkek

Keresztény polók

Jézus a pokolban (videóval)
Az írást egy látogató körleveléből ollóztuk. Ha mindent meg akarsz tudni a seolról és a pokolról, jó helyre jöttél.

Jézus a pokolban (Tehom, első rész) from kma on Vimeo.

 


A FÖLD FELÉPÍTÉSE

Ma egy olyan kép él az emberekben a Földről, amely teljesen ellentétben áll a Biblia kijelentésével. A legáltalánosabban elterjedt nézet szerint a Föld (és a többi bolygó) a Napból robbant ki egykor (Big Bang). A forró magma felszíne a hideg világűrben megszilárdult, de a belseje még mindig forró. Ezen a forró láván úsznak, mozognak a kőzetlemezek. Ennek az elméletnek a bizonyítására a vulkánok láváját és a mélyfúrások eredményeit hozzák fel.

De Isten Igéje mást mond a Földről. A Földet Isten teremtette, és belseje nem (csak) lávából áll. A Jób könyvében szerepel egy rész, ahol maga Isten mondja el, hogy hogyan teremtette a Földet.

Jób 38,1.4 11: Majd felelt az Úr Jóbnak a forgószélből, és mondta:...Hol voltál, amikor a Földet alapítottam? Mondd meg, ha tudsz valami okosat! Ki határozta meg mértékeit, tudod-e? Avagy ki húzta el felette a mérőzsinórt? Mire bocsátották le oszloplábait, vagy ki tette le szegletkövét; Mikor együtt örvendeztek a hajnalcsillagok, és az Isten minden fiai vigadoztak? És ki zárta el ajtókkal a tengert, amikor kitört, az anyaméhből kijött; Mikor ruházatává a felhőt tettem, takarójául pedig a sűrű homályt?
Amikor megszabtam határait, zárat és ajtókat vetettem elé; És azt mondtam: eddig jöjj és ne tovább, ez itt ellene áll habjaid kevélységének!

A Föld tehát egy alapkövön szegletkövön, sarokkövön nyugszik, ami a Föld középpontjában van. Ezt Isten alapította, tette le és egyetlen egy van belőle. Erre oszloplábakat (GI} -eden = alap, talapzat, oszlop) bocsátott le. Vannak a Bibliában más szavak is, melyeket ezekre az oszlopokra használ az Ige (vagy melyek hasonló funkciókat látnak el, mint az oszloplábak):
1./ IFYK (moszad)= alap, fundamentum
Ezekről úgy ír az Ige, mint nagyon masszív dolgokról, melyeket csak maga Isten tud megremegtetni:
Ésa. 24,18: És lesz, hogy aki fut a rettegésnek szavától (a rettenetes hírtől) verembe esik, és aki kijön a veremből, megfogatik a tőrben, mert az egek csatornái megnyílnak és megremegnek a Föld alapjai (oszlopai).
Mik. 6,2: Halljátok meg ti hegyek az Úr peres dolgát, és ti, Földnek örök alapjai! (...és ti változatlanok, ti Földnek alapjai). Tehát nagyon stabilak.
2. Sám. 22,16: És meglátszottak a tenger ágyai, s a világ alapjai a felszínre kerültek (feltakartattak), az Úrnak feddésétől, orra leheletének fúvásától. Isten haragjától és a jelenlétét körülvevő fényességtől láthatóvá váltak ezek az oszlopok és a tenger legalja.
Jer. 31,37: Ezt mondja az Úr: Ha megmérhetitek az egeket ott fent, és ha itt lent kifürkészhetitek a Föld fundamentumait, akkor én is megutálom Izraelnek minden magvát, mindazokért, amiket cselekedtek, azt mondja az Úr! Ezeket az oszlopokat lehetetlen kikutatni, csak Isten Igéjéből meríthetünk információkat róluk.
2./ IYKD (amud)= oszlop
Zsolt. 75,4: A Föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait.
Jób 9,6: Aki (Isten) kirengeti helyéből a Földet, úgy, hogy oszlopai megrepedeznek (megreszketnek).
3./ GY"K (makhon)= talapzat
Zsolt. 104,5: Talapzataira állította a Földet, hogy meg ne inogjon mindörökké.
4./ NY<K (mácuk)= oszlop
1.Sámuel 2,7: Az Úré a föld oszlopai és rájuk helyezte a világot (a földkerekséget).

Az öt héber szó tehát úgy tűnik, ugyanazokra a dolgokra vonatkozik: a Föld oszlopaira, oszloplábaira, melyek a Föld szegletkövén állnak, és melyek a kőzetlemezeket tartják. Az alapkő teremtésekor az angyalok, a mennyei teremtmények ujjongtak az örömtől, és el voltak ragadtatva a gyönyörűségtől. Jézus is ott volt ekkor, ahogy azt a Péld. 8,30-ban írja az Ige:

Kedvenc (növendék v. művész, építőmester) voltam nála (v. az Ő oldalán) és napról napra az Ő nagy gyönyörűsége voltam, játszva Őelőtte minden időben.

A hajnalcsillagok, az angyalok annak örültek, hogy Jézus, a kedvenc, az építőmester az Atya oldalán megteremtette a Földet. Miután az oszloplábakat leeresztette, az anyaméhből előtört a tenger, kijöttek a vizek. Valószínűleg ekkor teremtette Isten a vizeket. Mindez az 1. Mózes 1,1 előtt történt.
A Jób 38,16 leírja, mik vannak még a Föld belsejében: Eljutottál-e a tenger forrásaiig, bejártad-e a mélység legalját?

A tenger forrásai és a mélység legalja nem ugyanazok. A tenger forrásai a mélység (tehom) és a tengerek között vannak, a tengerek alján. Ezeken a forrásokon keresztül kapnak vizet a tengerek a tehomból. Ha alulról, a mélységből nézzük ezeket a forrásokat, akkor a mélység forrásai, mert ezeken jön fel a mélység vize. Ha felülről, a tengerek felől nézzük őket, akkor pedig a tenger forrásai, mert ezeken át kapják a vizüket a tengerek. A tengerek forrásai és a mélység forrásai ugyanazok.
A mélység feneke pedig a tehom (mélység) legalja, valahol a Föld szegletkövénél. Ez tehát egy lefelé menő kép. Ezután van szó a halál és vakhomály kapuiról. Ezek az alvilág (Seol) kapui: Megnyíltak-e neked a halál kapui, a halál árnyékának kapuit láttad-e?
A lefelé menő kép következő állomása a halál kapui. Ezek a mélység legaljánál vannak.


Egy a Jób 38,1-17-tel párhuzamos rész a Bibliában a Péld. 8,22-30:

Az Úr az Ő utai előtt (az Ő utai kezdeteként) szerzett engem, az Ő munkái előtt régen.
Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a Föld őskezdete előttől.
Még mikor semmi mélységek nem voltak születtem, még mikor semmi források vízzel teltek nem voltak.
Mielőtt a hegyek leültettek volna, a halmok előtt születtem.
Mikor még nem csinálta a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét.

Mikor készítette az egeket ott voltam, mikor felvetette a mélységek színén a kerekséget.
Mikor megerősítette a felhőket ott fent, mikor erősekké lettek a mélységek forrásai.
Mikor határt szabott a tengernek, hogy a vizek át ne hágják az Ő parancsolatát, mikor megalapította e Föld alapjait,
Mellette voltam minden nap, és gyönyörűsége voltam minden nap játszva Őelőtte minden időben.

Itt is szerepelnek a Föld belsejében található dolgok: tehom, vízzel telt források, Föld oszlopai. A 27. vsz. leírja, hogy a tehom (mélység) felszínén egy kerekséget csinált Isten. Ezek a Föld kőzetlemezei, melyek lezárják a mélységet: Jób 38,30: a mélységek teteje lezárul. Ezek a kőzetlemezek alapokon, oszlopokon nyugszanak tehát, hogy meg ne inogjon a Föld soha örökké. De mi van a kőzetlemezek és az alapkő, szegletkő között? A Biblia megadja a válasz: víz, a mélység vizei.
Zsolt.136,6: ''Aki kiterjesztette a földet a vizek fölé, mert örökkévaló a kegyelme.'' A föld itt a kőzetlemezeket jelenti. A kőzetlemezeket Isten a vizekre teremtette, tehát alattuk a nagy vizek vannak.
Zsolt.24,1-2: '' Az Úré a Föld,s annak teljessége, a Föld kereksége és annak minden népe, mert Ő alapította azt a tengereken és a folyamokon megerősítette.'' Szintén erről szól. A Föld belsejében tehát rengeteg a víz. Ezt a bibliai igazságot támasztják alá a mostani mélyfúrási eredmények: több helyen mélyfúrásoknál nagyon nagy forróvíz tárolókat találtak a föld alatt, amiből azt a következtetést vonták le, hogy a Föld belsejében sokkal több a víz, mint ahogy ezt eddig képzelték.
2.Péter 3,5:'' Mert kész akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és Föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára...'' Ezért van olyan sok víz.

Ahogy lefelé megyünk a Föld belsejébe, a hőmérséklet olyan gyorsan növekszik, hogy a kőzetlemezek megolvadnak. Ez a magma.

Az oszlopok más anyagból vannak, ezek izzanak, de nem olvadnak meg. De hogy lehet ilyen forróságban víz? A Jób 38,30 azt írja eredetiben, hogy ''mint a kő, úgy összesűrűsödnek a vizek'' a mélységben. Azaz ezek a vizek nagyon nagy nyomás alatt vannak, ami megakadályozza azt, hogy gőzzé váljanak. Minél nagyobb a nyomás, annál magasabb a víz forráspontja.
Azt, hogy a mélység vizei milyen mélyek, nem tudjuk. A Biblia azt írja, hogy a Föld szegletkövéig tart a mélység, tehát a nagy vizek. Azt azonban nem tudjuk, hogy mekkora a Föld szegletköve, lehet, hogy csak 1000 km átmérőjű, de lehet, hogy 5000. Minél kisebb a szegletkő, annál mélyebbek a mélység vizei. Ezenkívül az oszloplábak/fundamentumok vastagságáról sincs információnk: ezek is lehetnek akár többszáz km vastagok is. Ami a Biblia alapján biztos: a Föld belsejében nagyon sok víz van.


ALAPFOGALMAK

TEHOM (JYUZ): 1./ Mélység
2./ Örvény
Az Eberfelder Bibel lábjegyzete szerint a tehom egy zúgó, mély víztömeg, amely a Föld belsejében van.
Ez.26,19: ''Mert azt mondja az Úr Isten: mikor én téged elpusztult várossá teszlek, mint amely városokat nem laknak, mikor a mélység (tehom) árját felhozom rád, akkor...''
Ez.31,15: ''Így szól az Úr Isten: azon a napon, amelyen a Seolba aláment, gyászoltattam, elzártam miatta a mélység (tehom) vizeit, és megtartóztattam folyóikat, úgy, hogy a sok víz elzáratott, és meggyászoltattam őt a Libanonnal, és a mező minden fája elepedt (kiszáradt) miatta.''
Ebből az Igéből az is kiderül, hogy a folyók a tehom vizéből erednek. Ha Isten elzárja a tehom vizeit, akkor a folyók kiszáradnak, és szárazság lesz, a mező minden fája kiszárad.
A Gen. 49,25-ben is éppen ezért áldotta meg úgy Jákob Józsefet, hogy: a Mindenható ''áldjon meg az ég áldásaival onnan felülről, a mélység áldásaival, mely alant terül el, az emlők és az anyaméh áldásaival.'' Jákob tudta, hogy ''az Ő (Isten) tudománya által fakadnak ki a tehomból a vizek'' (Péld.3,20), és azt is tudta, hogy ez egy fontos áldás: ''Mert az Úr, a te Istened jó földre visz be téged, folyóknak, forrásoknak és a tehom vizeinek földjére, melyek a völgyekben és a hegyekben fakadnak'' (Deut.8,7).
A tehomnak tehát vannak kisebb-nagyobb forrásai, melyeken keresztül, a tehom vizei kijönnek a Föld felszínére. A tehom forrásai tehát nem a tehom alján vannak, nem a tehomot táplálják - hiszen az maga ''a nagy víztároló'' -, hanem a tehom tetején. Ezeket a forrásokat nyitotta meg nagyon Isten az özönvízkor:

Gen.7,11: ''Noé életének hatszázadik esztendejében, a második hónapban, e hónap tizenhetedik napján, felfakadtak ezen a napon a nagy mélység minden forrásai, és az ég csatornái megnyíltak.''
Gen. 8,2-3: ''És bezárultak a mélység forrásai és az ég csatornái, és megszűnt az eső az égből. És elmentek a vizek a földről...''.

A tehomban tehát víz van mint ahogy ezt a tehom szó másik jelentése is mutatja: örvény, örvénylő víz. A tehomot tehát nem egy csendes víztárolónak kell elképzelnünk, hanem - ahogy az óceánokban - a tehomban, a föld alatt is morajlik, örvénylik a víz.
A tehom nem egyenlő a tengerekkel. A tehom a tengerek, óceánok alatt van, közöttük van egy kőzetlemez. A tehom és a tengerek csak a forrásoknál (a mélység forrása itt = a tenger forrása) vannak érintkezésben. A tengereket, óceánokat is a tehom látja el vízzel.
Zsolt. 135,6: Mind megteszi az Úr, amit akar, az egekben és a földön, a tengerekben és minden mélységekben.
Ez itt tehát egy mélyülő kép. Ég, föld, tenger, tehom.
Az LXX a héber tehom szót abüsszosznak fordítja, így használja az ÚSZ is.
SEOL (LY}V): pokol, halottak birodalma, a szellemek átmeneti tárolóhelye az ítéletig. Gesenius héber-arám ÓSZ-i kéziszótárában így határozza meg a Seolt: ''egy csak Izraelben használt szó a halottak birodalmára, melynek etimológiája ismeretlen.'' A szó az ÓSZ-ben 63-szor fordul elő. Mit ír róla az Ige?

1./ Nagyon mélyen, a Föld belsejében van. A Biblia ezt egyértelműen kijelenti, a Seolról szóló Igék kb. 1/3-a megjelöli ezt is.

Péld. 15,24: Az életnek útja felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzon a Seoltól, ami lefelé van.
Ésa. 14,9: Lent a Seol megindul te miattad megérkezésedkor, miattad felriasztja árnyait, a föld minden hatalmasait, felkölti trónjaikról a népek minden királyait.
Num. 16,30: Ha pedig az Úr valami új dolgot tesz, és a föld megnyitja száját és elnyeli őket és mindazt, ami az övék, és elevenen szállnak le a pokolba, akkor...
Ezekből a példákból egyértelmű, hogy hol terül el a Seol. Tehát nem egy földön kívüli helyen, hanem a Föld belsejében.

2./ A Seolnak vannak kapui.
Egy nagy, többezer szintes barlangrendszernek kell elképzelni, nem olyan, mint egy földi ország, hanem van szélessége, hosszúsága és magassága is. Több milliárd ember van ott, és még mindig rengeteg a hely: Mint a sír és a Seol meg nem elégednek, úgy az embernek szemei meg nem elégednek. (Péld. 27,20) ...Tátja a száját, mint a Seol, és olyan ő, mint a halál: telhetetlen és magához ragad minden népet és magához csatol minden nemzetet (Hab. 2,5).

Állandó ''nagyüzem'' van ott, a 2. világháborúban pl. naponta átlagosan 40.000 ember halt meg, sokan jutottak ekkor a Seolba. Ezt a nagy forgalmat nem lehet egy bejáraton lebonyolítani, több kapuja van, valószínűleg jelentős távolságokra egymástól.
Jézus azt mondta, hogy az egyházon a pokol kapui sem vesznek diadalmat (Mt.16,18). Mivel a városok kapuiban is a város vezetői, előkelői szoktak ülni, valószínű, hogy Jézus itt a Seol kapuiban ülő gonosz szellemekről beszélt. Ezek szerint a Seol gonosz erői alulról, a Seol kapuiból támadják az egyházat - de soha nem tudják legyőzni.

Azt, hogy a Seol kapuiban gonosz szellemek vannak, az is alátámasztja, hogy maga a Seol szó is két valóságot jelent:
a./ Seol, pokol, mint földrajzi hely
b./ Seol, pokol, mint gonosz angyal:
Jel. 6,8: ''És láttam és íme egy sárga ló, és aki rajta ült, annak neve halál, és a pokol követte azt, és adatott azoknak hatalom a Föld negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal (talán valami járvány) és a Föld vadállatai által.''
Jel. 20,13-14: ''...a halál és a pokol is kiadták a halottakat, akik náluk voltak...A pokol pedig és a halál vettettek a tűz tavába.
Ez a második halál, a tűz tava.''
Ezek és még más Igék mutatják, hogy a Seol (pokol) és a halál, személyek. Seol gonosz angyal felelős a Seol, földrajzi helyért. A gonosz angyal nevéről nevezték el a földrajzi helyet.
Ők Sátán megbízottjai, szolgái. Ez a két fő gonosz angyal, más gonosz szellemekkel együtt, ott ül a Seol kapuiban, és néha támadják az egyházat. A Seol és a Halál között szoros együttműködés van. Viszonyuk: úgy tűnik nem alárendeltségi, inkább mellérendeltségi viszonyban állnak egymással.
Zsolt 55,16: A halál vegye őket körül, elevenen szálljanak a Seolba, mert gonoszság van lakásukban, keblükben.
Jel. 6,8 ...aki rajta ült, annak neve halál, és a pokol követte azt...
Ezek az Igék megmutatják, hogy hogyan megy le valaki a Seolba: először jön Halál, körülveszi a bűnös embert, majd miután elvette a szellemét, Seol átveszi azt és leviszi a Seolba. (Halál és Seol közötti együttműködést mutatják még a következő igék is: Zsolt. 89,49; 116,3; Ésa. 38,18; Hós. 13,14.)

3./ Az ÓSZ-ben mind az igaz, mind a gonosz emberek haláluk után oda jutottak.
Gen. 37,35 Felkeltek pedig minden fiai, és minden leányai, hogy vigasztalják őt, de nem akart vigasztalódni, hanem mondta: Sírva megyek fiamhoz a Seolba. És siratta őt az atyja (Jákob).
Gen. 44,29: Ha ezt is elviszitek szemeim elől, és veszedelem találja érni, akkor az én (Jákob) ősz fejemet keserűségtől borítva bocsátjátok alá a Seolba.
Num. 16,33: És alászálltak azok (Kóré, Dátán és Abirám) és mind az ami az övék, elevenen a Seolra, és befedezte őket a föld...
Jákob, pedig igaz ember volt, Kóré és társai pedig gonosz emberek. Ennek az a magyarázata, hogy az ÓSZ idején az igazak sem mehettek fel a mennybe, Isten jelenlétébe.
Ezért az alvilágban, a Seolban kaptak egy helyet, ez azonban nem a szenvedés helye volt. Ezt az ÚSZ Ábrahám kebelének hívja. Jézus mondott egy példázatot, amely a Seolnak erről az elkülönített helyéről szól:
Lk. 16,19-31: Volt pedig egy gazdag ember és minden nap bíborba és finom bisszuszba öltözött és minden nap dúsan és vigadozva élt. És volt egy Lázár nevű koldus, aki az ő kapujában feküdt, fekélyekkel tele.
És kívánt megelégedni a morzsalékokkal, amelyek a gazdag asztaláról hullottak, de az ebek is eljöttek és nyalták az ő sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus és vitetett az angyalok által az Ábrahám kebelébe.
Meghalt pedig a gazdag is és eltemették.
És a pokolban, ahol kínokban volt, felemelve szemeit látta Ábrahámot távol és Lázárt az ő kebelében, és kiáltott és mondta: Atyám Ábrahám könyörülj rajtam és küld el Lázárt, hogy ő az ujja hegyét vízbe mártsa és az én nyelvemet hűsítse, mert gyötrődöm ebben a lángban. Mondta pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat teljesen elvetted az életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait, most pedig ő vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel.
Ráadásul mi közöttünk és ti közöttetek egy nagy közbevetés (szakadék) van, úgy hogy azok akik innét hozzátok át akarnak menni, nem tudnak, sem azok akik onnét hozzánk akarnak átjönni. Mondta pedig az: Kérlek azért atyám, hogy küld el őt az én atyám házába, mert van öt testvérem, hogy komoly bizonyságot tegyen nekik (sürgetően figyelmeztesse őket), hogy ők is a gyötrelemnek e helyére ne jussanak. De Ábrahám mondta neki: Van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. De ő mondta: Nem, atyám Ábrahám, hanem ha valaki a halottak közül megy hozzájuk, megtérnek!
Ő pedig mondta neki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.
Ábrahám kebele és a Seol bűntető-részlegei között tehát egy nagy szakadék van. Mindhárom szereplője a történetnek megismerte egymást, tehát nem személytelen árnyak vannak a Seolban, hanem az emberek szellemei felismerhetőek. A gonoszok szellemei a Seolban szenvednek, égnek, míg az igazak szellemei Ábrahám kebelében nem. A gazdag ember látta, hogy Lázár jól érzi magát, és azt kérte, hogy csak az ujja hegyét hadd mártsa a vízbe, és azzal hűsítse meg a nyelvét. De még ez sem adatik meg egy Seolban levő elkárhozott embernek.
A földi eseményekre emlékeznek a Seol lakói is, ezért mondta Ábrahám a gazdag embernek: Fiam, emlékezzél meg...

4./ A Seolnak vannak mélységei:
Péld. 9,18: És nem tudja, hogy ott az árnyak vannak, a Seol mélységeiben vannak az ő meghívottjai.

5./ A Seol a vizek alatt van, azaz a mélység vizei alatt, a tehom alatt. (Úgy néz ki, hogy a Seol a Föld alapkövén helyezkedik el):
Jób 26,5: Az árnyak megreszketnek a vizek alatt és lakóik alatt.
A Seol tehát a vizek, és az abban lakó élőlények alatt van. Ebből a három Igéből az látszik, hogy a vizek alatt közvetlenül az Ábrahám kebele van. Azért kérte a gazdag ember Ábrahámot, hogy Lázárnak engedje meg, hogy belemártsa az újját a vízbe, mert ott voltak a vizek is Lázár közelében. Egy másik kifejezés: "felemelve (a gazdag) az ő szemeit", szintén azt mutatja, hogy az Ábrahám kebele van a Seol tetején, ui. a gazdag ember úgy látta meg Ábrahámot, hogy felnézett. Lefelé menve a Seol mélységei következnek, ahol a gazdag ember is szenvedett.

6./ Minden halott a Seol (gonosz angyal) kezében van:
Zsolt. 89,49: Melyik férfi él és nem lát halált, és szabadítja ki lelkét a Seol hatalmából?
Zsolt. 49,16:De Isten megszabadítja (megváltja) lelkemet a Seol hatalmából (kezéből), mert felemel (elvesz onnan) engem.
Jób 7,9: A felhő eltűnik és elmegy, úgy, aki leszáll a Seolba nem száll fel többé.
Ezek az Igék azt mutatják, hogy a Seol hatalmában tartja a nála levő embereket, senki sem tud onnét magától, saját akaratból feljönni. A Sátán, a Halál és a Seol uralkodtak a földön levő embereken is. De Isten megváltoztatta a helyzetet:
Hós.13,14: A Seol hatalmából megváltom, a Haláltól megszabadítom őket! Hol van a te veszedelmed, ó Halál?! Hol van a te romlásod, ó Seol?!
Jel.1,18: Nálam (Jézusnál) vannak a Seol és a Halál kulcsai.
Jézus Krisztus a feltámadása által legyőzte a Sátánt, a Halált és a Seolt, megváltotta és megszabadította tőlük az embereket, és átvette ott is a hatalmat. De az ÓSZ idején még más volt a helyzet.

7./ Istenről nem gondolkodnak a Seolban, nem dicsérik őt:
Zsolt. 6,6: Mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban ki dicsőít téged?
Ésa.38,18: Mert nem a Seol dicsőít téged, és nem a halál magasztal téged, akik a sírverembe szállnak nem várnak a Te hűségedre.
8./ A Seolban minden tevékenység megszűnik, semmit nem csinálnak az ott lévők (a gyötrődésen kívül) csak fekszenek:
Préd.9,12: Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedd, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy.
Ez. 32,21: Szólni fognak felőle a vitézek hatalmasai a Seol közepéből, együtt az ő segítőikkel: Alászálltak és itt fekszenek a körülmetéletlenek, a karddal megölöttek!
9./ A Seol az Úr előtt van, nem elrejtett előle, Isten tudja, hogy mik történnek ott:
Péld.15,11: Seol és Abaddon az Úr előtt vannak, mennyivel inkább az emberek szíve.
Jób 26,6: A Seol meztelen előtte, és nincs takarója az Abaddonnak.
10./ Egyes emberek szövetséget is kötöttek (vagy kötnek) Seol és Halál gonosz szellemekkel (talán a Seol és a Halál gonosz angyalok által használt emberekkel, szervezetekkel) Istennel szemben, így akarván védelmet szerezni Isten ítéleteivel szemben:
Ésa.28,15.18: Mert ezt mondjátok: szövetséget kötöttünk a Halállal és egy szerződést a Seollal: ha az ostorozó áradat jön, nem ér el minket, mert a hazugságot tettük meg oltalmunknak, és a rosszaságban rejtőztünk el. ... És eltöröltetik a Halállal kötött szövetségetek és a Seollal kötött szerződésetek meg nem áll, az ostorozó áradat ha eljön, eltapos titeket...
11./ Egész városok, sőt nemzetek vannak a Seolban, minden nemzetnek megvan a maga része:
Mt.11,23: Te is Kapernaum, aki az egekig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni...
Zsolt. 9,18: Seolba jutnak a gonoszok, minden nép, amely elfeledkezett Istenről.
Ez.32,22-23: Ott van Assúr és egész sokasága, körülötte sírjai, mindnyájan megölöttek, kik fegyver által hulltak el. Akik sírjai a sírgödör (Seol) hátuljában vannak, és sokasága az ő sírja körül van, mindnyájan megölöttek, fegyver által elestek, akik félelmére voltak az élők földjének.
12./ A Seolnak vannak kötelei és tőrei melyekkel az ott levőket megkötözi:

2.Sám.22,6: A Seol kötelei vettek körül és a halál tőrei estek rám.
13./ A Seolban sötét van:
Jób17,12: Ha reménykedem is, a Seol már az én házam, a sötétségben vetettem meg az ágyamat.
Jób10,21-22: Mielőtt oda megyek, ahonnét nem térhetek vissza, a sötétségnek és a halál árnyékának földjére, az éjféli homály földjére, amely olyan, mint a halál árnyékának sűrű sötétsége, ahol nincs rend és a világosság olyan, mint a sötétség.

14./ A Seolban nagy a forróság, minden izzik ott:
Lk.16,24:...gyötrettetem e lángban (a gazdag ember Lázár történetéből).

Én. 8,6:..kemény, mint a Seol a buzgó szerelem, lángjai tűznek lángjai...

15./ A Seolban az embereknek nem a teste van, hanem a szelleme, árnya (JW}AB - refaim = árnyak):
Ésa.14,9: Lent a Seol megindul temiattad megérkezésedkor, miattad felriasztja árnyait, a Föld minden hatalmasait, felkölti trónjaikról a népek minden királyait.
Ebből az Igéből az is kiderül, hogy nemcsak az emlékezetüket tartják meg az ott levők, hanem valamilyen formában a rangjukat is. Tehát akik a földön királyok voltak, azoknak a Seolban is van trónszékük.
Az árnyak nem csinálnak semmit, hiszen felriasztani csak így lehet valakit.
Ésa.26,19: Megelevenednek (életre kelnek) halottaid, és holttesteim felkelnek, ébredjetek fel és ünnepeljetek, akik a porban fekszetek! Mert harmatod a fények harmatja és visszaadja (kidobja) a föld az árnyakat!
Ez lesz az (első) feltámadás, Jézus visszajövetelekor.
Zsolt.88,11: Avagy a halottakkal teszel-e csodát? Felkelnek-e az árnyak, hogy dicsérjenek téged? Szela.
Péld.2,18: Mert a halálhoz süllyed le az ő háza, és az ő utai az árnyakhoz.
Péld.21,16: Az az ember, aki letér az értelem útjáról, az árnyak gyülekezetében fog nyugodni.
16./ A Seolban levők tudnak beszélgetni egymással. Ezt tette pl. a gazdag ember Ábrahámmal a Lk.16-ban is. Az Ez.32,21-ben a hősök hatalmasai szóltak a Seolba alászállt Egyiptomról. Az Ésa.14-ben pedig az a gúnydal van leírva, amit a Seol lakói mondanak akkor, amikor leér hozzájuk a Sátán.
17./ A Seolnak különböző részei, kamarái, cellái vannak. (Ezekben vannak a különböző nemzetek: Ez.32,17-32).

Péld.7,27: Az ő háza - Seolba vivő utak, melyek levisznek a halál kamráihoz.
Az itt használt héber szó a BIU (heder), amely sírkamrát, éléskamrát, belső szobát, hálókamrát jelent. A szó itt többesszámban áll.
Jób 17,15: A Seol reteszeihez száll le, velem együtt nyugszik majd a porban.
Az Ige itt a IP (bad) szót használja, melynek jelentése: rész, magában, külön, elkülönítve, elkülönítés, egyedül, csak. Szintén többesszámban van.
16./ A Seol egy csendes hely (de nem a nyugalom helye, hiszen nagy zűrzavar van ott -Jób10,22-):
Zsolt.115,17: Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, akik alászállanak a csendességbe.
A Seol szó ÚSZ-i megfelelője a hádész, így használja a LXX is.

SAHAT (ZUV)
Ennek a szónak több jelentése is van: 1. Tőr-verem, vadállatok megfogására; 2. posványt stb.-t tartalmazó gödör, verem; 3. sír, alvilág, Seol. Itt most csak legutolsó jelentésének előfordulási helyeit nézzük meg:
Ésa.38,17: Íme áldásul volt nekem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulás gödréből...
Ez itt egy messiási prófécia Ezékias király szájából. Jézus szavait adta a szájába a Szent Szellem. Tehát Jézus lelkét az Atya szeretettel kihúzta a Seolból, a pusztulás gödréből. A sahat szó szerepel itt, mely egyértelműen a Seolra vonatkozik. Ezek alapján a Seol egy piszkos, mocskos hely.
Ez.28,8: A sahatba szállítanak le, és meghalsz a megölöttek halálával a tengerek szívében.
A tengerek (a világ-tehom) szívében, középpontjában van ez a sahat, tehát a Seol.

BÓR (BYP) a következő szó. Ennek is több jelentése van:
1. kút, ciszterna: Gen.37,20: Most hát gyertek és öljük meg őt (Józsefet) és vessük őt a kutak egyikébe, és mondjuk azt, hogy fenevad ette meg őt és meglátjuk, mi lesz az ő álmaiból.

2. gödör: Zsolt.7,16: (a gonosz) gödröt (bór) ás és mélyre vájja azt, de beleesik a verembe (sahat), amit csinált.
3. Seol: Zsolt.28,1: Hozzád kiáltok, Uram, én szirtem! Ne fordulj el szótlanul tőlem, hogy ne legyek, ha néma maradnál a sírba (bór) szálltakhoz hasonló.
Zsolt.88,6: A legmélyebb gödörbe vetettél be engem, sötétségbe, mélységbe. Ez egy messiási zsoltár, Jézus érezte így magát a Seolban.
A Seol legmélyebb bór-jába, gödrébe, kútjába került (ZYWZRZ BYP - bór tahtijjót = legmélyebb gödör).
5. tömlöc, börtön: Gen.40,15: Mert lopva hoztak el engem (Józsefet) a héberek földjéről és itt sem tettem semmit, hogy a tömlöcbe vessenek.
Zsolt. 142,8: Vezesd ki a tömlöcből lelkemet, hogy dicsérjem nevedet!
Ésa.24,21-22:
És lesz azon a napon, megbünteti az Úr a magasság seregét a magasságban és a föld királyait a földön. És összegyűjtve összegyűjtetnek gödörbe, mint a foglyok, és bezáratnak tömlöcbe, és sok napok után meglátogattatnak. (És gödörbe zárják őket, ahogyan a foglyokat bezárják, és börtönbe zárják őket, de sok nap múlva gondolnak rájuk).
Miután előbb leírja a Jelenések könyvéből ismert ítéleteket, melyek a Földre jönnek, azt írja a Biblia, hogy a Sátán és a magasság szellemei (a területi szellemek) a bór-ba fognak kerülni.
Ez itt szintén a Seolt jelenti, a mélység tömlöcét. Ott lesznek az 1000 év alatt megkötözve, majd "sok nap után meglátogattatnak", azaz rövid időre még elengedik őket (lásd a Messiás korszaka utáni végső lázadást).

Ez a szó is jelenti tehát a Seolt, a mélység börtönét, gödrét. József, Jézus Krisztus egyik legnagyobb ÓSZ-i előképe szintén tömlöcben volt (Gen.40,15), ahogy Jézus is (Zsolt.88,7). Mindkét Igében a bór szó szerepel. Több helyen még a bór a Seol szinonimája:

Ez.26,20: Akkor ledöntelek (leszállítalak) azokhoz, akik a gödörbe szálltak, az őskor (hajdan) népéhez, és lakatlak a Föld legalsóbb helyein, múltból való romok között, azokkal, akik a gödörbe szálltak, hogy többé senki ne lakjon benned (Tiruszban).
Ott laknak a régi korok emberei, és ott vannak a régi korok romjai is. Nemsokkal ezután Ezékielhez ismét szólt az Úr, hogy prófétáljon Egyiptom ellen, hogy Egyiptom sokaságának el kell pusztulnia. Ennek kapcsán Isten elmondta Ezékielnek, hogy hogyan néz ki a Seol, ahová Egyiptom seregeinek is menniük kell:

Ez.32,17-32: És lett a tizenhetedik esztendőben, a hónap tizenötödikén, lett az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! Sírj Egyiptom sokaságán és szállítsd le őt, meg hatalmas nemzetek lányait a mélységek országába (a Föld legalsó helyeire), azokhoz, akik gödörbe szálltak! Kinél voltál kedvesebb? Szállj alá és légy a körülmetéletlenekhez fektetve!
A karddal megölöttek közé essenek le!
A fegyver átadatott, húzzátok le őt és minden sokaságát! Szólni fognak felőle a vitézek minden hatalmasai a Seol közepéből, segítőikkel együtt: leszálltak, itt fekszenek a körülmetéletlenek, a karddal megölöttek!
Ott van Assúr és egész sokasága (csapata), körülötte sírjai, mindannyian megölöttek, kard által elhullottak. Sírjai a gödör hátuljában vannak, és sokasága az ő sírja körül van. Mindannyian megölöttek, kard által elestek, akik félelmet okoztak az élők földjén.
Ott van Elám, és egész sokasága sírja körül, mindnyájan megölöttek, akik kard által estek el, akik leszálltak körülmetéletlenül a mélységek országába (a Föld legalsó részeibe), akik félelmet okoztak az élők földjén, és viselik gyalázatukat azok mellett, akik a gödörbe szálltak.
A megölöttek között vetettek neki ágyat egész sokaságával, körülötte vannak sírjai, mindnyájan megölöttek, akik kard által estek el, mert félelmet okoztak az élők földjének, és viselik gyalázatukat azok között, akik a gödörbe szálltak, a megölöttek közé fektették őket!
Ott van Mések-Tubál, és egész sokasága, körülötte vannak sírjai, mindnyájan körülmetéletlenek, kard által megölöttek, mert félelmet okoztak az élők földjének.
És nem a körülmetéletlenek hőseivel fekszenek együtt, akik hadi fegyvereikkel szálltak le a Seolba, és akik kardjait a fejük alá tették, mert vétkeik csontjaikra kerültek, mert félelmet okoztak a vitézeknek az élők földjén.
Te is (Egyiptom) a körülmetéletlenek közt fogsz megrontatni és a kard által megölötteknél fogsz feküdni. Ott van Edom, királyaival és minden fejedelmével, akik erejükben (erejük teljességében, bátorságukban) fektettek a kard által megölöttekhez, a körülmetéletlenekkel fekszenek, és azokkal, akik a gödörbe szálltak. Ott vannak észak uralkodói mindnyájan, minden szidoni akik leszálltak a megölöttekhez, és a -hatalmuk (bátorságuk) miatt tőlük levő félelem ellenére- szégyenné lettek, és fekszenek körülmetéletlenül a kard által megölöttek mellett és viselik gyalázatukat azokkal, akik a gödörbe szálltak.
Ezeket látni fogja a fáraó és megvigasztalódik minden sokasága felől, kard által ölettek meg a fáraó és minden serege, ezt mondja az Úr Isten. Mert félelmére adtam őt az élők földjének, ezért ott vetnek ágyat neki a körülmetéletlenek között, a fegyverrel megölettek mellett, a fáraónak és minden sokaságának, ezt mondja az Úr Isten.
Ez a rész tehát egy "körutazás"a Seolban. Isten bemutatta, hogy akkor milyen nemzetek feküdtek ott. Ma már más nemzetek is vannak a Seolban. Először Assurt mutatta be, akinek egész serege ott van a Seolban. Középen fekszik a király, körülötte pedig seregének fekvőhelyei, sírjai vannak. Az élők földjén (így hívják a földet, az élő embereket, mert a Seolból nézve itt mindenki és, azaz élők földje) mindenki félt tőlük, most pedig a gödör hátuljában (BYP WZ"BW - jarköté bór) vannak. Ide fog kerülni a Sátán is 1000 évre:

Ésa.14,13-15: Te pedig azt mondtad szívedben: az égbe megyek fel, Isten csillagain felül emelem trónomat és ott ülök a gyülekezet hegyén messze északon. Felmegyek a felhők fölé, hasonló leszek a Magasságoshoz! De a Seolba szállítanak le, a gödör hátuljába!
Az Ésa.14,15-ben is a jarköté bór szerepel, ugyanaz a hely, ahol az Assúrok vannak. Ott fogják neki ezt az Ésa.14-ben leírt gúnydalt mondani.
Megjegyzés: A Jel 20-ban az szerepel, hogy a Sátánt, a régi kígyót az abüsszoszba zárják 1000 évre. Az Ésa 14,13-15 alapján tehát itt (Jel20) - és valószínűleg a Jel 9,1-ben is, ahol ráadásul az abüsszosz kútjáról van szó - az abüsszosz a pokol/Seol szinonímája.
A Seol kútja lehet az Abaddon, lásd lejjebb.
A Seolban van még egész Elám is, az a perzsa provincia, melynek Szuza volt a fővárosa. Szintén a király helye körül fekszik a többi elámita. Majd Mések-Tubál, Edóm és észak királyai és fejedelmei következnek, mind azok akiknek nagy hatalmuk volt a földön.
Ezzel Isten azt mutatta meg Egyiptomnak, hogy hiába van nagy ereje, Ő már más nagy erejű népeket is leszállított a Seolba. Más népek is voltak már akkor is ott, de csak a legerősebbeket mutatja itt be az Ige.

ABADDON (GYIP}):
Egy következő szó, amit az Ige a földalatti dolgok bemutatására használ, az az Abaddon. A héber alapige, melyből ez a szó származik az ávad (IP}), melynek jelentése: tönkretenni, elpusztítani, lerombolni.
A Biblia úgy beszél az Abaddonról, mint egy olyan helyről, ami különbözik a Seoltól, de ami mégis nagyon szoros összefüggésben van vele. Az Abaddon a Haláltól is különbözik, de szinte minden esetben vagy a Seollal, vagy a Halállal fordul elő a Bibliában:
Péld.15,11: Seol és Abaddon az Úr előtt vannak, mennyivel inkább az ember fiainak szíve!
Péld.27,20: Ahogy Seol és Abaddon meg nem elégszenek, úgy az ember szemei sem elégszenek meg.
Jób26,6: A Seol mezítelen előtte és nincs takarója az Abaddonnak (sem).
Jób28,22: Abaddon és Halál mondják: csak hírét hallottuk füleinkkel (a bölcsességnek) .
A Seol és az Abaddon tehát nem szinonímák, két különböző hely ill. személy. Konkrét földrajzi helyként beszél róluk az Ige. A Jób 28,22 azt is bemutatja, hogy -ahogyan a Halál-, az Abaddon is személy (is), hiszen van füle, amivel hallott a bölcsességről, és van szája, amivel ezt el is tudta mondani. Azt, hogy Abaddon személy is, a Jel.9,1-11 is mutatja:
Jel.9,1-11: És az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égről a földre és adatott annak a mélység kútjának a kulcsa.
Megnyitotta azért a mélységnek kútját, és füst jött fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje, és meghomályosodott (elsötétedett) a nap és a levegőég a kút füstje miatt.
A füstből pedig sáskák jöttek elő a földre és adatott azoknak hatalom, amint hatalmuk van a föld skorpióinak.

És megmondatott nekik, hogy a föld füvét ne bántsák, se semmi zölde(lő)t, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek nincsen a homlokukon Isten pecsétje.
És adatott azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínoztassanak öt hónapig, és azoknak kínzása olyan, mint a skorpiók kínzása, amikor azok megmarják az embert. Ezért az emberek keresni fogják azokban a napokban a halált, de nem találják meg azt, és meg akarnak halni, de a halál elfut előlük. A sáskák formája pedig hasonló volt a harcra felkészített lovakhoz, fejükön mint koronák -aranyhoz hasonló anyagból- voltak, és arcuk olyan volt, mint az emberek arca.
És olyan hajuk volt, mint az asszonyok haja, és fogaik olyanok voltak, mint az oroszlánoknak, és olyan páncéljaik (mellvértjeik) voltak, mint a vas páncélok, és szárnyaik zúgása olyan volt, mint a sok-lovas harci kocsik zúgása, amikor a harcba száguldanak. És skorpióhoz hasonló farkuk volt és fullánkjuk, és a farkukban volt a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek öt hónapig. Királyukul pedig a mélység angyala volt fölöttük, annak neve héberül Abaddon, görögül Apollion (azaz Vesztő, Pusztító).
Egy csillag esik tehát le a földre, ami (amellett, hogy egy angyal) lehet egy meteorit, vagy valami más természeti katasztrófa, ami akkora füstöt fog előidézni a Föld belsejéből, hogy félhomály lesz a földön (vagy egy részén).
Ezzel a füsttel együtt kétszáz-millió (Jel.9,16) ilyen gonosz szellem fog előjönni, akik kínozni fogják az el nem pecsételt embereket öt hónapig. Ezek fölött a szellemek fölött vezetőül, királyul egy Abaddon nevű fő-szellem lesz, aki -a Seol földrajzi hely, Seol gonosz angyal mintájára- a föld alatti Abaddon helynek is a vezetője. Egy megállapodás lesz Halál és Abaddon között: akiket Abaddon szolgái gyötörnek, azokért nem megy el a Halál, az Igéből úgy tűnik, hogy még az öngyilkosság sem fog nekik sikerülni.
Az Igéből nagyjából ennyi derül ki Abaddonról. Más információt csak óvatos becsléssel következtethetünk ezekből ki:
A Bibliában a föld alatti fő erősségek a Seol és a Halál, így Abaddonnak is "főnöke" a Seol. Mivel "személyi szinten" ez így van, logikusnak látszik azt feltételezni, hogy "földrajzi hely-szinten" is így van, annál is inkább, mert amikor mint földrajzi helyekről beszél róluk az Ige, akkor is mindig együtt fordulnak elő, mégpedig úgy, hogy először a Seol van említve. Az Abaddon tehát a Seol egyik része, részlege lehet.
Hogy az Abaddonnak, mint földrajzi helynek mi a feladata, nincs egyértelműen kijelenve a Bibliában. (Mivel Abaddon ennek a kétszáz-millió gonosz szellemnek a királya, lehet, hogy a Föld belsejében is ez van, tehát az Abaddon e gonosz szellemek megőrzési helye lenne. De ez csak feltételezés.)

TARTAROSZ :
Egy másik szó a Tartarosz. Ez csak egyetlen helyen fordul elő a Bibliában, ott is csak igeként (tartaroó), jelentése: a tartaroszba taszítani:
2.Péter2,4: ...nem kedvezett Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván (tartatoó) a sötétség láncaira adta őket, hogy fenntartassanak az ítéletre.

A bűnbe esett angyalok tehát a mélységben vannak, meg vannak kötözve nagyon erős kötelekkel, és csak az ítéletük napján lesznek feloldozva. Erről szól a Júdás 6. is:
És azokat az angyalokat is, akik nem tartották meg a fejedelemségüket, hanem elhagyták lakhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta.
Ez tehát egy olyan hely, ahonnét nem jöhet fel egy gonosz szellem sem. (Ezek gonosz angyalok valószínűleg azok, akik lejöttek paráználkodni az emberek lányaival a Gen.6.-ban. Az özönvíz alkalmával ítélhette meg őket - pl. a kentaurokat - Isten. Ezt támasztja alá a 2.Péter 2,4 szövegkörnyezete is).
A Tartarosz (ha létezik külön ilyen) pontos helye az Ige alapján ismeretlen, csak annyit tudunk, hogy a mélységben van. (A görög mitológia alapján a Seol egyik része.)


GYEHENNA
A tűz tava, az eljövendő ítélet végső helyszíne. Már most is megvan:
Ésa 30,33: (ez a rész eddig a nagy öldklés napjáról és körülményeiről, tehát e világkorszaknak a legutolsó momentumairól szól, majd így folytatódik): mert készen van a szörnyű tűzhely régen, készen áll az már a királynak is (talán az antikrisztus), mélyen és szélesen csinálta azt, máglyájában van tűz és fa bőven, az Úr fuvallata gyújtja meg azt, mint kénköves patak.
De még nem tölti be a funkcióját, amire teremtette Isten, még üres. A Sátánnak és angyalainak készült:
Mt.25,41: Akkor szól majd a balkeze felől állóknak is: távozzatok tőlen ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készítetett.
A Sátán 1000 évig meg lesz kötözve, majd egy rövid időre ismét szabadon fogja bocsátani Isten. Sátán egy hatalmas háborút fog ekkor vezetni Jeruzsálem, az ott levő Jézus Krisztus és szentjei ellen, de Istentől tűz fog lejönni az égből és megemészti ezt a hatalmas sereget.

Ezután a Sátánt is a gyehennába, a tűz tavába fogják dobni, így az Antikrisztus és a hamis próféta után (aki már hamarabb oda kerültek a bűnös emberekkel együtt - nemzetek ítélete) ő lesz a gyehenna következő lakója örökre. Őt nemsokkal ezután a Seol és a Halál követik, majd azok az emberek, akik nincsenek beírva az élet könyvébe. Ezzel fog zárulni a mostani Föld történelme.
A Seol és a gyehenna tehát nem ugyanaz. A Seol csak egy ideiglenes tartózkodási helye a halottak szellemeinek (refaim), míg Isten saját testükben fel nem támasztja őket az 1000 éves birodalom végén, az utolsó ítéletre. Ezután a bűnös emberek a gyehennába fognak kerülni, már a feltámasztott testükben. Fontos különbség, hogy a Seollal ellentétben a gyehennában a bűnös emberek a testükben lesznek:
Mt.5,29:Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, mint hogy egész tested a gyehennára vettessék.
Mt.10,28: És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a testet, mind a lelket elvesztheti a gyehennában.
Nem ugyanaz a Seol és a gyehenna, hiszen az utolsó ítélet előtt maga a Seol gonosz angyal is a gyehennába fog vettetni. A Seol földrajzi hely ekkor elveszti funkcióját, az egész Földdel együtt megszűnik létezni, egy új Föld fog előállni. A gyehenna viszont nem fog megszűnni, sőt ekkor kezd csak el igazán működni, amikor a Seolból oda kerülnek a bűnös emberek - testben.
Mert mint az új egek és az új föld, a melyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképen megáll a ti magvatok és nevetek; És kimenvén, látni fogják azoknak holttesteit, a kik ellenem vétkeztek, mert az ő férgük meg nem hal és tüzök el nem aluszik, és minden test előtt borzadásul lesznek.  Ézs 66,22+24

Utószó: Ezek a rettenetes dolgok a gonosz erők számára lettek létrehozva, mert ők nem képesek a megtérésre, hiszen ismerték Isten dicsőségét és hatalmát, mégis azt hitték, hogy ők lehetnek az istenek. Az embereknek viszont megadatott a kiút ebből (de csak ha az életükben választanak).
 


A neten talált cikkek a témával kapcsolatban:

Mit keresett Jézus a Pokolban, ha onnan nem szabadulhatott ki senki?
Péter levelében van erre utalás: Jézusnak be kellett jelentenie, hogy megtörtént a megváltás, és lesz föltámadás. Ha nem ment volna be a Pokolnak abba a rendszerébe – mert nemcsak az igazak helyére, hanem a gonoszok helyére is lement –, akkor a Pokol továbbra is fennhatósága alatt tartotta volna az elkötözött gonosz emberek szellemeit. Mivel Jézus Krisztus lement erre a helyre is, megtörte a Pokol hatalmát, és így a gonosz emberek is föl fognak támadni, de nem az üdvösségre, hanem az örök kárhozatra. Abban a pillanatban, amikor Jézus Krisztus kiadja a parancsot a föltámadásra, ezeknek a hatalmas szellemi lényeknek, a Halálnak és a Pokolnak megszűnik a hatalma még a gonosz emberek szellemei fölött is. Jézus Krisztus megalapozta az egyetemes föltámadást, de ez nem egyetemes üdvösséget jelent. Nem szabad a kettőt összekeverni!  (HGY)
 

Hozzászólások   

0 #2 ÉVA777 2020-08-13 10:28
Hát igen, az szép lenne.
A KMA-nak még nincsenek meg az eszközei ennek a ábrázolásához.
Idézet
0 #1 Pista Bá 2019-11-19 06:40
Jó lenne látni a következő részt.
Idézet

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Politika

Politika
A

A "népességcsökkenés" teória az egy félrevezetés.
Miért? Mert elképzelhetetlen lenne, hogy van olyan emberi csoportosulás, akiknek az lenne a fő célkitűtésük, hogy "megmentsenek" egy földrészt a kihalástól. Mert idáig pont azt hangoztatták (valószínűleg ugyanez az emberi csoportosulás), hogy túl sokan vagyunk a földbolygón, sőt bizonyos országokban születésszabályozást vezettek be. Aztán, amikor a politikai vagy gazdasági érdekük azt kívánta, hogy emberek millióit tegyenek földönfutóvá, egyből átestek a ló másik felére, és már csak a kihalásról [ ... ]

Tovább...
Politika
Oszd meg és uralkodj

"Oszd meg és uralkodj" (dīvide et īmpera) a régi görög, római és francia uralkodók közkedvelt módszere volt arra, hogyan kell egy ellenséget legyengíteni, majd uralkodni rajta. Amíg csak egy király volt a hatalmon, addig nehéz volt azt megosztani (de nem lehetetlen), mert a királyság általában egy állandó politikát folytatott generációkon keresztül. Tehát jönnie kellett egy "forradalomnak", ami megszünteti az egyeduralkodókat, és ez el is jött hozzánk a francia megvilágosodás képében, ami ma a demokrácia fogalmában teljesedett ki. Itt már minimum kétfelé [ ... ]

Tovább...
Politika
A betelepítési kvóta az valóságos, sőt....

Az Európai Parlament alelnöke, Pelczné Gáll Ildikó elmondta az igazságot a betelepítési kvótáról. A jelenlegi baloldal félre kommunikálja ezt a fontos dolgot valami okból kifolyólag. Pedig Ildikó szerint felső határ nélküli betelepítés van az EU agendán. Az Európai Parlament alelnöke felhívta a figyelmet, hogy szó nincs arról, hogy Brüsszel visszatáncolna a kötelező betelepítési kvótától. A politikus emlékeztetett: ez a javaslat úgy született, hogy „elfelejtették” a tagállamok vezetőit megkérdezni. Az Európai Bizottság készített egy javaslatot [ ... ]

Tovább...
Politika
Világvége prófécia - ami valósággá lett!

Egy 90 éves keresztény nő, aki Norvégiában, Valdres-ben lakott, 1968-ban kapott egy látást Istentől. Akkoriban az evangélista szolgálatban álló Emmanuel Minos-nak voltak pont azon a helyen alkalmai. Ő ott találkozott ezzel a hölggyel, aki elmondta neki mindazt, amit látott. Minos le is írta, de annyira hihetetlennek tartotta akkoriban mindezt, hogy elrakta a próféciát a fiókjába.
Most, mintegy 30 évvel később már látja, hogy itt az ideje megosztani ezt az üzenetet másokkal is. Ez a valdres-i testvérnő nagyon figyelem teljes, megbízható és hiteles keresztény volt, [ ... ]

Tovább...
Politika
Hol vannak a honatyák?

Megdöbbenve hallottuk a hírt, hogy több ellenzéki párt a migránsok kötelező betelepítése mellett kardoskodik, igaz, az egyik közben visszalépett az eszeveszett ötlettől. A másik párt pedig azt hangoztatja, hogy ez egy eszköz arra, hogy keresztbe tegyenek a jelenlegi kormánynak. Tehát már nem is a migránsok megsegítése a fontos (pedig ez nagyon fontos lenne, mert sok közöttük az áldozat), se nem az EU-val való együttműködés, hanem akár az ördöggel is szövetkezve, de megbuktatni a kormányt. Az előző kormányt különben ugyanígy meg akarták buktatni, és az [ ... ]

Tovább...
További cikkek
Világvége Magazin
Bejrút 2020 Aug. 4 katasztrófa

Már csak pillanatok vannak hátra
Meg vagy elégedve saját luxuséleteddel és nem veszed észre hogy közeleg valami.
Eltűnik minden, ami biztonság.
Már [ ... ]

Tovább...
Világvége Magazin
A világ egyik istennője ismét tobzódik

A világ egyik istennője ismét tobzódik
A világ egyik istennője (Lady Gaga) ismét tobzódik a fergetegben, a nézők visonganak a gyönyörűségtől. Te [ ... ]

Tovább...
Világvége Magazin
Nem tervezett (2019)

Nem tervezett
A "Nem tervezett" című film Abby Johnson azonos című önéletrajzi könyvének adaptációja és a legfontosabb filmek egyike, [ ... ]

Tovább...
Világvége Magazin
Prófécia Magyarországról

Prófécia Magyarországról

A Vatikán szigorúan őrzött iratainak nyilvánosságra hozatala megrendítené a magyarság valós őstörténetét, [ ... ]

Tovább...
Világvége Magazin
Liberális kereszténység.

Liberális kereszténység

Ha jól megnézzük a nyugati társadalmakat, egy megosztott társadalmat látunk. A megosztottságnak pedig két fő ágazata [ ... ]

Tovább...
További VVM cikkek

Életvédő Mozgalom

Keresztény polók