foto1
Világvége Magazin (VVM)
foto1
Nemzetközi hírek
foto1
Magyarországgal kapcsolatos témák
foto1
Társadalmi problémák és megoldások
foto1
Pártatlan, független szerkesztőség
Napjainkban lejátszódó események. A végső időkkel foglalkozó cikkek, videók, találgatások, feltételezések, tények és jelenségek. Valós hírek a nagyvilágból. A te magazinod és hírportálod! A látogatók által beküldött anyagokat is leközöljük, ha azt fontosnak, valósnak vagy érdekesnek ítéljük meg. Eva777.com
Amikor egy házat építesz, akkor a házad értékét az fogja meghatározni, hogy mire építed, hol építed és hogy miből építed. A szellemi háborúnál is az alapokkal kell elsősorban tisztában lenni. Ki ellen van tusakodásunk, milyen területen tesszük ezt (célcsoport), és milyen (mennyei) fegyvereket vetünk be céljaink eléréséhez. Jézust a szabadítónak is hívják, mert valójában a megváltás az a megszabadítás attól a démoni befolyásoltságtól, aminek Éva nyi- totta ki az első kapuját a jó és gonosz tudásának fájánál (1 Móz 2:17). Tehát a keresztnél Isten lefegyverezte az embereket félrevezető erőket, mindet Jézus lába alá vetette, és Jézus nevét felemelte minden név fölé (Ef 1:21). Utána pedig ránk ruházott minden hatalmat (*Lk 10:19), a trónjára ültette az egyházat és többek lettünk mint győztesek (Róm. 8:37). Tehát az abszolút alapok ezek: egy olyan ellenséggel állunk szemben, akik le lettek fegyverezve (Kol 2,15), a nevük nem jelent már semmit és az egész hadsereg az örök kárhozatra lett ítélve (Jel 20:14). Hogy miért tudnak még ma is győzedelmeskedni? Mert az embereket tudják használni (mint fegyvert) céljaik eléréséhez. Hitetéssel, hazugsággal, hitetlenséggel, félelemkeltéssel, csábítással, kényszerítéssel, okoskodással, félrevezetéssel, a test alantas kíván- ságainak felkorbácsolásával... és van még ebből sok (Gal 5,17-21). Elsősorban nem is ő ellenük kell harcolnunk, hiszen már le lettek győzve a keresztnél. A felsoroltakat kell megváltoztatni (Róm 8:13, Kol 3:5). A hitetést és hazugságot igazságra, a hitetlenséget hitre (az Úrban), a félelmet bátorságra, a csábítást igaz látásra, a kényszerítést szabad akaratra, az okoskodást a Szentlélek vezetésére, a félrevezetést az igaz útra és a test kívánságainak betöltését a belső, szellemi emberünk fel- támasztására és megerősítésére (megtérés, tanítvánnyá válás, tanúskodás)... mert senki nem mehet be a Mennyek Országába újjászületés (megszabadulás a démoni befolyásoltság alól) nélkül (Ján 3:5). *Adok nektek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat nektek. Lk 10:19

Facebook cikk:
https://www.facebook.com/aftmmagazin/photos/a.113365984486181/139126435243469/