foto1
Világvége Magazin (VVM)
foto1
Nemzetközi hírek
foto1
Magyarországgal kapcsolatos témák
foto1
Társadalmi problémák és megoldások
foto1
Pártatlan, független szerkesztőség
Napjainkban lejátszódó események. A végső időkkel foglalkozó cikkek, videók, találgatások, feltételezések, tények és jelenségek. Valós hírek a nagyvilágból. A te magazinod és hírportálod! A látogatók által beküldött anyagokat is leközöljük, ha azt fontosnak, valósnak vagy érdekesnek ítéljük meg. Eva777.com

E
Mózes I. könyve 11. fejezetének elbeszélése szerint Noé utódai, akik még mind egy nyelvet beszélték, Sineár földjére mentek és ott egy várost, meg egy tornyot akartak építeni, amelynek csúcsa az égig kellett volna hogy érjen. Isten azonban meghiúsította törekvésüket és megbüntette elbizakodottságukat azáltal, hogy összezavarta nyelveket, úgyhogy nem értették meg egymást és elszéledtek a földön..


Bábel tornya napjainkban
Azok az erők, amik az első Bábel tornyát próbálták felépíteni, még ma is aktívak.
Még ma is azon mesterkednek, hogyan juthatnának fel az Istenig  és hogyan ülhetnének be a trónusába.
Azt persze figyelmen kívül hagyják, hogy Isten nem azért Isten mert egy trónon ül.
Hanem azért mert Szent, Igaz, Igazságos és Mindenható.
Lucifer, aki fellázadt ellene, csak egy teremtmény, és csak egy helyen tud jelen lenni.
Hogy tudna egy ilyen korlátolt lény diadalmaskodni a Mindenhatón?
Persze próbálkozik, mert nincs más választása és evvel egyengeti az utat a pokol felé, saját magának, az angyaloknak, akiket átvert és a  követőinek, legyenek azok démonok vagy emberek.
A hitetés szellemét bocsájtotta a világra és emberek milliárdjait vezetett félre.
Ez visszatükröződik mindenhol, bármerre nézünk.
Világuralmi törekvések, rossz célra felhasznált technikai csodák, vallások diadala, emberi erőfeszítések dicsőítése.
Ezek mind erősségek Isten ismerete ellen.
Bábel tornyai, amik arra hivatottak, hogy felemelje az embert és Istennel egyenlővé tegye.

 

Dubai Kalifa Torony épület (818 méteres).
A világ legmagasabb épülete.
Pár évvel ezelőtt hatalmas villámcsapás érte.
Félóráig lehetett hallani a villámlás zúgását.
Rengeteg fotót készítettek a csapásról.Az Európai Unió Parlament épülete

a bábeli torony mintájára készült (Brueghel festménye alapján).