foto1
Világvége Magazin (VVM)
foto1
Nemzetközi hírek
foto1
Magyarországgal kapcsolatos témák
foto1
Társadalmi problémák és megoldások
foto1
Pártatlan, független szerkesztőség
Napjainkban lejátszódó események. A végső időkkel foglalkozó cikkek, videók, találgatások, feltételezések, tények és jelenségek. Valós hírek a nagyvilágból. A te magazinod és hírportálod! A látogatók által beküldött anyagokat is leközöljük, ha azt fontosnak, valósnak vagy érdekesnek ítéljük meg. Eva777.com

JOHN MULINDE:  EURÓPA KELETI KAPUJAMulinde prófétikus szavai 2011-ben:

Minden egyes nemzetnek van elhívása Istentől. Egy nemzet tagjait összetartja közös identitásuk, közös rendeltetésük. Nemzet a Biblia alapján: közös nyelv, közös terület, egy vérvonal: 1Móz 10,20.
Magyarország! Te egy nemzet vagy az Úr szemében: meghatározott identitásotok van, rendelkeztek egy Istentől kapott nemzeti elhívással.
*Minden nemzetet Isten teremtett (Apcs 17,26.). Ő határozta meg a nemzetek rendeltetési idejét. Minden egyes nemzetnek megvan a maga ideje, időzítése Istenben. [Kairosz ideje: küldetése beteljesítésére szolgáló adott történelmi időszakasz.] *
Imádkoztunk Ugandában, és Isten szólt hozzánk – nemrégiben – Európának ezzel a részével kapcsolatban, az itt élő nemzetekkel kapcsolatban: Európa reménysége Európa keleti kapujában van. Európa keleti kapujának egyik nemzete Magyarország. Ma, Ugandában, vannak emberek, akik minden nap imádkoznak és böjtölnek Magyarországért, Szlovéniáért, Horvátországért. Ezért a térségért, mert ezt a térséget mutatta nekünk Isten. S tudjuk, hogy Európa számára a reménység az, hogy Isten ezen a kapun keresztül tudjon betörni Európába.
Akkori (2011-es) átélésem a helyszínen:
Ott voltam a helyszínen, amikor elhangzott ez az üzenet, és éreztem rendkívüli, történelmi kenetét, átéreztem annak a súlyát, hogy „Magyarország ideje” most jött el. Azért küldettünk a Kárpát-medencébe több mint ezer évvel ezelőtt, mert most itt, a 21. században szüksége van Istennek ránk. Azért álltunk itt őrt több mint ezer éven át, hogy most betöltsük Isten tervét.
Nem vagyunk rokona egyik környezetünkben élő nemzetnek sem, idegenek számunkra az Európában kibontakozó „korszerű” szabadságjogok. Ragaszkodunk valami régi – örök – igazsághoz, amit talán még mi sem értünk teljességében, de Isten tökéletesen tudja, hogy mit csinál, bízik bennünk. Rendkívüli megtiszteltetés, hogy Isten számít ránk.
Mai gondolatok:
A prófécia beteljesedése már elkezdődött, és haladunk csúcspontja: Isten tervének és a világ által ajánlott „nagy Európa-terv”-nek a nyílt összeütközése felé. Szellemi összecsapásról van szó elsősorban, de nem hanyagolható el a látható világban megjelenő vetülete sem. Lelkek tízmillióinak a megváltásáról, szabadulásáról van szó.
A prófécia 2011-ben hangzott el, az idő tájt kezdődött el Európa és Magyarország szembenállása; pontosabban Európa megvédése azzal a mennyei kenettel, amit nemzetünk (is) kapott. (Nem elvitatva más nemzetek kenetét.) Itt most nem politikai kérdésről van szó. Csupán fizikai erővel egyetlen magyarországi politikai erő sem lenne képes ellenállni egy Európa-mértékű birodalomnak, ha Isten elhívása – a hozzá kapott ajándékokkal, erővel – meg nem tartana bennünket.
A (számunkra is félelmetes tekintélyű) mennyei muníció birtokában viszont nem gondolkozhatunk kompromisszumokon, átlagos megoldásokon. Nem vállalhatunk kisebb felelősségű pozíciót Európáért, mint amibe helyeztettünk.
A NÉV kötelez. A NÉV: JÉZUS.
Jézus a körülmények és a történelem fölött áll,
Ő Magyarország és Európa Ura, Ő az Ura a mindenségnek!
Talán sikerült érzékeltetnem (nagyszerű) felelősségünk (gyönyörűséges) terhét.
John Mulinde 2011 májusában itt járt Magyarországon az Élő Ige Gyülekezet vendégeként. Üzenete akkor hangzott el.
Kép: John Mulinde 
Forrás: Hegedűs László (facebook)

Kapcsolódó cikk:
Prófécia Magyarországról
https://eva777.com/vilagvegemagazin/100-profecia-magyarorszagrol 
Harc az égi szférákban
https://www.eva777.com/vilagvegemagazin/15-harc-az-egi-szferakban