foto1
Világvége Magazin (VVM)
foto1
Nemzetközi hírek
foto1
Magyarországgal kapcsolatos témák
foto1
Társadalmi problémák és megoldások
foto1
Pártatlan, független szerkesztőség
Napjainkban lejátszódó események. A végső időkkel foglalkozó cikkek, videók, találgatások, feltételezések, tények és jelenségek. Valós hírek a nagyvilágból. A te magazinod és hírportálod! A látogatók által beküldött anyagokat is leközöljük, ha azt fontosnak, valósnak vagy érdekesnek ítéljük meg. Eva777.com

Egy 90 éves keresztény nő, aki Norvégiában, Valdres-ben lakott, 1968-ban kapott egy látást Istentől. Akkoriban az evangélista szolgálatban álló Emmanuel Minos-nak voltak pont azon a helyen alkalmai. Ő ott találkozott ezzel a hölggyel, aki elmondta neki mindazt, amit látott. Minos le is írta, de annyira hihetetlennek tartotta akkoriban mindezt, hogy elrakta a próféciát a fiókjába.
Most, mintegy 30 évvel később már látja, hogy itt az ideje megosztani ezt az üzenetet másokkal is. Ez a valdres-i testvérnő nagyon figyelem teljes, megbízható és hiteles keresztény volt, keresztény ismerősei körében jó bizonyságnak örvendett mindenhol. Ez volt tehát, amit látott:
 
„Láttam a Jézus visszajövetele előtti időt, és a harmadik világháború kitörését.Az eseményeket a természetes szememmel láttam. Úgy láttam a világot, mint egy bolygót, és láttam Európát, országról országra. Láttam Skandináviát. Láttam Norvégiát. Láttam, ahogy bizonyos dolgok megtörténnek közvetlenül Jézus visszajövetele és az utolsó csapás (nyomorúság) megtörténte előtt ─ ami pedig egy olyan nyomorúság lesz majd, amelyhez hasonlót még soha azelőtt nem láttunk, sem nem tapasztaltunk. A testvérnő 4 hullámot említett: 1. „Először is, Jézus visszajövetele és a harmadik világháború kitörése előtt egy olyan nyugalmi (enyhülési) időszak lesz, melyet azelőtt soha nem tapasztaltunk.A keleti és nyugati szuperhatalmak között béke lesz, hosszú ideig tartó béke (ez napjainkban fog megszűnni). Ebben a békeidőszakban sok országban fegyverzetcsökkentést fognak végrehajtani, Norvégiában is, és így nem leszünk felkészültek akkor, amikor az (a háború) bekövetkezik. A harmadik világháború oly módon tör majd ki, ahogy senki sem gondolta volna ─ és egy váratlan helyről indul majd.”
2. „Egy addig páratlan, nagyfokú langyosság fogja eluralni a keresztényeket, egy nagyfokú elhajlás az igaz, élő kereszténységtől. A keresztények nem lesznek nyitottak a szívbe hatoló prédikálás iránt.A korábbi időktől eltérő módon már nem akarnak majd hallani bűnről és kegyelemről, törvényről és evangéliumról, megtérésről és helyreállásról. Mindezek helyett egy helyettesítő, pót-üzenet jön: a bővölködő (boldogság) kereszténység.”


Jézus KIFIZETETT mindent.

„A keresztényeknek az lesz a fontos, hogy sikeresek legyenek, hogy „valakik” legyenek, hogy anyagi javaik legyenek, olyan dolgaik, amelyeket Isten ily módon soha nem ígért meg nekünk. A templomok és imaházak egyre üresebbek lesznek.A prédikálás helyett ─ amihez pedig generációk óta hozzá vagyunk szokva, mint pl. ‘Vedd fel a keresztedet és kövesd Jézust’ ─ a szórakozás, művészet és kultúra fog egyre nagyobb mértékben bejönni a gyülekezetekbe, ahol pedig megtérésre és ébredésre kellene összegyülekezni. Mindez egyre nagyon mértékben fog majd jelentkezni közvetlenül Jézus visszajövetele előtt.”
3. „Norvégiában egy olyan nagymértékű morális hanyatlás következik be, melyhez hasonlót az ország még nem látott. Az emberek úgy élnek majd együtt, mintha házasok lennének ─ csak éppen házasság nélkül. 


Fotó: ahol házasság van szerelem nélkül, ott szerelem is lesz házasság nélkül.

Megnövekszik a házasság előtti erkölcsi tisztátalanságok száma, és a nagyfokú házastársi hűtlenség lesz a természetes (a megszokott), melyet majd megpróbálnak mindenféle szemszögből igazolni. Ez még a keresztény körökbe is befurakszik, és a keresztények megtűrik majd ─ még a természet ellen is vétkeznek majd. Mielőtt Jézus visszajön, olyan TV programok lesznek majd, amelyeket soha még csak nem is láttunk azelőtt.”
„A TV megtelik majd szörnyű erőszakkal, olyannal, ami megtanítja az embereket arra, hogyan gyilkolják és pusztítsák el egymást.Az utcáink sem lesznek már biztonságosak. Az emberek azt fogják utánozni, amit látnak. Nemcsak egy csatorna  lesz majd a TV-ben, hanem csatornák tömkelege. A TV olyan lesz majd, mint a rádió, ahol sok állomás fogható, és megtelik erőszakkal. Az emberek a TV-t szórakozásra használják majd. Szörnyű gyilkolásos jeleneteket látunk majd, és azt, hogy az emberek hogyan pusztítják egymást, s ez fog majd elterjedni a társadalomban. Szex-jeleneteket is mutatnak majd a képernyőn ─ mindazt a szexuális bensőségességet, amely csak történik egy házasságban.”
Aztán az idős testvérnő azt mondta: „De ez igenis meg fog történni, és meg fogod látni. Minden korábbi dolgunk (i.e. a jogi gátak) leomlik, és a legtisztátalanabb dolgok fognak majd a szemünk előtt lezajlódni.”
4. „A szegény országokból az emberek Európába fognak majd áramlani. Skandináviába is sokan jönnek majd, és Norvégiába is. Annyira sokan, hogy az ott élő emberek már nem szeretik majd őket, és keményen fognak velük bánni.Majdnem úgy, mint ahogy a zsidókkal bántak a második világháború előtt. Aztán betelik a bűneink teljes mértéke.” [Az immigráció témájánál némileg ellenkeztem. Akkoriban ezt még nem értettem meg. - E. Minos] Könnyek gördültek le az idős hölgy arcán. „Én már nem látom meg ezeket, de te meg fogod látni. Aztán hirtelen Jézus visszajön, és a harmadik világháború kitör. Rövid háború lesz majd.”

„Ehhez a háborúhoz képest mindaz, amit én korábban a háborúkból láttam, pusztán gyerekjátéknak tűnik majd. Ez a háború egy nukleáris atombombával ér majd véget.A levegő olyan szennyezett lesz, hogy alig lehet majd lélegzetet venni. Ez teljesen befed majd több kontinenst is, Amerikát, Japánt, Ausztráliát, és a gazdag államokat. A víz is megromlik (szennyezett lesz?). A földet nem tudjuk megművelni. Mindennek az eredménye az lesz, hogy csak egy maradék marad majd meg. A gazdag államokból életben maradtak megpróbálnak majd a szegényebb országokba menekülni, de azok annyira kemények lesznek majd, mint amennyire mi voltunk velük.”
„Annak nagyon örülök, hogy én ezt már nem látom majd meg, de amikor eljön az idő, bátornak kell lenned, és el kell mondanod ezt majd másoknak. Ezt a látást Istentől kaptam, és nincs benne semmi olyan sem, ami ne egyezne meg azzal, amit az Ige mond.”
„Azok, akiknek a bűneiket Isten már megbocsátotta, és Jézus az Ura és Megváltója, biztonságban vannak.”Forrás: Andrew Strom, RevivalSchool.com
 

Megdöbbenve hallottuk a hírt, hogy több ellenzéki párt a migránsok kötelező betelepítése mellett kardoskodik, igaz, az egyik közben visszalépett az eszeveszett ötlettől. A másik párt pedig azt hangoztatja, hogy ez egy eszköz arra, hogy keresztbe tegyenek a jelenlegi kormánynak. Tehát már nem is a migránsok megsegítése a fontos (pedig ez nagyon fontos lenne, mert sok közöttük az áldozat), se nem az EU-val való együttműködés, hanem akár az ördöggel is szövetkezve, de megbuktatni a kormányt. Az előző kormányt különben ugyanígy meg akarták buktatni, és az elkövetkezőnek is ez lesz a sorsa, hacsak észbe nem kap mindenki, hogy a megválasztott kormányok és a pártok nem arra kaptak felhatalmazást és anyagi forrásokat, hogy egymás ellen harcoljanak, hanem hogy építsék az országunkat, közös erővel.


Gyerekes eszközökkel marakodnak a pártok. Amikor ők voltak a hatalmon,
semmi jelét nem mutatták az érettségnek. Ugyanúgy verték, lopták az országot és embereket, mint bárki más.


A miniszterelnök közös EU hadsereg létrehozását javasolta, erre az ellenzék kijelenti: lenyúlta az ötletünket. Mintha ez bárki ötlete lehetne. Mint amikor az első kofa az országban elrikkantotta volna magát: almát fogok árulni! és utána már senki nem árulhatna almát, csak ő. Döbbenetes a pártok közötti szenilitás, ez a gyerekesség, ahol olyan fegyverekkel küzdenek egymás ellen, mintha 2 általánosuk lenne (vannak köztük olyanok, akiknek nagy nehezen lett meg a nyolc, és minden diplomájuk a virtuális térből materializálódott, rejtélyes módon).
Szóval kapjatok már észbe, esztelenek! Itt nem rólatok van szó, hanem a népről és az országról. Régen honatyáknak hívtak benneteket, hova lett ez a kifejezés?Az ÉVA777 nem áll ki semmilyen csoportosulás, semmilyen politikai hatalom mellett, hanem tudósít, de néha azt is elmondja, hogyan látja a dolgok lényegét. Főleg a jelenségekkel foglalkozik, nem a személyekkel a csoportok vagy pártok mögött.
 

Az Éva777 nem követi a hírpoltárok azon bevett szokásait, hogy mindenről papagájszerűen tudósít. A hírek állandóan változnak az adott üggyel kapcsolatban, mert egy támadásnál először sok hamis hír láthat napvilágot, oda nem való fotókkal, amit az összes hírportálnak aztán korrigálni kell. Először egy támadó, utána három, majd München több kerületében voltak lövöldözések, majd előszednek egy tinifotót, és kijelentik: ez követte el, nem köthető a migránsokhoz (ezt már a fő-címben hangsúlyozzák), nem voltak társai, csak ámokfutó volt. Az, hogy két és fél órán keresztül mit csinált a bevásárlóközpont tetején, mindenki hallgat. A Nizzai támadásnál letöröltek több térmegfigyelő kamerás felvételt (a hírek szerint), hogy senki ne láthassa, mi történt valójában. Ez bizonyíték megsemmisítés, államilag véghezvíve.Szóval nem elég a sok bizonytalan, hamis hírekre alapított hírportál-darálthús-maszlag, mert a végén kiderül hogy az egész manipulálva van a rendőrség és más szervek által. Ha a fentlévő hatalom fel akarja fegyverezni magát, kellenek fegyverek, eszközök és emberek. Tehát kellenek olyan történések is, amelyek kényszerítő hatással vannak a fegyverkezésre. Mint törökországban is, miért ne történhetne meg itt is egy irányított politikai félrevezetési folyamat annak érdekében, hogy biztosítsák a hatalmukat a hatalmon lévők? Mert normálisan beszélve az egész német vezetésnek le kellett volna mondania, már vagy egy éve, de ez nem történt meg, és nem is fog.
Szóval mi kiszállunk ebből a körhintából, és csak olyasmit fogjuk tudósítani, ahol van valami extra mondanivalónk a megoldás felé.
Mert lényegében mindenkire, minden emberre és minden pártra szükség lenne a megoldáshoz, de a jelenlegi politikai hatalom nyugateurópában nem akar megoldást, ez az egyszer biztos. Inkább mesterségesen nyújtja a szakadékot a nép között, jobb és balszárny képében. A végső célja minden szélsőségessé vált hatalomnak pedig az ellenzék visszavonhatatlan elsöprése a porondról. Szóval jönni fog az EU hadsereg, csak nem lesz benne köszönet, ha így mennek a dolgok továbbra is. A sok hírportál szépen "közvetíteni" fog minden mozzanatot, nekik a látogatottság, a nézettség a fontos, elsősorban (persze ritkán van kivétel ebben is).

Az ÉVA777 nem áll ki semmilyen csoportosulás, semmilyen politikai hatalom mellett, hanem tudósít, de néha azt is elmondja, hogyan látja a dolgok lényegét. Főleg a jelenségekkel foglalkozik, nem a személyekkel a csoportok vagy pártok mögött.

Mert nem keletről, nem nyugatról, nem is a puszta felől jön a szabadulás, hanem Isten fog ítélni: egyiket megalázza, másikat fölmagasztalja. Mert pohár van az ÚR kezében, tele habzó, fűszeres borral. Ha tölt belőle, meg kell inni, még a seprőjét is le kell nyelni minden bűnösnek a földön.  Zsoltárok 75,7-9


 

Amikor Hollandiában a házfoglalók ellen lépett fel az állam, tankokat vetettek be egy egész felfegyverzett hadsereggel és a rohamrendőrséget. Ez több tízéves folyamat volt, szinte egy állandó harc, ami néha napokig eltartott és az egész környéket romba döntötte, mintha háború lenne, pedig nem volt másról szó, mint fiatalokról, akik évekig üresen álló házakat foglaltak el lakhatási célból. Mert akkor kezdődött a moszlimok tömeges betelepítése (a hetvenes évek végétől, folyamatosan a napjainkig) és nem volt (és ma sincs) elég lakás.Ezt a történetet csak azért említjük, mert jelenleg a bevándorlók már egész városrészeket foglaltak el maguknak és nem történik semmi. Svédországban sem a rendőrség, sem a tűzoltók, sem a mentők nem mehetnek be bizonyos területekre, ahol több valószínűség szerint fegyverraktárak is vannak. Persze a rendőrség nem tett semmit ennek a felszámolására, egészen a napjainkig. Most több hír kering a médiában arról hogy németországban találtak egy hatalmas fegyverarzenált és Franciaországban pedig több ilyen esetről írnak a lapok.
De az EVA777 inkább a jelenséggel szeretne foglalkozni, mint a hírek valódiságának kikutatásával. Mert az nyilvánvaló, hogy valami lóg a levegőben, ami egyszerűen nem megy le az emberek torkán.

Amikor saját népet kell verni, az ottani hazai rendőrség nagyon buzgó. Így van ez napjainkban is. Amikor Franciaországban a fiatalok tiltakoznak, hatalmas karhatalmi erők vívnak meg velük, az egész környéket romba döntve. Amikor bevándorlók vonulnak végig a városon, "halál mindenkire" -féle jelszavakkal, csak pár girhes, fegyvertelen sárgaruhás minirendőr mutatkozik vagy éppen senki nem követi a tömeget. Így volt ez itthon is, amikor a Gyurcsány féle hadsereg a népet verte, de amikor a menekültek kezdtek el garázdálkodni, senki nem szólt közbe (pl. Debrecenben).

 

 

Kulcsszavak: Rellen, oorloog, kraakers, kraakpand, ontruimen, fegyverarzenál, bevándorlók, migránsok, ingerküszöb,

 

 

 

Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom! Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad; pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal; A dögvésztől, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren; és hozzád nem is közelít.Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését! Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá: Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz; Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt. Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet! Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. Zsolt. 91
A föld és annak minden lakosa elcsügged; én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom: Ne kérkedjetek; és a gonoszoknak: Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal; Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, s nem is a puszta felől támad a szabadulás;  Zsolt 75,4-7