foto1
Világvége Magazin (VVM)
foto1
Nemzetközi hírek
foto1
Magyarországgal kapcsolatos témák
foto1
Társadalmi problémák és megoldások
foto1
Pártatlan, független szerkesztőség
Napjainkban lejátszódó események. A végső időkkel foglalkozó cikkek, videók, találgatások, feltételezések, tények és jelenségek. Valós hírek a nagyvilágból. A te magazinod és hírportálod! A látogatók által beküldött anyagokat is leközöljük, ha azt fontosnak, valósnak vagy érdekesnek ítéljük meg. Eva777.com

MÁTKA VAGY TESTVÉREK?Sokan azt hiszik, hogy ők, egyenként, mind Jézus mátkái.

Pedig az egyén, aki újjá van születve Krisztusban, az nem más, mint Jézus testvére. Mert nincsenek mátkák (többes számban). Mátka az egy van. Eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet (egyes számban) állítsalak a Krisztus elé. 2Kor 11:2 Ha mennybe megyünk, Jézus nem fog külön házasságot kötni a Tóth Julcsival, a Bíró Icával és a Szentkirályi Jucival. Bármilyen csábító is lenne első pillantásra. Mert mátka az csak egy van, aki nem más, mint Isten Egyházának teljessége, és úgy fel lesz ékesítve, mint a Szent Város, az Új Jeruzsálem (Jel 21:2). Viszont testvérből sok van. Mindenki Jézus testvére, aki elfogadta a megváltást. Jézus az elsőszülött, aki elsőnek támadt fel a halálból. A keresztre-feszítésnél nyíltan ki is mondja: Kitárta tanítványai felé karját, és így szólt: „Ezek az én testvéreim"! Aki teljesíti Atyám akaratát, az nekem mind testvérem... Mt 12:49-50

És hogy valami nagyon, de nagyon gyönyörű végkifejletet adjunk a témának: Mint királynő fog a menyasszony Jézus melett ülni a trónon: ...együtt ültetett (bennünket, mint menyasszonyt) a mennyekben, Krisztus Jézusban. Ef. 2:6

Összegezve: te mint személy, Jézus testvére vagy. Az egyházban viszont egy része az egésznek - egy élő kő a sok közül (1Pt 2:5).

https://www.facebook.com/keresztenygrafika