foto1
Világvége Magazin (VVM)
foto1
Nemzetközi hírek
foto1
Magyarországgal kapcsolatos témák
foto1
Társadalmi problémák és megoldások
foto1
Pártatlan, független szerkesztőség
Napjainkban lejátszódó események. A végső időkkel foglalkozó cikkek, videók, találgatások, feltételezések, tények és jelenségek. Valós hírek a nagyvilágból. A te magazinod és hírportálod! A látogatók által beküldött anyagokat is leközöljük, ha azt fontosnak, valósnak vagy érdekesnek ítéljük meg. Eva777.com

KI MEGY BE A MENNYEK ORSZÁGÁBA?



Az egyszerű válasz erre: kevesen. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt (Mt 7:14). Aki a menny felé menetel, az tudatában van ennek. Érzi magán a szentséget. Érzi magán a megváltást, a Szent Szellem jelenlétét, amint nap mint nap munkálkodik rajta. Átéli a teljes szabadulást (Jn 8:36), mert aki nem szabad, az még rabszolga. A bűn rabszolgája, és egy rabszolga nem tud bejutni a mennybe (meg sem találja az utat). Nem sokat beszélek már veletek (mondta Jézus), mert jön a világ fejedelme, és nincsen bennem semmije (Jn 14:30). Aki nem szabad, az a sötétség bilincseit és láncait viseli magán:
bujálkodók, bálványimádók, bűbájosok-varázslók, dicsekedők, dobzódók, dölyfösek, ellenségeskedők, engedetlenek, engesztelhetetlenek, (nem avval a kegyelemmel fizetnek, amit ők is kaptak), fajtalanok, felfuvalkodottak, gyilkosok, gyávák, gyűlölködők, haragvók, harácsolók, hazugok, hitetlenek, háládatlanok, házasságtörők, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. irgalmatlanok (Isten hóhérokat küld erre, Mt 18:34), irigykedők, istengyűlölők, kegyetlenek, kevélyek, káromkodók, kérkedők, kérlelhetetlenek, mértéktelenek, paráznák, patvarkodók, pletykások, pártoskodók, pénzsóvárgók, rosszban mesterkedők, rágalmazók, részegesek, szavukat visszavonók, szeretet nélkül valók, szidalmazók, telhetetlenek, tisztátalanok, tolvajok, utálatosok, vakmerők, varázsolók, árulók, önmagukat szeretők, összeférhetetlenek, és ezekhez hasonlók... Rm 1:30-32, Jel 21:8, 1Kor 6:9-10, 2Tim. 3:3-4, Gal 5:19-21 (összevont lista)

Akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből... Jel 3:5 Az megy be a mennyek Országába, aki meg van váltva. Rajtunk áll, hogy elfogadjuk-e Jézus megváltását. Rajtunk áll, hogy megtaláljuk a keskeny utat és végigmenjünk rajta.