foto1
Világvége Magazin (VVM)
foto1
Nemzetközi hírek
foto1
Magyarországgal kapcsolatos témák
foto1
Társadalmi problémák és megoldások
foto1
Pártatlan, független szerkesztőség
Napjainkban lejátszódó események. A végső időkkel foglalkozó cikkek, videók, találgatások, feltételezések, tények és jelenségek. Valós hírek a nagyvilágból. A te magazinod és hírportálod! A látogatók által beküldött anyagokat is leközöljük, ha azt fontosnak, valósnak vagy érdekesnek ítéljük meg. Eva777.com

Egymilliárd lélek a célkeresztben  

FIGYELEM! OLVASD VÉGIG A CIKKET, MERT A VÉGÉRE BONTAKOZNAK KI OLYAN DOLGOK, AMELYEK EDDIG NEM VOLTAK ENNYIRE KÉPBE HOZVA. 

Majdnem nyolcmilliárdan vagyunk a földön.Ez a tömeg fel van osztva kisebb és nagyobb csoportokra, ami lehet politikai, társadalmi, kulturális vagy akár vallási alapon történő szétágazódás vagy rétegeződés. Minden csoportnak vannak fő és mellék ágazatai.
A politikai megosztásnak általában két fő sodra van, a jobb és a baloldal.
A vallási megosztottságnak már több, példák erre: keresztény, zsidó, hindu, mohamedán, buddhista stb... és ezek mellékágazatai.
A társadalmi megosztottság már bonyolultabb, ezt inkább kihagyjuk most.
És most jön a mi területünk: a kulturális rétegeződés.
A kulturális rétegeződés a művészetekben lesz igazán kitapintható. Vannak vizuális és nem vizuális művészetek.
Hogy ne vesszünk el a művészetek rengetegében, válasszuk ki azokat, amelyek minket is erőteljesen foglalkoztatnak és amelyek a legnagyobb tömegeket tartják a vonzásukban.
A két legnagyobb minden kétséget kizárva a film és a zene.
Olyan zenei klipek vannak fenn a Youtube-on (VEVO), amelyek relatív rövid idő alatt (1-2 év) 2-3 milliárd (2-3 ezer millió) néző figyelmét keltették fel. Ami azt jelenti, hogy napi többmillióan nézték és nézik meg világviszonylatban. Példa: KATE PERRY egyik klipje.  


Rihanna, a félrevezetés egyik leglátványosabb eszköztárával rendelkező és a modern audió-vizualitás egyik legsikeresebb papnője. Youtube videói milliárdos nézettségeket hoznak rövid idő alatt. Azt lehetne talán állítani, hogy a kereszténység kiadványainak összességének nincsenek akkora látogatottságuk, mint amit Rihanna egyik sikeres klipje hoz. Persze... a széles úton mindig hatalmas a tömeg, de ez nem jelenti azt, hogy mi nem foghatunk sok halat egy szolid kiadvánnyal akár.


Tehát ezeknek az audió-vizuális termékeknek és irányzatnak többmilliárdos tábora van (Rihanna, Kate Perry stb...).
A keresztények persze felismerték ezt (Magyarországon sajnos csak 20-40 éves késéssel) és elkezdtek ugyanilyen termékeket gyártani, amelyek ha nem is milliárdokban, de tíz vagy százmilliós nézettségben mérhetőek (klipenként), ami már elég komoly eredmény. A keresztény filmek viszont azért nem ennyire sikeresek, mert a mozikba már eleve nem kerülnek premierre (persze van kivétel) és csak a keresztény online DVD eladások által lehet megszerezni őket. Hogy mekkora éhség van rájuk a nem-hívők között is, azt a "Mi lenne ha..." című film tudná érzékeltetni (Kevin Sorbó a főszerepben), amit már kb. 2.2 millióan néztek meg a Youtube-on (magyar feliratos, tehát 2 millió magyar nézőről van szó).
És.... most jön a lényeg, most kapaszkodj meg!
Van egy harmadik művészeti ágazat, ami jelenleg legalább egy milliárd embert kapott el, és ez a komputeres játék.
Hogy miért hívjuk ezt is művészetnek? Mert az előző kettő (film, zene) leképződése, ami ráadásul túl is megy a vizualitás és a hang világán, mert ez már a virtuális térben játszódik, ahol lényegében te tartod a kezedben a főszereplő minden megnyilvánulását, még azt is, hogy az hogyan nézzen ki. Tőled függ, hogy a karakter, ami által beléptél a virtuális valóságba, egy erős, ügyes, tettrekész, minden viszontagságot legyőző valakivé válik vagy sem.


Hellblade (Pokolpenge - világi RPG játék), amit kis csapat, vagyis 10 játékprogramozó készített (normálisan ez 50-100 ember munkája és 2-4 évig tart) és toplistára jutott. A lány a pokolig megy, hogy visszaszerezze kedvesének a lelkét Hela kezéből. A történet milliókat vezet mellékvágányra Istennel kapcsolatban. Lényegében csak a sztorin kellene változtatni egy kicsit (mert maga a grafika és a programozás döbbenetesen jóra sikeredett), hogy keresztény üzenetté váljon, és elérjen ugyancsak milliókhoz. Olyan eszköz lenne a kezünkben, amiről a legelőlállóbb evangélisták is csak álmodozni tudnak. Ja... és egy ilyen eszköz autómatikusan belövi magát abba a célcsoportba, amit becéloztál magadnak a játék tervezése közben.

Tehát a valóságban egy olyan filmet látsz (kreálsz), ahol a te képességeid mutatkoznak meg a főszereplőn és minden egyes alkalommal más és más történik. Hatalmas hírnévre tehetsz szert - csak a játékon belül persze -  és általában a sokezer résztvevő között (ennyien játsszák a játékot általában egyidőben, ha MMORPG-ről van szó) olyan csapatokba kapsz meghívást, amiről más csak álmodozik. A játékban összehozhatsz különféle fegyvereket, páncélzatokat, skilleket (képességek a harchoz) ruhatárat, lakásokat és az élet minden területén valamit. Tehát élhetsz egy olyan életet, amit a való világban soha nem tudnál összehozni.
Nos... a keresztények ezt a (milliárdos) célcsoportot magukra hagyták.
2012-ben a Christian Games Developers (Keresztény Játék Programozók) konferencián kimondták, hogy  keresztény játékok nem tartalmazhatnak erőszakos (harcos) jeleneteket és evvel megfojtották ezt az egyik legkézenfekvőbb evangelizálási módszert. Teljesen hátat fordítottak a bibliának, és nem vették komolyan Jézus szavait:
     
Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek. Lk 10:19    
Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mt 10:34
Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
 Ef. 6:11-12


Természetesen ez szellemi harc, nem fizikai, mert aki (fizikai) fegyvert fog, fegyver által vész el (Mt 26:52).
De amint az ótestamentumi harcok is fizikai harcok voltak, és amelyek az ótestamentumban a szellemi harcot szimbolizálják, ugyanígy a szellemi harcot is csak látható fegyverek általi harccal lehet művészileg kiábrázolni, hogy érthető legyen a hétköznapi ember számára. Különben az angyalok fegyverei nagyon is valóságosak, amit már a biblia első fejezetében is megmutatott nekünk az Úr:    
És kiűzé az embert, és oda helyezteté az Éden kertjének keleti oldala felől a Kerúbokat és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját (1Móz 3,24).
Elizeus próféta pedig bemutatta nekünk az egész talpig felfegyverkezett angyali sereget, hogy ne legyenek kétségeink affelől, hogy milyen hatalmas, mindent elsöpörni kész hadsereg áll az oldalunkon:
Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája, kiméne, és ímé seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És monda neki az ő szolgája: Jaj, jaj, édes uram! mit cselekedjünk? Felele ő: Ne félj. Mert többen vannak, a kik velünk vannak, mint a kik ő velük. És imádkozott Elizeus: Óh Uram! nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az Úr a szolga szemeit és láta, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal (felfegyverkezett mennyei angyalokkal) és szekerekkel Elizeus körül (2Kir 6:15-17).


Általunk (az egyik KMA vezető külön projektje) készített videójáték: a láthatatlan ellenség. A budget (saját zsebből) itt a tízezred része sem volt annak, amit egy világi játékra költenek.
 

A komputeres játék az egyik legalkalmasabb eszköz arra, hogy ezt a harcot kiábrázold. Mert akkor is, ha ez szellemi harc (Dávid is látszólag a fizikai síkon harcolt), Jézus a fejedelemségeket a valóságban győzte le. Ez nem egy álom volt, nem egy mese vagy egy látomás. Ő vért izzadt és rettegett a haláltól (Zsolt. 22:16) de kitartott a kereszten (is) és Isten minden ellenségét a lába alá vetette, és nem maradt semmi alávetetlenül (Zsid 2:8).
Nem mi kerültünk a lába alá, hanem azok a szellemi hatalmasságok (bukott angyalok, démonok), akik ellene fordultak. Mi éppen hogy fel lettünk emelve, és Jézus mellett a trónon kaptunk helyet (Ef. 1:20 és 2:6). A megváltottak, vagyis Isten gyermekei.

A Christian Games Developers (Keresztény Játék Programozók) konferencián (2012-ben) egy olyan döntést hoztak, ami a keresztény játékkészítést elfojtotta a csírájában, és az addig sokmillió dolláros befektetéseket elapasztotta szinte nullára. Mára már csak egy nevetséges játékkészítés folyik a gyülekezetek falai között. Keresztények készítenek nevetséges játékokat (sokszor drágán), ami talán 10-20 éve felkeltette volna a figyelmet, de mára már elavult és tartalmatlan lett (mi már meg sem lepődünk ezen). A sátánnak ismét sikerült a keresztény megmozdulásokat bevinni a gyülekezet falai közé. Keresztény imádkozik a keresztény érdekében, a keresztény gyógyítja a keresztényt, a keresztény szabadítja a keresztényt, drága stadionokat bérelnek evangelizáció leple alatt ahol 95%-ban ismét csak keresztények gyűlnek össze. Mindig oda torlódnak, ahol fosztogatni lehet, ahol meg tudnak ragadni valamit maguknak. Dávid hőse egyedül ment neki sokezer filiszteusnak. Valószínűleg hívott sokakat a harcba, de nem jött senki. Nem volt sztárprédikátor az Usa-ból, nem vol stadion, nem volt kierősítés drága hangszerekkel, hanem egy senki által nem látott harc volt. Izzadság volt és vér (nem lehetett valami esztétikus látvány), ami által a kezéhez ragadt a kard (Isten igéje). És amikor az ellenség megfutamodott, akkor jöttek a "keresztények" fosztogatni (2Sám. 23:10). Dicsőség az Úrnak, ez a bibliai minta (sajnos).

A keresztény játéknak tehát a megváltás tényét kell előtérbe helyezni. Az újjászületést, az örök életet, a Királyok Királyát: Jézust és az általa legyőzött ellenséget. Ha ez nem történik meg, akkor csak a Sátán statisztái leszünk egy szakadékba rohanó világban, ahol nem merjük elmondani Jézus valódi üzenetét, ami nagyon egyszerű:    
Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Mk 16:16
Van a békesség evangéliuma (ez a fő üzenet) és a figyelmeztetés.
Rettentéssel (is) mentsetek (ha erre van szükség). Júd 1:23

A KMA vezetői elkezdtek modern kinézetű játékokat előállítani. Körülnéztünk a keresztény játékgyártás terén, és elég drágán előállított játékokat találtunk (de nem hatékonyak). A mi játékaink pár száz dollárból készültek és ingyenesen letölthetőek. A világ minden tájáról jönnek érdeklődők, Ázsiából, Afrikából, EU, Amerika....
Láttunk egy videót arról, hogy az afrikai migránsok fellázadtak egy menekült táborban, mert nem kaptak PlayStation-t (játékkonzol). Ekkora az éhség a játékok iránt. A világ pedig ontja magából ezeket, már ezerszámra (hamis üzenetekkel). Arra kérünk, hogy imádkozzatok ezért, ha a szíveden viseled ezt a minimum 1 milliárd ember sorsát (ami napi többszázezerrel növekszik). Szóval ez egy olyan tenger, ahol rengeteg a hal. Csak erős hajók kellenének, hogy oda bejussunk.

Forrás:  https://www.kma-hu.com/evangelizacio/507-egymilliard-lelek-a-celkeresztben777 Jézus a Mátrixban - Keresztény RPG (szerepjáték) magyarul!

Egy játék, ami a való világban is egy evangélistává tehet!MŰVÉSZVÁROS
Virtuális közeg, ahol kiállíthatod a keresztény művészeti alkotásaidat