foto1
Világvége Magazin (VVM)
foto1
Nemzetközi hírek
foto1
Magyarországgal kapcsolatos témák
foto1
Társadalmi problémák és megoldások
foto1
Pártatlan, független szerkesztőség
Napjainkban lejátszódó események. A végső időkkel foglalkozó cikkek, videók, találgatások, feltételezések, tények és jelenségek. Valós hírek a nagyvilágból. A te magazinod és hírportálod! A látogatók által beküldött anyagokat is leközöljük, ha azt fontosnak, valósnak vagy érdekesnek ítéljük meg. Eva777.com

Hirdetések

Keresztény pólók
Társadalom
Keresztény pólók

Keresztény pólók!Keresztény pólók rendelhetők, nagy választékban.
https://www.letmicro.com/gallery/eva777.com


 

Tovább...
Van jó bevándorló, és van rossz
Társadalom
Van jó bevándorló, és van rossz

Iránban halálra ítéltek két afgán illegális bevándorlót, akik 2015 szeptemberben megerőszakoltak egy stoppos francia lányt. A teheráni bíróság [ ... ]

Tovább...
Nálunk még biztonságban bulizhatsz akár a reggeli órákig is
Társadalom
Nálunk még biztonságban bulizhatsz akár a reggeli órákig is

"Amikor a hajnalig tartó forgatás után autóval vittek a (budapesti) szállodámba, megdöbbenve láttam, hogy fiatal lányok kerékpároznak az utcán, [ ... ]

Tovább...
Lapot kérünk - Matematikai kompetenciákat fejlesztő játék
Társadalom
Lapot kérünk - Matematikai kompetenciákat fejlesztő játék


 

Matematikai fejlesztő játék került forgalomba Auth Andrea tanítónő által feltalált módszerből, a Pécsi Tudományegyetem segítségével, [ ... ]

Tovább...
Egy prostituált vallomása (nagyon kemény és tanulságos)
Társadalom
Egy prostituált vallomása (nagyon kemény és tanulságos)

M. Klaudia 17 évesen nehéz anyagi háttere miatt döntött úgy, hogy prostituáltként keresi meg a kenyerét. [ ... ]

Tovább...
Az eltűnt gyermekek nyomában
Társadalom
Az eltűnt gyermekek nyomában

Sinka Vivien eltűnt kiskorúak megkeresésére tette fel az életét. 2012 nyarán elindított internetes [ ... ]

Tovább...
Figyelem!
Társadalom
Figyelem!

Ide a társadalommal foglalkozó cikkek jönnek.
Az Eva777.com már régóta aktív a Világvége Magazinon [ ... ]

Tovább...
Alicia Keys: 23 mód arra, hogy megöljenek Amerikában, mert fekete vagy
Társadalom
Alicia Keys: 23 mód arra, hogy megöljenek Amerikában, mert fekete vagyAlicia Keys egy videót készített a barátaival a megkülönböztetés ellen.
Túl sok [ ... ]

Tovább...
Akarsz ismét szűz lenni?
Társadalom
Akarsz ismét szűz lenni?

Gyere Jézushoz.
Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, íme, újjá [ ... ]

Tovább...

HirdetésekMinden tizenéves konfrontálódik az ismerkedés jól ismert nehézségeivel, főleg ha a másik nem felé való közeledésről van szó.Vannak olyan fiatalok, akiknek ez könnyen megy, mert közvetlenségükkel szinte bármikor, bárhol és bármelyik pillanatban megszólíthatnak bárkit.
Viszont vannak olyanok, akiknek ez hatalmas nehézségeket okoz, és szinte traumaszerű állapotba esnek, ha a másik nem közelébe kerülnek.

Egy világi ember főleg testi életet él.
Ebben látja az élet értelmét, és nem lehet meggyőzni őt semmi más esetleges életformáról.
Eszünk, iszunk, alszunk, szeretkezünk és meghalunk.
És mindenki megpróbálja kihozni a lehetőségek adta maximumot az életéből.Akinek csak a munka az élete, az valószínüleg munkamániás lesz, aki túlságosan szereti a kaját, az meghízhat, aki sokszor néz a pohár aljára, az iszákossá válhat, és aki  túlságosan szereti a szexet, nos.... abból kifejlődhet egy szexőrült vagy perverz ember.
Persze mivel az ember nemcsak testből áll, hanem lélekből és szellemből is, vannak az életnek magasabbrendű formái is, amit a testi ember sokszor csodálattal telve próbál megérteni.
A lelki életet is élő ember gazdagabb tapasztalatokkal rendelkezik a csak testi életre berendezkedett egyénnél.
A lelket tápláló dolgok az érzelmeinken keresztül jutnak el hozzánk.
Irodalmi alkotások, filmek, zenék és művészetek tudják igazán táplálni a lelkünket, mert teli vannak olyan érzelmekkel, amire a mi lelkünk is ki van éhezve (pl. szerelem, szeretet, elfogadás, öröm, megelégedés stb...).
A szellemünk viszont halott a Biblia szerint (amíg meg nem térünk, és ezt a döntést a megtérésre a lelkünkben hozzuk meg).
Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint... (efez. 2)Tehát szellemünkben halottak voltunk (a megtérésünk előtt).
Ennek ellenére vannak olyan megtéretlen egyének, akik be tudnak lépni a szellemi világba is (jógik, fakírok stb...), mert megöldökölték a testüket a lelkükkel egyetemben, igaz, Istenhez nem jutottak el, mert erőfeszítések  által  oda nem lehet eljutni, csak a bárány (Jézus) vérén keresztül.

És most jön a lényeg:
az evangéliumhirdetés sem más, mint egyfajta ismerkedés a másik nemmel.
Hiszen az egyházat Jézus menyasszonyának hívják.Aki megtér, lényegében Jézus menyasszonyává válik.
Tehát az evangéliumhirdetés nem más, mint Isten szerelmét hirdetni azok felé, akikbe Isten szerelmes (a bűnbe esett világ).
Lényegében ez nem jelent mást, mint átadni a mennyegzőre szóló meghívót.

Tehát nagyon fontos, hogyan közeledsz azokhoz, akiknek át szeretnéd adni a meghívót.
Mert a meghívót úgy kell átadnod, hogy azt komolyan vegyék, és el is jöjjenek az ünnepségre.
Nagyon fontos hogy téged is komolyan vegyenek, mint Jézus nagykövetét.
Akiben nincs előítélet, nem elfogult semmi iránt, nincsenek fenntartásai és mindenkit elfogad, úgy, ahogy van, bárki is álljon előtted.
Mert Isten sem tett senkivel kivételt, amikor feláldozta elsőszülött fiát a kereszten, hogy mindenkinek örök élete lehessen.

Mint ahogy egy világi tizenéves fiú közeledik a másik nem felé, a te helyzeted sem más.
Ismerkedést kell kezdeményezned.
Nem rikoltozhatsz messziről, hogy Isten szeret, térj meg, hanem oda kell menned (küldetésed van) és beszélgetést kell kezdeményezned.Meg kell ismerned a kiszemelt személy legfőbb érdeklődési területeit, hogy kialakulhasson köztetek egy egészséges párbeszéd.
A párbeszéd alatt fel kell ismerned azokat a magaslatokat, amik Isten ismerete ellen emeltettek a szóban forgó személy életében, és le kell tudnod rombolni azokat (az igével).
Be kell tudnod mutatni az Isten Királyságát is, hiszen Isten Királysága nem szavakból áll, hanem erő és hatalom.
Be kell tudnod mutatni azt, hogy aki téged küldött, az a mindenség Ura.

Nézzünk egy példát az Igéből:
A leányzó pedig felette szép ábrázatú vala; szűz, és férfi még nem ismeré őt, és aláméne a forrásra, és megtölté vedrét, és feljöve. Akkor a szolga eleibe futamodék és monda: Kérlek, adj innom nékem egy kevés vizet a te vedredből. Az pedig monda: Igyál uram! és sietve leereszté a vedret az ő kezére, és inni ada néki.És minekutána eleget adott néki innia, monda: A te tevéidnek is merítek, míg eleget nem isznak. És sietett és kiüríté vedrét a vályúba és ismét elfuta a forrásra meríteni, és meríte mind az ő tevéinek. Az ember pedig álmélkodva néz vala reá, és veszteg hallgat vala, tudni akarván: vajjon szerencséssé teszi-é az Úr az ő útját, vagy nem. És lőn, mikor a tevék már eleget ittak, elővett az ember egy aranyfüggőt, a melynek súlya fél siklus, és két karperecet, a melynek súlya tíz arany.És monda: Kinek a leánya vagy te? kérlek mondd meg nékem: van-é a te atyádnak házában hálásra való helyünk? Az pedig felele néki: Bethuél leánya vagyok a Milkha fiáé, a kit ő Nákhornak szűlt. Azt is mondá: Szalma is, abrak is bőven van minálunk, és hálásra való hely is van. Meghajtá azért magát az ember, és imádá az Urat. (Mózes I. könyve 24. rész)


Ha be tudod mutatni Jézus szeretetét és dicsőségét, ha el tudod mondani Jézus csodálatos tetteit, hogy nemcsak meghalt értünk, hanem fel is támadt, és ennek a halálnak/feltámadásnak mi is részesei lettünk, hogy lényegében ugyanaz az örökségünk van, mint Jézusnak (Isten fiai vagyunk és örök életünk van), szinte nincs olyan "leányzó", aki nem hajtaná meg a fejét az előtt, aki küldött téged.

A probléma viszont általában az, hogy már az első lépésben elszúrunk mindent.
A tizenéves már az első mondatával el tudja szúrni a helyzetet, amint egy leányzó felé közeledik, barátkozási vagy ismerkedési szándékból.
Ha ez több alkalommal ismétlődik meg, gátlások és szorongások léphetnek az előtérbe.
Pontosan az ellenkezője a közvetlenségnek, amire oly nagy szükség lenne!Mi a megoldás?
Minden esetben a bibliai példák követése.
Jelen esetben a szolga, aki Rebeka felé közeledett (sok más is van).
A legjobb közeledési módszer megnyitni a másikat.Ez általában egy mondat: valamit mondasz neki, mutatsz neki vagy kérdezel tőle.
Adsz neki egy jól sikerült szórólapot, és felteszel egy kérdést a témával kapcsolatban.
Vagy rátérsz akár a lényegre: beszélhetnék veled a hitről? Az örök életről? Jézusról, aki bennem él és téged is határtalanul szeret?

Ilyen egyszerű lenne? -kérdezed most.
Igen, ilyen egyszerű.
Lényegében akkor működik igazán, ha ilyen gyermekien egyszerű tudsz maradni.
Gyermekinek lenni a szívünkben az igaz áldás.
Mert ilyeneké az Isten országa (Luk. 18:16).

Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is: De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!)  És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. (Efez. 2)


Írta: KMA, 2011, Július 17.

Politika

A "népességcsökkenés" teória az egy félrevezetés

Politika
A

A "népességcsökkenés" teória az egy félrevezetés.
Miért? Mert elképzelhetetlen lenne, hogy van olyan emberi csoportosulás, akiknek az lenne a fő célkitűtésük, hogy "megmentsenek" egy földrészt a kihalástól. Mert idáig pont azt hangoztatták (valószínűleg ugyanez az emberi csoportosulás), hogy túl sokan vagyunk a földbolygón, sőt bizonyos országokban születésszabályozást vezettek be. Aztán, amikor a politikai vagy gazdasági érdekük azt kívánta, hogy emberek millióit tegyenek földönfutóvá, egyből átestek a ló másik felére, és már csak a kihalásról [ ... ]

Tovább...

Oszd meg és uralkodj

Politika
Oszd meg és uralkodj

"Oszd meg és uralkodj" (dīvide et īmpera) a régi görög, római és francia uralkodók közkedvelt módszere volt arra, hogyan kell egy ellenséget legyengíteni, majd uralkodni rajta. Amíg csak egy király volt a hatalmon, addig nehéz volt azt megosztani (de nem lehetetlen), mert a királyság általában egy állandó politikát folytatott generációkon keresztül. Tehát jönnie kellett egy "forradalomnak", ami megszünteti az egyeduralkodókat, és ez el is jött hozzánk a francia megvilágosodás képében, ami ma a demokrácia fogalmában teljesedett ki. Itt már minimum kétfelé [ ... ]

Tovább...

A betelepítési kvóta az valóságos, sőt....

Politika
A betelepítési kvóta az valóságos, sőt....

Az Európai Parlament alelnöke, Pelczné Gáll Ildikó elmondta az igazságot a betelepítési kvótáról. A jelenlegi baloldal félre kommunikálja ezt a fontos dolgot valami okból kifolyólag. Pedig Ildikó szerint felső határ nélküli betelepítés van az EU agendán. Az Európai Parlament alelnöke felhívta a figyelmet, hogy szó nincs arról, hogy Brüsszel visszatáncolna a kötelező betelepítési kvótától. A politikus emlékeztetett: ez a javaslat úgy született, hogy „elfelejtették” a tagállamok vezetőit megkérdezni. Az Európai Bizottság készített egy javaslatot [ ... ]

Tovább...

Világvége prófécia - ami valósággá lett!

Politika
Világvége prófécia - ami valósággá lett!

Egy 90 éves keresztény nő, aki Norvégiában, Valdres-ben lakott, 1968-ban kapott egy látást Istentől. Akkoriban az evangélista szolgálatban álló Emmanuel Minos-nak voltak pont azon a helyen alkalmai. Ő ott találkozott ezzel a hölggyel, aki elmondta neki mindazt, amit látott. Minos le is írta, de annyira hihetetlennek tartotta akkoriban mindezt, hogy elrakta a próféciát a fiókjába.
Most, mintegy 30 évvel később már látja, hogy itt az ideje megosztani ezt az üzenetet másokkal is. Ez a valdres-i testvérnő nagyon figyelem teljes, megbízható és hiteles keresztény volt, [ ... ]

Tovább...

Hol vannak a honatyák?

Politika
Hol vannak a honatyák?

Megdöbbenve hallottuk a hírt, hogy több ellenzéki párt a migránsok kötelező betelepítése mellett kardoskodik, igaz, az egyik közben visszalépett az eszeveszett ötlettől. A másik párt pedig azt hangoztatja, hogy ez egy eszköz arra, hogy keresztbe tegyenek a jelenlegi kormánynak. Tehát már nem is a migránsok megsegítése a fontos (pedig ez nagyon fontos lenne, mert sok közöttük az áldozat), se nem az EU-val való együttműködés, hanem akár az ördöggel is szövetkezve, de megbuktatni a kormányt. Az előző kormányt különben ugyanígy meg akarták buktatni, és az [ ... ]

Tovább...

Terror a köbön

Politika
Terror a köbön

Az Éva777 nem követi a hírpoltárok azon bevett szokásait, hogy mindenről papagájszerűen tudósít. A hírek állandóan változnak az adott üggyel kapcsolatban, mert egy támadásnál először sok hamis hír láthat napvilágot, oda nem való fotókkal, amit az összes hírportálnak aztán korrigálni kell. Először egy támadó, utána három, majd München több kerületében voltak [ ... ]

Tovább...

Tankok Amszterdam és Hága utcáin

Politika
Tankok Amszterdam és Hága utcáin

Amikor Hollandiában a házfoglalók ellen lépett fel az állam, tankokat vetettek be egy egész felfegyverzett hadsereggel és a rohamrendőrséget. Ez több tízéves folyamat volt, szinte egy állandó harc, ami néha napokig eltartott és az egész környéket romba döntötte, mintha háború lenne, pedig nem volt másról szó, mint fiatalokról, akik évekig üresen álló házakat foglaltak el lakhatási [ ... ]

Tovább...

Üzenet, csak neked

Politika
Üzenet, csak neked

Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom! Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad; pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal; A dögvésztől, a mely a homályban [ ... ]

Tovább...

Ha az ostobaság fájna, a belga kormányfő üvöltene éjjel-nappal

Politika
Ha az ostobaság fájna, a belga kormányfő üvöltene éjjel-nappal

A brüsszeli metrórobbantás után egyből megjelent a tanácstalanság által leuralt kormányfő (Charles Michel) arca szinte a világ minden TV csatornáján.
Olyan kijelentések, hogy: nem számítottunk a terrortámadásra, arra számítottunk, hogy ez nem következhet be nálunk, meg fogunk tenni a tőlünk minden telhetőt stb.... beárnyékolta az egyik legostobább döntés, amit valaha hoztak Európában:
a kormányfő [ ... ]

Tovább...

A bajor miniszterelnök ellenzi Merkel politikáját

Politika
A bajor miniszterelnök ellenzi Merkel politikáját

Horst Seehofer az Angela Merkellel szerda este Berlinben folytatott megbeszélése előtt kiemelte, hogy ismét világosan meg kell fogalmazniuk, hogy mit akarnak elérni, mi a tervük Németországgal.
Seehofer kifogásolta, hogy Berlin nem egyeztetett az ügyben leginkább érintett Bajorországgal, szerinte a belügyminiszter nyilatkozata ilyenformán az “önkényeskedő kormányzati stílus” megnyilvánulása.
Nincs szó a határellenőrzés befejezésére irányuló szándékról, csak arról a reményről, hogy ha minden jól alakul, az uniós engedély lejárta után vissza lehet térni [ ... ]

Tovább...

Köszöntünk minden kedves látogatót!

Politika
Köszöntünk minden kedves látogatót!

Az ÉVA777 elkezdte újabb cikkek közzétételét.
A VVM Magazin már vagy 5-6 éve működik (most egy új verziót láthattok) és most is az a cél, hogy megértsük Isten hangját ebben a kaotikussá vált világban. Tehát megpróbálunk egy politikamentes portált létrehozni, ahol nem az ember fújja a felhangot, hanem Isten szemszögéből probáljuk meg látni az eseményeket.


 

Tovább...
Loading feeds...

Custom Logo Design

Ádám és Évától a leprásig
Világvége Magazin
Ádám és Évától a leprásig

Isten az embert a maga képmására teremtette. (1 Móz. 26)
És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó.

A fotó 3D programmal [ ... ]

Tovább...
Óriások a történelem előtt
Világvége Magazin
Ana Mendez: Az egyház hatalma

1941-ben a svájci Alpok egyik eldugott völgyében ástak ki egy háromszáznegyven centiméter magas csontvázat, amelyet bronzpáncél borított. A [ ... ]

Tovább...
Karácsonyi szemfényvesztés, avagy Isten igazi ajándékai megvonása az emberiségtő...
Világvége Magazin
Karácsonyi szemfényvesztés, avagy Isten igazi ajándékai megvonása az emberiségtől.

Ha ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szent [ ... ]

Tovább...
Harc az égi szférákban
Világvége Magazin
Harc az égi szférákban

Egy férfi még az anyja méhében volt,
amikor szülei rituálék sorozatával Lucifernek ajánlották.

Még csak négy éves volt, amikor természetfölötti [ ... ]

Tovább...
Okkultizmus, boszorkányság, jóslás, hamis gyógyítók
Világvége Magazin
Okkultizmus, boszorkányság, jóslás, hamis gyógyítók

A világ sóvárogva várja Isten fiait, de azok a gyülekezet falain belül hallelújáznak és ezt nem [ ... ]

Tovább...
A keresztény üzletember
Világvége Magazin
A keresztény üzletember

A keresztény üzletember hatalmas kertet vásárolt a város szélén, hogy hasznosítsa azt.


Mindenféle szerszámot beszerzett, majd meghívta a [ ... ]

Tovább...
Űrlények érkeztek a földre?
Világvége Magazin
Űrlények érkeztek a földre?

A világ remegve vár egy földönkívüli beavatkozásra.
Százmilliók hisznek az ufókban és abban, hogy egy intelligens lény fog beavatkozni az emberiség [ ... ]

Tovább...
További VVM cikkek

Hirdetések