foto1
Világvége Magazin (VVM)
foto1
Nemzetközi hírek
foto1
Magyarországgal kapcsolatos témák
foto1
Társadalmi problémák és megoldások
foto1
Pártatlan, független szerkesztőség
Napjainkban lejátszódó események. A végső időkkel foglalkozó cikkek, videók, találgatások, feltételezések, tények és jelenségek. Valós hírek a nagyvilágból. A te magazinod és hírportálod! A látogatók által beküldött anyagokat is leközöljük, ha azt fontosnak, valósnak vagy érdekesnek ítéljük meg. Eva777.com

DAVID WILKERSON: FIGYELMEZTESD AMERIKÁT!

Amerikaiak, figyelem!
Hatalmas válság közelít felétek, bűnözési hullámokkal, zavargásokkal és éhezéssel!
A Mindenható Isten elrendelte ítéletét Amerika felett! Amerika hamarosan térdre hull egy olyan válság által, ami sokkal rosszabb lesz, mint bármi, amit valaha is láttam. Ellentétben a legutóbbi 1929-es válsággal, Amerika most megtelik féktelen erőszakkal, zavargásokkal és utcai garázdálkodásokkal. A katonai közigazgatás fogja átvenni a vezetést az elkövetkező években, de a városok és kerületek kiesnek majd az ellenőrzés és a hatósági védelem alól, mert a  sürgősségi szolgálatok teljesen túlterheltté válnak!Nem adnánk ki ezt a figyelmeztetést sok ima és a Mindenható Isten jóváhagyása nélkül.
Ahogy Isten figyelmeztette akkoriban Noét, hogy építsen egy bárkát az elkövetkező ítélet miatt, most is Isten mondja meg népének, mit kell tenni. Azokat, akik ezt elmulasztják, nagy meglepetések érik.
Amikor beköszönt az általános éhezés, fosztogatások és zavargások kezdődnek, már túl késő lesz, hogy számoljunk ezzel a figyelmeztetéssel!
A féktelen kapzsiság, erkölcstelenség, egyneműek közötti kapcsolat, pornográfia, gyermekek bántalmazása és 50 millió magzat meggyilkolása miatt sújtja Amerikát Isten ítélete. Mert Amerika nem különb az Ábrahám és Lót korabeli Szodománál és Gomorránál.
2007-ben Isten már figyelmeztetett engem, hogy nagyon nehéz idők jönnek Amerikára, és szükség lesz arra, hogy Isten népe élelmiszereket raktározzon el a túléléshez.
Abban az időben fogtam bele én is az élelmiszerek tárolásába, csirkéket neveltem és a veteményeskertet hoztam létre.
Aztán 2008 szeptemberében szólt az Úr, hogy most egy nagyon súlyos válság jön.Elkezdtem tanítani a Máté 24. és a Jelenések 6. fejezete szerint, amely éhínségekről, betegségekről, erőszakról szól, amely szerint pestis fogja ellepni a Földet.
Amikor az Úr közölte velem, hogy a négy lovas az Apokalipszisből (Jelenések 6:2-8) már a kilovaglás előkészületeivel foglalatoskodik, kirázott a hideg.
A hétéves nagy nyomorúság időszaka még nem kezdődött el, de a négy lovas az Antikrisztus megjelenése előtt fog kilovagolni.
Az Antikrisztus úgy bukkan fel, mint Adolf Hitler az 1930-as években. Békét és jólétet fog Európára és a világra hozni, mint ahogy Hitler is tette kezdetben, de hamarosan visszaél a hatalmával, és megköveteli majd, hogy istenként imádják.
Az Antikrisztus erőszakkal terjeszti ki világuralmi törekvéseit. Bűnözéssel és gyilkosságokkal építi birodalmát, de nem fog megjelenni addig, amíg a fent említett négy lovas el nem végzi a munkáját.
"És láttam: íme, egy fehér ló, a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön."

Az Egyesült Államok és más nagy nemzetek túlságosan megtörtek lesznek, elgyengíti őket a gazdasági összeomlás, és a zavargásokat a rendőrség nem fogja tudni kezelni többé. Így háborúskodások törnek ki mindenütt.
Nemzetek fognak küzdeni a Föld alapvető erőforrásaiért, mint az élelmiszer és az olaj. Izrael hamarosan megtámadja az ellenségeit, ami globális üzemanyag-hiányhoz vezet, és az olaj ára az egekbe szökik majd!
"És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek; és nagy kard adatott neki. "
Miben különbözik a második lovas az elsőtől? Az első világszerte háborúkat okozott a nemzetek között. Ez megfelel Jézus jövendölésének, miszerint "nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen."
De a második lovas hatására széles körben terjed az erőszak és pánik az országokon belül, és mindenütt fel fog borulni a polgári rend. Tehát erőszak, fosztogatás és zavargások lesznek mindenütt, világszerte.
Számos nagyobb város porig ég! Ily módon szűnik meg a békesség a Földön. Az élelmiszerárak az egekbe szöknek, és nagy éhezés köszönt ránk világszerte.
". . . És láttam: íme, egy fekete ló, a rajta ülőnek mérleg volt a kezében. És hallottam, hogy egy hang szól a négy élőlény között a középen: Egy mérce búza egy dénár, és három mérce árpa egy dénár, de az olajat és a bort ne bántsd."
Egy teljes napi munkabér csak egy liter búzára vagy vagy három kiló árpára lesz elegendő Amerikában. Olaj és bor: Jézus Krisztus felkent követőit jelentik.
Az igaz egyház persze védett, hiszen megkapta a figyelmeztetést és megtette a szükséges óvintézkedéseket. De a Föld lakosságának egynegyede meg fog halni.
"...íme, egy fakó ló, a rajta ülőnek neve Halál, és a Pokol követte őt; és hatalom adatott nekik a föld negyedrészén, hogy öljenek karddal, éhínséggel és döghalállal, és a föld vadállatai által."

Az elkövetkezendő években a világ népességének egynegyede fog elpusztulni, a háborúk, zavargások, betegség és éhezés által.
Az emberiség történelmének legborzasztóbb eseményei előtt állunk. Akik nem készülnek erre fel most, nem lesz több idejük. Mert Amerika és az egész világ a Bíró ítélete alá kerül.
Amerika hozta ezt az ítéletet magára kapzsiságával, büszkeségével, hitetlenségével és mindent átható erkölcstelenségével. Ezt a figyelmeztetést először a saját gyülekezetemnek adtam le, de aztán úgy éreztem, hogy az üzenetet át kell adnom mindenkinek, a hitvalló keresztényeknek és a nem keresztényeknek egyaránt.
Az Úr adott néhány súlyos prófétai üzenetet is a helyi apostoli gyülekezetünkben. Íme néhány figyelmeztetés, amit Isten adott nekünk:
"Az én népemnek menekülnie kell a városokból, menjetek hát vidékre. Termesszetek saját élelmiszert, kerüljétek a dél-nyugati és a közép-síksági államokat (USA). Maradjatok közel a partokhoz, az tavakhoz. A folyók ki fognak száradni.  A városokban emberek fognak tömegével elpusztulni. A törvény megbízhatatlan lesz. Az emberek harcolni fognak egymás ellen. Zűrzavar és anarchia lesz mindenhol. Menjetek és figyelmeztessetek mindenkit! Mondjátok el mindenkinek, hogy az ítéletem vihara már elérkezett Amerikába..."
Polgári engedetlenség, igazságtalanság, gyilkosság, nemi erőszak és bűncselekmények már erősen burjánzanak, de ez ösztönözni fogja azokat, akik felkészültek és imádságban vannak.

Az ítélet próféciái az amerikaiak számára:
"Nyakas és makacs emberek. Büszkék, ó milyen büszkék. A gazdagság és a dicsőség tőlem jött, és most visszaveszem őket. Jaj annak, aki nem törődik semmivel. A lovasaim már készenlétben vannak. Menjetek, siessetek!
Az én juhaim túl fogják élni. Az én juhaim nem szűkölködnek. Pedig az élelmiszert aranyban fogják mérni. A világ nevetni fog a dolláron. Az amerikai sas szárnyai meg lesznek kopasztva! Izrael az én földem, ti mégis igyekeztetek megosztani azt. Nincs tovább!
Támogatod Izrael ellenségeit, és azt hiszed, hogy a büntetés elmarad? Meg akarod osztani a földemet (Izraelt), osszam meg én most a tiédet? Az én juhaim meghallják a hangom. Ébredj, kelj fel, légy önálló! Eljött az idő, a megtorlás ideje.
Amerikát Egyiptomhoz hasonlóan büntetem meg. Fordulj hozzám, tégy bűnbánatot, amíg nem késő! Kopár a föld, nem terem gyümölcsöt. A kenyeres kosarak kiürülnek. Az emberek azt mondják majd, hogy nemrégen mindenből bőven volt.
Pánik uralkodik. Hol van a büszkeséged? Mire jó most a vagyon? Az étel árát vérben mérik. Amerika éléskamrája kopár sivataggá válik. A termékeny talaj nem terem többé. Zavargások emésztik fel városaidat, erőszak uralja az egész világot.
Amerika hamarosan elveszíti felsőbbrendűségét. Járványok, éhínségek és járványok szedik majd áldozataikat a hitetlenek között. Földrengések lesznek az eddig érintetlen területeken is. Politikusok meglapulnak, a föld pedig megremeg. Vulkánok és árvizek pusztítanak mindenkit, de én a népemet megkímélem."

Felfigyeltem az egyik testvér által mondott próféciára a gyülekezetben, akinek elhívása van a prófétai szolgálatra. Ezért az interneten kezdtem el keresgélni más testvérek után is, akik esetleg hasonló jellegű figyelmeztetéseket adtak le.
Nem tartott sokáig, amíg rájöttem, hogy egy nagy tiszteletben álló Pünkösdi lelkész is kapott kinyilatkoztatást, és hogy ez nem  válság, hanem valóban Isten ítélete Amerika ellen. És ez alól New York City sem lesz kivétel. Isten megerősítette, hogy ugyanazt az üzenetet kaptuk, amit a többi próféta. Azok, akik kigúnyolják a próféciát vagy nevetnek ezen a figyelmeztetésen, nem fognak sokáig nevetni.

Sokan találják magukat majd védelem nélkül, és a tömegek tehetetlenek lesznek az erőszakos rablók és fosztogatók ellen. A városokban túl veszélyes lesz az élet.
Azok, akik megtagadják és figyelmen kívül hagyják ezt a figyelmeztetést, később meg fogják bánni! Az USA elszegényedett nemzet lesz.
Istennek még mindig vannak prófétái a földön, és egyértelmű figyelmeztetést is adott a prófétákkal kapcsolatban:
"Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak." Ámós 3:7
Az Úr azt mondta nekem, hogy ki fogja rántani Amerika pénzügyei alól a talajt. Azt is mondta nekem, hogy megítélte Amerikát, mert Amerika túl messzire ment a gonoszságban, annyira, hogy már nem volt lehetséges meggondolnia magát.
Isten megmutatta nekem a fővárost is, Obama elnök állt előtte. Egy hatalmas angyal is állt a főváros mögött, lángoló karddal a kezében, készen arra, hogy lesújtson.
Isten lesújt Amerikára keményen, még Obama elnöksége alatt! Láttam egy másik jelenséget is, hatalmas temetővel, ahonnan  embertömegek emelkedtek ki sírjaikból.

Isten megmutatta nekem, hogy a szerencsétlenségek után Amerika is felébred, és sok amerikai fog megváltásért folyamodni.
Akik addig halottak voltak bűneik miatt, az új életben akarnak járni.
De Isten haragja így is ki fog áradni az országra, és ez egyre súlyosabb lesz. Az emberek nagy része és sok hitvalló keresztény továbbra is megtagadja majd, hogy Jézus Krisztus teljes evangéliumának engedelmeskedjék.
Az Isten Szelleme ugyanezeket a dolgokat kijelentette egy másik testvérnek is a gyülekezetben, mert kértem Istent, hogy adjon további megerősítést ezekkel a próféciákkal kapcsolatban. Ez az ítélet Amerika felett túl nagy és túl ijesztő ahhoz, hogy csak egyedül én kapjam meg az üzenetet. 100%-ig biztos akartam lenni abban, hogy ez az Úr hamisítatlan üzenete mindenki számára.
Biztos akartam lenni abban, hogy ezek Isten szavai, aki figyelmezteti az egyházat 2009-ben. Közben féltem attól, hogy a gyülekezetünk hamis prófétáknak fog titulálni minket az üzenet miatt. De Isten irgalmas volt, és megerősítést kaptunk, hogy ezek a próféciákat valóban igazak, és visszatükrözik Isten szavait.

További keresgéléseim során rátaláltam Isten egy emberére, aki ugyancsak hasonló kijelentéseket kapott, mint mi.
Tom Deckard:
Ez a nemzet (az Amerikai Egyesült Államok) bűzzé vált Isten orrában, de már túl késő visszavonni az ítéletet. Isten Szelleme többé nem hajlandó bajlódni Amerikával, és Amerika most minden rosszra felkészülhet. Tudom, hogy ez nem az, amit az emberek hallani akarnak, de ez az Úr üzenete.

Amerika, készítsd fel magad Isten ítéletére!
A föld kövérségét adtam neked, és erőt arra, hogy legyőzhess nemzeteket és királyságokat. De most már azt hiszed, hogy mindezt a magad erejéből tetted.
Jaj nektek és a harcosaitoknak! Mert én, az Úr, megszüntetem az erőtöket, és ellenállásotok képességét elveszem. Mert én vagyok az Úr, az Isten, aki királyokat nevez ki a nemzetek fölé, és én vagyok az, aki eltörli őket.
És te most utálatossá váltál számomra. A papjaid és a látnokaid megtagadták, hogy bűnbánatot tartsanak, hogy keressenek engem teljes szívvel. A minisztereknek saját haszonszerzés a céljuk. Én, az Úr, semmivé teszem őket, elfordulok tőlük, hogy higgyenek a megtévesztésnek.
Gyakori viharokat, földrengéseket és áradásokat hozok rájuk. Kardot küldök ellenük és családok fognak hadilábon állni egymással, öldökölve és egymást legyilkolva. Káosz lesz az egész ország, és az utcákon fog folyni a vér.
Éhínséget küldök a földre, és végig fogjátok nézni, amint a gyermekeitek a kimerültségtől holtan esnek össze. Próbáltam én szót érteni veletek, újra és újra, de elutasítottatok engem.
Saját magatok istenei lettetek, mentsd meg hát most saját magad és a népedet! Nevetni fogok rajtatok, és "ostoba nemzet" lesz a beceneved. Elhagytad az élő Istent, és Ő most elhagyott téged. A végén meg fogod tudni, hogy én vagyok Ábrahám Istene, Izsák és Jákob Istene. Amint a kezdetnél ott voltam, ott leszek a végnél is.

Ezek nem olyan dolgok, amelyek egyik napról a másikra történnek. Sokszor lassan történnek, sokszor úgy tetszik, mintha semmi sem történt volna. Mert ez a nemzet már megszokta a viharokat, földrengéseket, tüzeket, árvizeket és minden mást, amit az Úr küldött, hogy felkeltse a figyelmüket és az egyház szavára figyeljenek.
Nagyon nehéz idők állnak előttünk. Az egyház egyre mélyebben és mélyebben merül kómába, amelyből csak egy kis maradék fog felébredni. Ez a kis maradvány fogja csak kihasználni ezeket az utolsó napokat.

Ahogy hangosan olvastam ezeket a szavakat a feleségem és kétéves kisfiam előtt, elkezdtem sírni és remegni. Az egész testem rázkódott a hitetlenségemre rátelepedő Isten jelenlététől. A szavak jelentése annyira megráztak, mint még soha. Isten jelenléte megfeddte bennem a visszaigazolás utáni vágyaimat. Már nem volt többé szükség a megerősítésre. Ezek a próféciák igazak, és be fognak teljesedni.

Amerika meg fogja tapasztalni Isten haragját, amint az engedetlen Izraeliták is megtapasztalták. Azok, akik bűnbánatot tartanak, biztonságban és védve lesznek,  de azok, akik nem vették komolyan ezt a figyelmeztetést, szenvedni fognak, de nagyon, mert nem vették komolyan az élő Isten szavait.

Miért higgyünk Tom Deckard próféciáinak?
Tom Deckard 31 éves szolgálati múltra tekinthet vissza, 100%-os prófétálási pontossággal.

Felsorolunk pár próféciáját:
ő jövendölte meg az AIDS-járvány eljövetelét, 2 évvel a kitörés előtt.
Ő jövendölte meg, hogy a barbadosi miniszterelnök lemond hivataláról.
Megjövendölte a hidegháború végét és a berlini fal leomlását, 1 évvel a történtek előtt.
Ő jövendölte meg, hogy a tornádó tevékenység Amerikában lesz a legnagyobb, rekordot fog felállítani.
Ő jövendölte meg a Mississippi folyó kiöntését, 6 hónappal az áradás előtt.
Ő jövendölte meg az első iraki háborút, és hogy Amerika vissza fog térni, befejezni a munkát.
Megjövendölte az Európai Közös Piac törekvéseit és hogy azok meg is fognak valósulni.
Megjövendölte a szeptember 11-i terrortámadásokat, öt évvel a történtek előtt.

Tom Deckard a csodák és jelek szolgálatában állt.
Az egyik afrikai összejövetelén 800 ember gyógyult meg az AIDS-ből, orvosilag igazoltan.
Mivel ez a próféta már 100%-os pontosságú proféciákat adott le a múltban, biztosak lehetünk abban, hogy Amerika most meg fogja tapasztalni a  megjövendölt éhínséget és az erőszakot.
Az emberek ölni fogják egymást, és az utcákon folyni fog a vér! Jaj azoknak a hitvalló keresztényeknek Amerikában, akik nem vették komolyan Isten figyelmeztetését!
Ugyanaz a csapás fog jönni mindazokra, akik semmibe veszik Isten hangját. Azok, akik nevettek és gúnyolták Lótot és Noét, saját gonoszságukban pusztultak el.
Vedd komolyan ezt a figyelmeztetést, és megmaradsz. Azok, akik figyelmen kívül hagyják Isten hangját, szenvedni fognak ugyanúgy, mint a gonoszok!

"Mert pártütő nép ez, apát megtagadó fiak, fiak, kik nem akarják hallani az Úr törvényét; Kik ezt mondják a látóknak: Ne lássatok; és a prófétáknak: Ne prófétáljatok nékünk igazat,  beszéljetek kedvünk szerint valókat, prófétáljatok csalárdságokat!" Ézsaiás 30:9,10

Még ma is sok a lázadó, akik kereszténynek nevezik magukat, elfordítják füleiket az igaz próféták szavai elől, és inkább úgy döntenek, hogy a "sima dolgokat", a hamis prédikátorok szavait hallgatják, akik félrevezető dolgokat prófétálnak. Arra számítanak, hogy a nagy nyomorúság előtt lesznek elragadtatva. Így nem lesznek tehát felkészülve a közelgő megpróbáltatásokra, amelyek hamarosan befolyásolják majd az egész Földet.
Azok, akik a városi és külvárosi területeken élnek, imádkozzanak, és adják el a házukat, bármilyen árat kapnak érte, és költözzenek vidékre. Keveset fognak kapni érte, de jelenleg a vidéki ingatlanok is olcsók. Biztos vagyok benne, hogy nem volt könnyű elhagyni Lótnak Sodomát, amikor az Úr szólt hozzá hogy meneküljenek. Nem volt könnyű Noénak és családjának sem, hogy bárkát és tárolókat építsenek, élelmiszert halmozzanak fel. Hasonlóképpen ez is nagyon nehéz lesz.

Ez a figyelmeztetés talán ugyanolyan nevetségesnek tűnhet, mint amikor angyalok jelentek meg, hogy figyelmeztessék Lótot és családját, vagy amikor Noé elkezdte építeni a hegyen a bárkát. De ennek ellenére figyelmeztess mindenkit, hogy vonuljanak ki a lakott területekről, és kezdjenek el élelmiszert raktározni. Ha szeretnéd, hogy te és családod túléljétek az elkövetkezendő éveket, fel kell rá készülni már most. Az élelmiszerárak az egekbe fognak szökni, és akkor már késő lesz a beszerzéshez.

Társulni kell majd más keresztényekkel és szomszédokkal, és gondoskodni a kölcsönös védelemről. Mivel a rendvédelmi szervek teljesen túlterheltek lesznek, nem lesz, aki megvédene bárkit is. Szomszédok, akik közel laknak egymáshoz, egymás segítségére siethetnek.
Több keresztény csoportot össze lehet vonni az épületekben, a mezőgazdasági területek körül. Házőrző kutyákat kell tartani a szabadban, hogy figyelmeztessenek a betolakodókra. Tárházakat kell felhúzni és élelmiszereket felhalmozni pár hónapra. Kukorica, rizs, árpa, bab, lencse, borsó, stb. - ezek legyenek száraz helyen. Palackozott víz, tejpor, baby tápszerek, vitaminok, fűszerek, cukor, befőttek és zöldség. Gyertyák, lámpák, tüzelőfa (olaj nem lesz elérhető, vagy drága lesz megvenni). Egészségügyi szükségletek és az orvosi ellátáshoz szükséges kötszerek, stb.... Mindent vásárolj meg,  mielőtt zavargások törnek ki. Ha már elkezdődött, túl késő lesz, hogy vásárolni menj! Termessz saját élelmiszert. Ha lehetséges, össze kell gyűjteni a növényi magvakat és elvetni őket, akár a konyhakertben.
Imádkozzatok, hogy legyenek nevelésre való csirkék, tejelő kecskék, nyulak. A korai Amerikai telepesek elég jól éltek Amerikában anélkül, hogy lettek volna élelmiszerboltok vagy bevásárlóközpontok. Lesz tehát sok amerikai, akik újra megtanulják, hogyan kell élni a földből. A túlélésed múlhat rajta! Ezek mellett persze imádkozzatok, és olvassátok naponta a Bibliát. Isten keze lesz védelme azoknak, akik imádkoznak és engedelmeskednek a szavainak.
"...Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát." ApCsel. 2:38

"És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek." Lk. 21:25,26

David Wilkerson
2009. március

Fordította: KMA Online TV, 2012
http://kma-hu.com/onlinetv